تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1062روز قبل

((شهید الگوی زندگی ))
زندگی خواهد معلم بی شمار

بهتریــن الگــــو شهیــد با افتخار
هر شهید الگــوی یــاران دلیر

حسن خلق هر شهید ایـن اعتبار
فی البداهه: منصور مقدم 28/1/1396

دوشنبه 28/1/1396 - 20:16

خون شهــدا هست به دوران مــه تابان
هر روز درخشد به زمین این مه کیوان
یاد شهــدا زنده کند جان همه آدمیان را
بنگرکه جوان گشته زمین خون نگاران
فی البداهه: منصور مقدم
27/1/1396

يکشنبه 27/1/1396 - 16:27

شــه لا فتی علی و همـــه خــوبی مروت

بخدا علی علی شد به قناعت و سخاوت

چو جنان حور خواهی وگرآن یگانه دلبر

همـه سادگی علی بین به امیری و ولایت

فی البداهه: منصور مقدم

روز پدر گرامی باد 

سه شنبه 22/1/1396 - 17:59

((رزق وافر در گرو اخلاق نیکو))

ای خواهی رزق وافر خُلق نیکو اختیار

تاشود رزقت فزون و رزق آید بی شمار

حسن اخلاق بشــر زیبــا کنـد شهر ودیار

نعمتت افزون کنــد باران رزقت هر بهار

فی البدهه : منصور مقدم 21/1/1396

دوشنبه 21/1/1396 - 18:11
نام حق گــر اول کــارت روان
کار نیکو به شود بهتـر جوان
ذکربســم الله گــوی و یاعلی
بی گمان کارت شودبهتربدان
فی البداهه: منصور مقدم 18/1/1396
جمعه 18/1/1396 - 9:43

اشتغال پایداروهمت عالی زبهر کار شاد

عزت نفس است وهم بردیگرانت اعتماد

تا توانی شغل ایجاد و به کشور گل بکار

تاشود ایران عزیز و در پرتو زیبا جهاد

فی البداهه: منصور مقدم 15/1/1396

سه شنبه 15/1/1396 - 16:37

شادمانی پیش کن چون شـادمان اهـــل جنان

کینه از دل دورکن فصل بهاراست این زمان

دست در دست بهار و نغمه ی شادی بخوان

سیر کن در این زمین زیبا نگرکون ومکان

فی البداهه: منصور مقدم 9/1/1396

چهارشنبه 9/1/1396 - 11:52

رهاورد بهار است گل عزیزان
بسی بهــــر برند از گل طبیبان
بسازند مرهمــــی بادل که باشد
دوای درد و درمــان دردمندان
فی البدهه: منصور مقدم 6/1/1396
يکشنبه 6/1/1396 - 19:24
حضرت علی(علیه السلام)

وصف حیدر را یقیـن از حق شنید / چــونکه حیدر حیدری بودی یقین

در رکوع داده زکات وسجده عشق/ بُوتراب است گل علی زیبا جبین

حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

کوثر و صدیقه و مرضیه و زهــرا بتـول/ دختــــر و ام ابیها مظهر فعل رسول

آیه های حق نـــوید پاکی وعصت زاوست/ فاطمه پاک است و پـاکی را شمـــول

روز زن:

روز زن یاد سخاوت همـــدلی در کار وبار/ یادهمراهی وبا هم کارکردن ازبرای یارو یار

روز زن یاد آور همت ز زنانهـای بزرگ/ مادرانی که سخاوتمند بــودند آفریدند افتخار

پدر یعنی...........

پایدارو با سخاوت مهربان اهل دعا/ درد دارد اوز دنیا و بسی دستش گوا

پینه داردستهایش بهر رزق ایل وآل/ لیک با مهراست پدراهل وفا ،اهل صفا

مادریعنی.........

نازمارا بس کشید و ناز گل را پـرورید/ بهر راحت بـــودن ما زحمت بسیار دید

مادراست اصل همه بی مدعا و با صفا /محنت دوران کشید و شد کمانی و خمید

فی البدهه: منصور مقدم 2/1/1396

چهارشنبه 2/1/1396 - 12:18

حمد و تسبیح خدا دارد ثـوابی اهل فتی

الخصوص تبیسح اگرباشد زخاک کربلا

یادسالارشهیــدان عشق بودن با خداست

ذکر گو یاد خدا کــن دور کـن درد و بلا

فی البداهه: منصور مقدم 27/12/1395

جمعه 27/12/1395 - 13:16