تعداد مطالب : 125
تعداد نظرات : 102
زمان آخرین مطلب : 3156روز قبل

اگه توپت افتاد تو خونه همسايه و پارش کرد اصلا ناراحت نشو . چون يه دوست داري که حاضره قلبش رو بندازه زير پات تا باهاش بازي کني

يکشنبه 2/2/1386 - 20:40

 

اگر مي دانستي چه قدر دوستت دارم هيچ گاه براي آمدنت باران را بهانه نمي کردي رنگين کمان من!!!

يکشنبه 2/2/1386 - 20:36

 

من به خورشيد اعتقاد دارم, حتي اگر ندرخشد من به عشق اعتقاد دارم, حتي اگر تنها باشم من به خدا معتقدم, حتي اگر ساکت باشد

 

يکشنبه 2/2/1386 - 20:35

 

اسمت رو گذاشتم گل ترسيدم پژمرده بشي،گذاشتم خورشيد ترسيدم غروب کني،گذاشتم جونم که اگه خدايي نکرده رفتي منم برم.

يکشنبه 2/2/1386 - 20:31

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست،بلکه نداشتن کسي است که الفباي دوست داشتن را برايت تکرار کند،و تو از اون رسم محبت بياموزي

يکشنبه 2/2/1386 - 20:28
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته