تعداد مطالب : 11
تعداد نظرات : 9
زمان آخرین مطلب : 2785روز قبل

غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد

                                                   دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

يکشنبه 5/1/1386 - 8:30