عضویت در خبرنامه
خبرنگاری
تعداد بازدید : 662
خبرنگاری کاری ظریف و البته سخت می باشد، حرفه ای که جز با علاقه مشقت های ان سخت قابل تحمل خواهد بود
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .