تعداد مطالب : 41
تعداد نظرات : 39
زمان آخرین مطلب : 2878روز قبل
 

 
امتحان كوتاه زير شامل 4 سوال است.
سوالها زياد سخت نيستند و جواب آنها هم در زير آمده است ولي قبل از آن كه پاسخها را ببينيد سعي كنيد خودتان پاسخها را بيابيد.اين امتحان براي آزمايش متخصص بودن شماست.
 
سوالات
1) چگونه مي توان يك زرافه را داخل يك يخچال قرار داد؟

2) چگونه مي توان يك فيل را داخل يك يخچال قرار داد؟

3) شير، سلطان جنگل، تمام حيوانات را به يك گردهمايي فرا مي خواند. تمام حيوانات بجز يكي از اين حيوانات در اين گردهمايي شركت مي كنند.حيواني كه غايب بوده كدام است؟

4) شما بايد از يك رودخانه عبور كنيد.اين رودخانه محل زندگي تمساحها است.چگونه از آن عبور مي كنيد؟
 
پاسخها
 
1) پاسخ درست اين است:در يخچال را باز كنيد، زرافه را در آن قرار دهيد و سپس در يخچال را ببنديد.اين سوال به ما ياد مي دهد كه نبايد براي كارهاي ساده دنبال راه حلهاي پيچيده بگرديم.

2) دريخچال را باز كنيد، فيل را در آن قرار دهيد و سپس در يخچال را ببنديد. اين پاسخ اشتباه است، پاسخ درست اين است، در يخچال را باز كنيد. زرافه را بيرون بياوريد، فيل را در يخچال بگذاريد و سپس در يخچال را ببنديد.اين سوال به ما ياد مي دهد كه براي حل مساله، به فعاليتهاي قبلي نيز فكر كنيم.

3) پاسخ درست اين است :فيل.چون فيل داخل يخچال بوده و نمي توانسته در گردهمايي شركت كند.اين سوال به ما ياد مي دهد كه در حل مساله نبايد فرضيات قبلي را فراموش كنيم.

   بسيار خوب! اگر به 3 سوال اول پاسخ درست نداده ايد هنوز يك شانس ديگر داريد.

4) پاسخ درست اين است با شنا از رودخانه عبور كنيد.
   تمام تمساحها در گردهمايي حيوانات هستند و خطري شما را تهديد نمي كند.اين سوال به ما ياد مي دهد كه از اشتباهات گذشته پند بگيريم
 
نتيجه گيري
 
اساس بررسيهاي آماري در سراسر جهان، در حدود 90 درصد متخصـصان به تمام سوالات فوق پاسخ اشتـباه داده اند.
ولي بسياري از بچه هاي دبستاني و پيش دبستاني چند پاسخ درست داشته اند.نتيجه اين بررسيها نشـان مي دهد كه اين تئوري كه عقل متخصصان به اندازه بچه هاي 4 ساله است اشتباه مي باشد

شنبه 6/5/1386 - 19:52
       آدم چه جوري بايد باشه؟!؟!؟
اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن: افسردگي داره‌، روانيه، سيماش قاطيه!
اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه!
اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده!
اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه!
اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه!
اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن: بي عرضه‌س، حيف نون و دست و پا چلفتيه!
اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن: اينو، واسه ما شد آقاي مطالعه!
اگه با عيالش مشکل نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده!
اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن: پول پارو مي‌كنه، اهل بند و بسته!
اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن: پولهاشو انبار مي‌كنه، جون به عزرائيل نمي‌ده يا بده هم قسطی ميده !
اگه زبون باز و متملق و چاخان باشه، ميگن: معاشرتيه، فوق‌العاده‌س، دوست داشتنيه!
اگه راست و درست و بي‌كلك باشه، ميگن: هيچي نمي‌شه، به درد لاي جرز مي‌خوره!
شنبه 6/5/1386 - 19:50
 

از يه ديونه ميپرسن چرا ديونه شدي ميگه من يه زن گرفتم كه يه دختر 18 ساله داشت دختر زنم با بابام ازدواج كرد پس زنم مادر زن پدر شوهرش شد دختر زن من پسري زاييد كه داداش من ونوه زنم بود پس نوه منم بود پس من پدر بزگ داداشم شدم زن من پسري زاييد كه زن پدرم ننه پسرم و مادر بزرگ او شد پس پسرم داداش مادر بزرگش بود و من خواهر زاده پسرم شدم .

(( شما حالتون خوبه ؟!!! ))

شنبه 6/5/1386 - 19:47
آدم به خدا گفت: خداوندا! شیطان را بر من مسلط نموده و مثل جریان خون نمودی که در رگهایم جاری بود، و قادرش نمودی که بر بدنم داخل گردد.
پس خداوند فرمود: یا آدم! در مقابل ، به تو و فرزندانت این را دادم که هر کس از آنها فکر عملی بد را بکند ،نوشته نشود ، ولی اگرآن عمل را انجام داد ، تنها یک گناه نوشته شود ، اما اگر کسی نیت انجام عملی خوب را نمود ، و انجام نداد ، برای نیتش یک ثواب نوشته می شود و اگر آن نیت را انجام داد ، ده ثواب برایش نوشته میشود.
آدم گفت: خدای من ! برایم زیادتر کن ! خداوند فرمود : اگر کسی ، مرتکب گناهی شد و آنگاه توبه نمود ، آنرا می بخشم.
آدم گفت: ای خدا ! بیشتر کن ! خدا فرمود : تا لحظه مرگ ، مهلت توبه دادم . اینجا بود که آدم گفت: خداوندا ! کافی ام است .   
چهارشنبه 27/4/1386 - 14:8
خداوند بلند مرتبه در برخی از کتب مقدس فرموده است :
 
"ای بنده من ! به حق آن حقی که بر تو دارم من تو را دوست دارم پس تو هم دوست من باش "
 
چهارشنبه 27/4/1386 - 13:34
خداوند بلند مرتبه به حضرت داوود (ع) وحی فرستاد :
ای داوود ! هر کس دوستی را دوست بدارد گفته اش را تایید می کند . و هر کس از دوستی خشنود باشد از کردارش راضی است و هر کس به دوستی اشتیاق دارد در حرکت به سویش کوشش کند و هر کس به دوستی اطمینان دارد به او اعتماد کند .
ای داوود ! یاد من برای یادکنندگانم . بهشت من برای اطاعت کنندگانم . محبت من برای مشتاقانم و
خود من مخصوص دوستدارانم است
چهارشنبه 27/4/1386 - 13:30
رسول اکرم (ص) فرمود :
مردی گناهان زیادی در حق خود مرتکب شده بود و هنگامی که مرگ به سراغش آمد فرزندانش را صدا زد و گفت : هنگامی که مردم مرا بسوزانید سپس ریز ریز کرده و خاکسترم را به دریا بریزید . برای آنکه به خدا سوگند اگر پروردگارم دستش به من برسد چنان مرا تنبیه کند که هیچ کس دیگر را نکرده !
بنابراین فرزندانش با او چنین کردند
سپس خداوند به زمین گفت :
آنچه را برگرفتی به وجود آور .
و آن مرد به وجود آمد
و خداوند به او گفت :
چه چیز تو را واداشت که چنان کنی؟
مرد گفت : ترس از تو ای پروردگار !
وبه خاطر همان خداوند گناهش را بخشید .
 
چهارشنبه 27/4/1386 - 13:21
 

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز. و دویدن که آموختی ، پرواز را.

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.

دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر.

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت.

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند! پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند.

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند!
اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت و کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست!

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت.

چهارشنبه 27/4/1386 - 13:13
هروقت دلت گرفت
هروقت احساس کردی که دنیا اینقدر برات کوچیک شده
که داری صدای خرد شدن شونه هات زیر این بار رو می شنوی
اون موقع یه جای خلوت پیدا کن
بشین و با خودت خلوت کن
ببین الان کی هست که می تونه به حرفات گوش کنه
 
اگه کسی رو نداشتی
یه نگاه به آسمون کن
و هرچی می خوای بگو
و اینقدر اشک بریز که سبک بشی
شانه های خدا همیشه در اختیار توست
تا سر به روش بذاری
و تا می تونی گریه کنی
بدون که اشک هات برای خدا عزیزه ...
 
چهارشنبه 27/4/1386 - 13:7
دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد,سنگ غرق شود نه آنکه تو,متلاطم شوی!!!
چهارشنبه 27/4/1386 - 13:5