اطلاعات کتابشناختی
 
عنوان :
تحقیقی در علائم حرم الهی [منبع الکترونیکی]
شرح پدیدآور :
عبدالملک بن عبدالله این دهیش؛ مترجم: محمدعلی سلطانی
نوع منبع :
مقاله
فرمت :
Text
زبان :
فارسی
وضعیت نشر :
قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1388/03/21
یادداشت :
ملزومات سیستم: ویندوز 98+ ؛ با پشتیبانی متون عربی؛ + IE6
شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
داده های الکترونیکی
منشأ مقاله: م‍ی‍ق‍ات‌ ح‍ج‌، س‍ال‌ 4، ش‌ 16، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1375): ص‌ 92 ـ 101
موجودی (متن) :
توصیفگرها :