تعداد مطالب : 927
تعداد نظرات : 305
زمان آخرین مطلب : 2379روز قبل
1-افسون دنیا
ای دل عبث مخور غمِ دُنیا را فکرت مکن نیامده فردا را
کُنج قفس چو نیک بیندیشی چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاک را وببین آنگه بی مهریِ زَمانهٔ رُسوا را
این دشت، خوابگاهِ شهیدانیست فرصت شُمار وقتِ تماشا را
از عُمرِ رَفته نیز شماری کن مشمار جَدی و عقرب و جوزا را
دور است کاروانِ سَحر زینجا شمعی بباید این شَبِ یَلدا را
در پرده،صد هزار سیه کاریست این تند سیِرْ گُنبد خَضرا را
پیوند او مَجوی که گُم کرد است نوشیروان و هُرمز و دارا را
این جویبارِ خُرد که می بینی از جای کنده صَخرهٔ صمّا را
آرامشی ببخش تَوانی گَر این دَردمند خاطر شیدا را
افسون فَسای افعی شهوت را اَفسار بَندْ مَرکبِ سُودا را
پیوند بایدت زدن ای عارف در باغِ دهرْ حَنطل و خُرما را
ز آتش بغیرِ آب فرو ننشانْد سوز و گُداز و تُندی و گرما را
پنهان هَگرز می‌نتوان کردن از چَشمِ عقلْ قِصّهٔ پیدا را
دیدار تیره روزی نابینا عِبرت بس است مَردم بینا را
ای دوست، تا که دسترسی داری حاجت بَر آر اهل تمنا را
زیراکْ جُستنِ دلِ مسکینان شایان سعادتی است توانا را
از بَس بخفتی، این تنِ آلوده آلود این رَوانِ مُصفّا را
از رَفعت از چه با تو سُخن گویند نشناختی تو پَستی و بالا را
مَریم بَسی بِنام بُوَد ،لکن رتبت یکی است مَریم عَذرا را
بشناس ایکه راهنوردستی پیش از رَوش،درازی و پنها را
خود رأی می‌نباش که خود رأیی راند از بهشت آدم و حوا را
پاکی گُزین که راستی و پاکی بَر چرخْ بَر فراشت مَسیحا را
آنکس ببرْد سود که بی‌اَنده آماجْ گَشت فتنهٔ دریا را
اَوّل بدیده از آنکه بسوزدش زان پس بپوی این رهِ‌ ظُلما را
پروانه پیش از آنکه بسوزندش خَرمن به سوخت و وحشت پَروا را
شیرینی آنکه خورد فزون از حَد مستوجب است تلخی صفرا را
اِی باغبان،سپاهِ خزان آمد بَس دیر کِشتی این گُلِ رَعنا را
بیمارْ مُرد بَسکه طبیب او بیگاه کار بَست مُداوا را
عِلم است میوه ،شاخهٔ هَستی را فَضل است پایه مقصدِ والا را
نیکو نِکوست ، غازه و گُلگونه نبوَد ضَرور چهرهٔ زیبا را
عاقل بوعدهٔ بَرّهٔ بِریان نَدهد زِ دست نُزْلِ مُهّنا را
اِی نیک،با بَدان منشین هرگز خوش نیست وصله جامهٔ دیبا را
گَردی چو پاکباز ،فَلک بَندد بَر گَردنِ تو عِقد ثُریّا را
صیّاد را بگوی که پَر مَشکن این صیدِ تیره روزِ بی آوا را
ای آنکه راستی به من آموزی خود در رهِ کَج از چِه نهی پا را
خون یتیم دَرکَشی و خواهی باغ بهشت و سایهٔ طوبیٰ را
نیکی چِه کرد‌ه‌ایم که تا روزی نیکو دَهند مُزدِ عَمل ما را
اَنباز ساختیم و شریکی چند پَروردگار صانعِ یکتا را
برداشتیم مُهرهٔ رنگین را بگذاشتیم لولو لالا را
آموزگارِ خلق شدیم اما نشناختیم خود الف با را
بُت ساختیم در دِل و خندیدیم بَر کیشِ بَد، بِرَهمن و بودا را
ای آنکه عَزمِ جنگِ یَلان داری اَول بسنج قوت اَعضا را
از خاکِ تیره لاله بُرون کردن دُشوار نیست ابرِ گُهرزا را
ساحِر، فُسون و شُعبده اِنگارد نورِ تَجلّی و یَدِ بیضا را
در دامِ روزگار ز یکدیگر نتوان شناخت پَشّه و عنقا را
در یک ترازو از چِه رَه اندازد گُوهر شناس، گُوهر مینا را
هیز هزار سال اگر سوزد نَدهد شَمیم عودِ و مُطرّا را
بَر بوریا و دَلق، کس ای مسکین نفروختست اطلس و خارا را
ظُلم است یکی در قفس افکندن مردار خوار و مُرغ شکرخا را
خونَ سَر و شَرارِ دلِ فرهاد سوزد هنوز لاله حَمرا را
پروین، بِروز حادثه و سختی در کار بَند صبر و مُدارا را
يکشنبه 27/11/1387 - 10:2

بازی....

یك

دو

سه

چار...را شمردم تك تكآهسته به دنبال تو رفتم با شكوقتی كه بزرگتر شدم فهمیدم:

تمرین جدایی است قایم باشك
شنبه 26/11/1387 - 20:24
شاگردی از استادش پرسید:" عشق چست؟ "
استاد در جواب گفت: " به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور. اما در هنگام عبور از گندم زار، به یاد داشته باش که نمی توانی به عقب برگردی تا خوشه ای بچینی!
شنبه 26/11/1387 - 20:22
ای که بی تو خودمو تک و تنها می بینم هر جا که پا می ذارم تو رو اونجا می بینم
یادمه چشمای تو پر درد و غصه بود قصه غربت تو قد صد تا قصه بود
یاد تو هر جا که هستم بامنه داره عمر منو آتیش می زنه
توبرام خورشید بودی توی این دنیای سرد گونه های خیسو دستای تو پاک می کرد
حالا اون دستا کجاست اون دوتا دستای خوب چرا بی صدا شده لب قصه های خوب
من که باور ندارن اون همه خاطره مرد عاشق آسمونا پشت یک پنجره مرد
یاد تو هر جا که هستم بامنه داره عمره منو اتیش می زنه
شنبه 26/11/1387 - 15:26

فصل « آ »

 
 

آب از دستش نمیچكه !

آب از سر چشمه گله !

آب از آب تكان نمیخوره !

آب از سرش گذشته !

آب پاكی روی دستش ریخت !

آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم !

آب را گل آلود میكنه كه ماهی بگیره !

آب زیر پوستش افتاده !

آب كه یه جا بمونه، میگنده .

آبكش و نگاه كن كه به كفگیر میگه تو سه سوراخ داری !

آب كه از سر گذشت، چه یك ذرع چه صد ذرع ـ چه یك نی چه چه صد نی !

آب كه سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !

آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !

آبی از او گرم نمیشه !

آتش كه گرفت، خشك و تر میسوزد !

آخر شاه منشی، كاه كشی است !

آدم با كسی كه علی گفت، عمر نمیگه !

آدم بد حساب، دوبار میده !

آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره !

آدم خوش معامله، شریك مال مردمه !

آدم دست پاچه، كار را دوبار میكنه !

آدم زنده، زندگی میخواد !

آدم گدا، اینهمه ادا ؟!

آدم گرسنه، خواب نان سنگك می بینه !

آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه !

آرد خودمونو بیختیم، الك مونو آویختیم !

آرزو بر جوانان عیب نیست !

آستین نو پلو بخور !

آسوده كسی كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !

آسه برو آسه بیا كه گربه شاخت نزنه !

آشپز كه دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمك !

آش نخورده و دهن سوخته !

آفتابه خرج لحیمه !

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی !

آفتابه و لولهنگ هر دو یك كار میكنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه !

آمدم ثواب كنم، كباب شدم !

آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را كور كرد !

آنانكه غنی ترند، محتاج ترند !

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!

آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه !

آنقدر سمن هست، كه یاسمن توش گمه !

آنقدر مار خورده تا افعی شده !

آن ممه را لولو برد !

آنوقت كه جیك جیك مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟

آواز دهل شنیده از دور خوشه !

شنبه 26/11/1387 - 15:16
انسان های موفق از گذشته درس می گیرند ، در حال زندگی می کنند ، و آینده ای زیبا را در ذهنشان ترسیم می کنند.
شنبه 26/11/1387 - 15:15
بازم مثل همیشه دربی مساوی میشه!!!!!!!!
جمعه 25/11/1387 - 15:59
۳۰ تیر ۱۳۸۷
آیا افسردگی قابل درمان است ؟

 

برای پیشگیری از افسردگی، حتما به نکات مهم زیر توجه کنید :‌

    * تغییرات‌ عمده‌ زندگی‌ را پیش‌بینی‌ و آمادگی‌ لازم‌ برای‌ مواجهه‌ شدن‌ با آنها را کسب‌ کنید.

    * هرگز فراموش نکنیم که حتی اگر هیچ کسی در این دنیای خاکی نداریم ،

در عوض خدائی بزرگ و قادری مطلق ، همیشه در قلب ما جاریست ...

 او هر لحظه و هر نفس در ماست و هیچگاه ما را از خود نمی راند ...

    *  از دروغ گوئی و تملق بپرهیزیم ، چرا که باعث ایجاد اضطراب و افسردگی میشوند . 


    * حتی‌الامکان‌ از عوامل‌ خطر پرهیز کنید.

در بسیاری‌ از موارد، بیماری‌ خود به‌ خود خوب‌ می‌شود، اما با کمک‌ گرفتن‌ از پزشک‌

می‌توان‌ مدت‌ افسردگی‌ را کم‌ کرد و روش‌های‌ مقابله‌ با افسردگی‌ را فرا گرفت‌.

اشتباه رایجی در اذهان وجود دارد که مراجعه به پزشک یا روانپزشک برای درمان

افسردگی ، بمعنی وابستگی دائمی و مصرف داروهای قوی و مادام العمر داروهای

خواب آور و اعتیاد آور است ! در صورتیکه این تفکر اشتباه است.

    * سعی کنید انس بیشتری با قران داشته باشید ، الا بذکرالله تطمئن القلوب ...

    * انجام مرتب ورزش ، خصوصا بصورت دست جمعی ، مسافرت های منظم و گردش

های آخر هفته را در برنامه ی زندگی خود مهم تلقی کنید.

 

دو نکته مهم :

عود افسردگی‌ شایع‌ است‌.

درصد بهبودی‌ بالا است‌،

حتی‌ اگر فرد به‌ هنگام‌ افسردگی‌، نسبت‌ به‌ بهبودی‌ خود دید

منفی‌ داشته‌ باشد.


یکی از مهمترین عوارض‌ احتمالی‌ افسردگی :

خودکشی‌ ... علایم‌ هشداردهنده‌ آن‌ عبارتند از: ـ

گوشه‌گیری‌ از خانواده‌ و دوستان‌ ـ عدم‌

توجه‌ به‌ ظاهر خود ـ به‌ زبان‌ آوردن‌ این‌ که‌ فرد می‌خواهد

«همه‌ چیز را تمام‌ کند» یا اینکه‌

«زیادی‌ است‌ و مزاحم‌ دیگران‌.» ـ شواهدی‌ از

 داشتن‌ نقشه‌ برای‌ خودکشی‌

 (مثلاً نوشتن‌ وصیت‌نامه‌ یا توجه‌ به‌ یک‌ سلاح‌ قتاله‌) ـ

خوشحالی‌ ناگهانی‌ پس‌ از احساس‌ نومیدی‌

طولانی‌ مدت‌ ـ عدم‌ بهبود افسردگی‌

چگونه افسردگی را درمان کنیم ؟‌

درمان این بیماری را نمی توان بدون توجه به جنبه های اجتماعی و خانوادگی ، همچنین

تغییر روش های زندگی خود فرد و اصلاح رو شهای خانواده و اطرافیان موفق دانست ...

بعبارت دیگر برای رسیدن به بهترین نتایج باید همه ی خانواده با پزشک همکاری کنند .

اصول‌ کلی‌ در صورتی‌ که‌ علایم‌ خفیف‌ تا متوسط‌ باشند،

روش‌های‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ مراقبت‌ از خود را در پیش‌ گیرید:

با دوستان‌ و خانواده‌ صحبت‌ کنید.

به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.

یک‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و کم‌چرب‌ داشته‌ باشید.

الکل‌ مصرف‌ نکنید؛

کارهای‌ عادی‌ زندگی‌ خود را ادامه‌ دهید.

فیلم‌های‌ خنده‌دار و شاد ببینید.

در صورت‌ امکان‌ به‌ تعطیلات‌ بروید.

احساسات‌ خود را در یک‌ دفتر خاطرات‌ روزانه‌ بنویسید.

سعی‌ کنید مشکلات‌ در روابط‌ با دیگران‌ را حل‌ کنید

 بهتر است‌ که‌ در این‌ زمان‌ تصمیمات‌ عمده‌ نگیرید


تا حدی‌ که‌ می‌توانید فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید.

مسؤولیت‌های‌ خود را تا زمان‌ بهبودی‌ به‌ فرد دیگری‌ واگذار کنید.

به‌ گروه‌های‌ حمایتی‌ در مورد افسردگی‌ بپیوندید.


داروها

داروهای‌ ضدافسردگی‌ برای‌ بعضی‌ از افراد که‌ افسردگی‌ طولانی‌مدت‌

یا نسبتاً شدید دارند. داروهای مختلفی برای این منظور قابل استفاده اند

که نوع ، دوز و مدت مصرفشان بسته به نظر پزشک شما

تعیین خواهد شد. برای مثال کربنات لیتیم‌ برای‌ مواردی‌ که‌

دوره‌هایی‌ از سرخوشی‌ غیرطبیعی‌ و افسردگی‌ متناوباً رخ‌ می‌دهند ،

( البته با نظر پزشک درمانگر شما) قابل استفاده است و می تواند بسیار مفید باشد.

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها

و علایق‌ روزانه‌ را حفظ‌ کنید حتی‌ اگر حوصله‌ آنها را ندارید.

رژیم‌ غذایی‌

یک‌ رژیم‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر اشتها به‌ غذا ندارید.

درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ افسردگی‌ دارید.

اگر احساس‌ تمایل‌ به‌ خودکشی‌ یا ناامیدی‌ دارید.

پنج شنبه 24/11/1387 - 15:3

كلیات گیاه شناسی

بابا آدم كه فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده می شود گیاهی است علفی و دوساله ذكه ارتفاع ساقه آن تا 1/5 متر می رسد . این گیاه بحالت وحشی در دشت ها و نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا و آسیا می روید . ساقه آن كه شبیه پوست مار است پوشیده از كركهای خشن و زبر می باشد . برگهای آن بسیار بزرگ و پهن بحالت افتاده بر روی ساقه قرار درد .

رنگ برگها در قسمت چسبیده به ساقه سبز  كم رنگ و هر چه بطرف انتهای برگ نزدیك تر می شویم تیره تر می شود .

ریشه گیاه دراز ف دوكی شكل و مانند هویج بضخامت انگشت دست بوده ودارای مقدر زیادی كربنات پتاسیم و نیترات پتاسیم است . پوست ریشه بابا آدم قهوه لی ، مغز آن سفید و طعم آن كمی شیرین است ولی بوی تهوع آوری درد .

میوه آن پس از رسیدن بصورت فندقه ای با 3 یا 4 سطح و برنگ زرد حنایی ظاهر می شود .

در انتهای میوه تارهای زرد رنگی وجود دارد كه در موقع عبور گوسفندان و جانوران به پشم های آنها می چسبد و موجب پخش تخم این گیاه به مناطق دیگر می شود .

بابا آدم در بعضی از نقاط ایران بحالت وحشی می روید . از ریشه این گیاه استفاده طبی بعمل می آید پساز خارج كردن ریشه بابا آدم از خاك آنرا بخوبی شسته و به قطعات كوچك سه سانتیمتری تقسیم كرده و در اثر حرارت خورشید یا در كوره های مخصوصی خشك می كنند .

تركیبات شیمیایی:

ریشه بابا آدم دارای ماده ای بنام اینولین Inulin ، روغن فرار ، تانن ، رزین ، قند ، آهن ، كلسیم و ویتامین C می باشد . دانه بابا آدم دارای روغنی است برنگ زرد و طعم تلخ اسید لینولئیك و اسید اولئیك است .

خواص داروئی:

از نظر طب قدیم ایران ریشه بابا آدم سرد و خشك است .

1) بهترین تصفیه كننده خون است و خون را تمیز كرده و سموم را از بدن خارج می كند .

2)جوشهای صورت و كورك را برطرف می كند .

3)ادرار آور و معرق است .

4)سیستم لنف بدن را تمیز می كند .

5)بیماریهای پوستی نظیر اگزما ، گل مژه و زخم ها را برطرف می كند .

6)تورم را از بین میبرد .

7) تقویت كننده بدن است .

8)جوشانده برگهای بابا آدم را در معالجه سرگیجه و رماتیسم بكار می برند .

9)برای تنظیم قند خون و معالجه بیماری قند از جوشانده برگهای بابا آدم بمقدر سه فنجان در روز استفاده كنید

10)برای معالجه سرخك ، برگهای بابا آدم را با كمی شكر بجوشانید و به مریض بدهید .

11)جوشانده تخم بابا آدم ضد عفونی كننده است .

12)تخم بابا آدم ضد كرم معده و روده است .

13)در ناراحتی های ریوی و گلو درد از جوشانده تخم بابا آدم استفاده كنید .

14)در معالجه ذات الریه بكار می رود .

15)ریشه بابا آدم در برطرف كردن سرمخوردگی موثر است .

16)تب حاصل از بیماری مخملك را برطرف می كند.

17)در معالجه یبوست موثر است .

18)بعنوان ضد سم در هنگام نیش زدن جانوران سمی استفاده می شود.

19) برای معالجه كچلی برگ بابا آدم را دم كرده و روی پوست سر بمالید .

20)برای معالجه زخم ها و التیام جراحات ، جوشانده برگ بابا آدم را با مقدر مساوی روغن زیتون مخلوط كرده و روی زخم ها و جراحات بمالید .

21) ریشه بابا آدم علاج كم خونی و رنگ پریدگی است زیرا دارای مقدر زیادی آهن است .

22)برای معالجه رماتیسم و آرتروز مفید است .

23) نقرس را برطرف می كند .

24)در معالجه بیماریهای عفونی موثر است .

25)درد سیاتیك را آرام می كند .

26)در برطرف كردن كمر درد موثر است .

27)آب آوردن بدن را درمان می كند .

28) هضم غذا را تسریع می كند .

29)ورم كلیه را دفع می كند .

30)آنهائیكه میل زیادی بخوردن شیرینی و شكر دارند اگر صبح ناشتا از دم كرده این گیاه بنوشید بزودی این عادت رفع خواهد شد .

31)كسانیكه میخواهند قهوه را ترك كنند می توانند ریشه بابا آدم را با مقدر این مخلوط را حتی می توان از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها ابتیاع كرد.

32)كهیر را برطرف می كند.

33)ریشه بابا آدم را له كرده و یا بجوشانید و آنرا روی كورك و یا اگزما بمالید تا آنرا برطرف كند .

34) برای جلوگیری از ریزش مو و تقویت آن جوشانده غلیظ ریشه بابا آدم را به سر مالید .

35)برای برطرف كردن سوزش و درد گزیدگی زنبور با حشرات برگ بابا آدم را له كرده و به محل گزیدگی بمالید .

در صورت پیدا نكردن ، گیاه بابا آدم می توانید تنطور آنرا از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها خریدری كنید . مقدر مصرف تنطور آن 10-20 قطره و سه بار در روز است

طرز استفاده:

دم كرده ریشه بابا آدم : مقدر 50 گرم ریشه بابا آدم را در یك لیتر آب جوش ریخته و بمدت 20 دقیقه دم كنید .

جوشانده ریشه بابا آدم : مقدر 80 گرم ریشه بابا آدم را در یك لیتر آب جوش ریخته و بگذارید بمدت 10 دقیقه بآرامی بجوشد .

تنطور بابا آدم : این تنطور را می توان از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها Store خریدری كنید .

دم كرده ریشه بابا آدم و شیرین بیان : 30 گرم ریشه باباآدم را با مقدر مساوی آن شیرین بیان در یك لیتر آب جوش ریخته و بمدت نیم ساعت دم كنید . این دم كرده تصفیه كننده خون است . برای این منظور از این دم كرده بمقدر سه فنجان در روز بنوشید .

مضرات :

مضرات خاصی گفته نشده است .

پنج شنبه 24/11/1387 - 15:1
 

ای یار به جهنم  که مرا  دوست  نداری            از عشق تو هرگز نکنم گریه و زاری

اگر روزی بری و یار بگیــــــــــــــــــــری           الهی تب کنی فرداش بمــــــــــیری

الهی سرخک و اوریون بگیـــــــــــــری           تب مالت و فشار خون بگیــــــــــری

اگر بردی از این ها جان سالــــــــــــم           الهی درد بی درمان بگیـــــــــــــــری

الهی تو بمیری من بمانـــــــــــــــــــم           سر قبرت بیام قرآن بخوانـــــــــــــــم

پنج شنبه 24/11/1387 - 9:4