• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1920
تعداد نظرات : 2105
زمان آخرین مطلب : 3315روز قبل

""مشهور نشدم مگر با کار و کوشش و زماني که به تفريح رو مي آوردم سعي مي کردم خستگيم را با کار ديگري برطرف سازم.""زهره""parandeh2""

سه شنبه 31/3/1390 - 17:20

""سرچشمه همه مفاسد جامعه بيکاريست زيرا شيطان براي دستهاي بيکار کار درست مي کند.""زهره""parandeh2""

سه شنبه 31/3/1390 - 17:17

""در کاري استاد بودن بهتر است از دخالت در صد کار و هيچي ندانستن است.""زهره""parandeh2""

سه شنبه 31/3/1390 - 17:12

""براي پيشرقت و موفقيت سه چيز لازم است: اول پشتکار دوم پشتکار و سوم پشتکار.""زهره""parandeh2""

سه شنبه 31/3/1390 - 17:11

""آنهايي که مي دانند چگونه بايد کاري را انجام دهند آنرا دشوار نمي يابند فقط کساني يک کار را دشوار مي يابند که بلد نيستند انجامش دهند.""زهره""parandeh2""

سه شنبه 31/3/1390 - 17:6

""افرادي که حل مشکلات خود را بر عهده ي ديگران مي گذارند همچو کساني هستند که براي عبور از رودخانه منتظر مي شوند تا آب آن خشک شود.""زهره""parandeh2""

دوشنبه 30/3/1390 - 18:30

""از دو صفت همواره بپرهيز" يکي بي حوصلگي و ديگري تنبلي" اگر بي حوصله باشي بر هيچ حقي صبر نخواهي کرد" و اگر تنبل باشي هيچ حقي را ادا نخواهي نمود.""زهره""parandeh2""

دوشنبه 30/3/1390 - 18:24

""کار انسان را از سه بلاي مصيبت بار حفظ مي کند: افسردگي" فسق و نياز .""زهره""parandeh2""

دوشنبه 30/3/1390 - 18:20

""يقين بدان که کار کردن همانا کاميابي است.""کار را به شخص کاردان بسپاريد.""کار امروز را به فردا ميفکنيد.""کار شرافتمندانه افتخار انگيز است.""زهره""parandeh2""

دوشنبه 30/3/1390 - 18:15

""گذشته مکان يادگارها"" آينده مقام اميدها""و حال جايگاه تکليفها است.""زهره""parandeh2""

دوشنبه 30/3/1390 - 18:5
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته