عضویت در خبرنامه
درآرزوی یک برگ زرد
تعداد بازدید : 816
گرچه جامعه صنعتی فواید بی شمار دارد ولی باید بتوانیم با توجه به این که طبیعت را از بین نبریم سبک زندگی ما به گونه ای باشد که از آسیب های صنعتی شدن نیز در امان باشیم باید همواره به خودمان یاد آوری کنیم که انسانی بی نهایت هستیم و درحد بی نهایت رشد کنیم .
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .