تعداد مطالب : 33
تعداد نظرات : 18
زمان آخرین مطلب : 3004روز قبل

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: نشانه خیانت چهار جیز است : نافرمانی خدای رحمان ، آزار رساندن به همسایگان ، نفرت از همگنان و نزدیک شدن به طغیان و سر کشی .

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت 1152

شنبه 12/3/1386 - 15:48

امام علی (ع) می فرمایند : به آن که  تو را امین شمرده خیانت مکن هرچند او به تو خیانت ورزد و دشمنت را بدنام مکن هرچند او تورا بدنام کرده باشد

مبزان الحکمه - جلد 4- حدبث 5296

پنج شنبه 10/3/1386 - 18:39

من رفیق گریه های حیدرم

                       من دربه در کوی حیدرم

.........................................................

بر سر کوی شما دربه درم

                     بر علی گویان عالم نوکرم     

                      

چهارشنبه 9/3/1386 - 1:32

 

 

      وای خدایا

                  یاس خوشبو پیامبر

                          می رود زخانه حیدر

      ...............................................

 

 

 

با غم زهرا من در گدازم     با فراق توسوزم وسازم

ساغر مرا لبریز می، کن     قسمتم مولا کربلا کن

 
چهارشنبه 9/3/1386 - 1:26

 امشب کنار سفره         خالیست جای مادر

راحت شدند مردم         از گریه های مادر

امشب خدا برس تو       بر داغ ودرد زینب

چهارشنبه 9/3/1386 - 1:11

 

         امشب علی دگر تنها می شود

 

و چاهای مدینه به خود می بالند که علی به سراغ آنها می رود.

چهارشنبه 9/3/1386 - 1:5

نگاربی قرینه کی میایی

                    سحر خیز مدینه کی میایی

 

آقاجون مادرت چشم انتظاره

 

 

آجرک اله یا ابا صالح ، شهادت مادرتون خانم فاطمه زهرا به شما و تمام عزیزان تسلیت عرض می کنم

چهارشنبه 9/3/1386 - 0:55

امام صادق (ع) :

درباره آیه "برای آنکس که از عظمت پروردگار خویش بترسد دو بهشت است " فرمود : کسی که بداند خداوند او را می بیند و گفته هایش را می شنود و هر کار خوب وبد ی را بکند خدا از آن آگاه است و بدین سبب از زشتکاری باز ایستد ، او همان کسی است که از عظمت پروردگار خویش ترسیده و نفس را از هوی و هوس باز داشته است .

میزان الحکمه - جلد 4 - حدیث 5233

سه شنبه 8/3/1386 - 11:43

امام صادق (ع) می فرمایند:

سه چیز است که در هر کس نباشد هرگز به خیر او امیدی نیست :

کسی که در نهان ازخدا نترسد و کسی که در پیری (از گناه) باز نایستد و کسی که از عیب وننگ شرم نداشته باشد.

 

میزان الحکمه - جلد 4 -  حدیث 5442

سه شنبه 8/3/1386 - 11:34

امام علی (ع) می فرمایند:

هرگاه ازمحرمات دوری کردی واز شبهات پرهیز کردی وواجبات رابه جا آوردی ومستحبات را انجام دادی ، فضایل دینی را به کمال رسانده ای

میزان الحکمه - جلد 4- حدیث 6285

سه شنبه 8/3/1386 - 11:26