تعداد مطالب : 837
تعداد نظرات : 190
زمان آخرین مطلب : 2878روز قبل
 

طبرى در دلائل الامامة، از مفضل بن عمر نقل كرده كه امام صادق فرمود: همراه قائم (آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) سیزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه كارى مى خواهد؟

فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بیماران را به عهده خواهند گرفت. عرض كردم: نام آنها را بفرمایید.

فرمود: قنواء، دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه، مادر عمار یاسر، زبیده ام خالد احمسیّه، ام سعید حنفیه، صیانه ماشطه، ام خالد جهنّیه.1

صیانه ماشطه در زمان حضرت موسى مى زیسته است و مادر عمار یاسر در ابتداى بعثت به شهادت رسید. حبابه در زمان على علیه السلام و قنواء در زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام و بقیه در زمان هاى دیگر زندگى مى كرده اند.

 

1. دلائل الامامة، ص260.

این گروه سیزده نفرى رجعت خواهند كرد و خداوند براى قدردانى از آنها، به بركت امام زمان آنها را زنده خواهد كرد.

در این روایت امام صادق علیه السلام از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را یاد مى كند. در كتاب خصایص فاطمى1 به نام نسیبه، دختر كعب مازینه، و در كتاب منتخب البصائر به نام وتیره و أحبشیه اشاره شده است.2

جز این سه نفر، نام دیگرى به میان نیامده است.

 

 1. ریاحین الشریعه، ج5، ص41؛ به نقل از خصایص فاطمیه.

2. چشم اندازى از حكومت مهدى علیه السلام ، ص74؛ به نقل از بیان الائمه، ج3، ص338

چهارشنبه 28/9/1386 - 14:18

ادامه مطلب....

ب: زنان آسمانى

دسته دوم چهارصد بانوى برگزیده هستند كه خداوند براى حكومت جهانى حضرت ولى عصر علیه السلام در آسمان ذخیره كرده است و با ظهور آن حضرت به همراه حضرت عیسى علیه السلام به زمین مى‏آیند.

ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت كرده كه: «ینزل عیسى بن مریم على ثمان‏ماة رجل و اربع مائة اِمرأة خیار من على الارض و أصلح من مضى».عیسى بن مریم به همراه هشتصد مرد و چهارصد زن از بهترین و شایسته‏ترین افراد روى زمین فرود خواهد آمد.

در اینكه این زنان از امتهاى پیشین هستند یا امت اسلامى پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و معصومین قدس سرهما هستند یا از دورانهاى مختلف، و از چه و به چه علت به آسمان برده شده‏اند و براى عهده دارى منصبى در حكومت حضرت مى‏آیند یا براى مسایل دیگر؟ اینها پرسش‏هایى است كه این حدیث از آن چیزى نمى‏گوید.

ج: رجعت زنان


سومین گروه از یاوران حضرت بقیة‏الله علیه السلام زنانى هستند كه خداوند به بركت ظهور امام آنها را زنده خواهد كرد و بار دیگر به دنیا رجعت خواهند كرد

زنان در حكومت امام (ع) نمود. این گروه دو دسته‏اند: برخى با نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده شده و برخى دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است.

پیش از ادامه بحث، عقیده شیعه نسبت به رجعت را بررسى مى‏كنیم.

یكى از عقاید مسلّم شیعه این است كه همبا ظهور مهدى آل محمد علیه السلام برخى از پیامبران مانند حضرت خاتم الانبیاء و معصومین قدس سرهما همانند امیر مؤمنان علیه السلام و امام حسین علیه السلام و برخى از مؤمنان حقیقى و پیروان اهل بیت به اذن پروردگار زنده خواهند شد و بار دیگر به دنیا باز مى‏گردند. بازگشت این عده نه تنها غیر ممكن نیست بلكه از نظر قرآن كریم این پدیده امرى مسلم است كه آیات متعددى از آن سخن گفته است. در سوره بقره مى‏خوانیم:

آیا ندیدى جمعیتى را كه از ترس مرگ از خانه‏هاى خود فرار كردند و آنان هزاران نفر بودند! خداوند به آنها گفت بمیرید. سپس خدا آنها را زنده كرد و ماجراى زندگى دوباره آنهارا درس عبرتى براى آیندگان قرار داد... .1 همچنین قرآن كریم در آیه‏اى دیگر مى‏فرماید: یا همانند كسى كه از كنار یك آبادى (ویران شده) عبور كرد، در حالى كه دیوارهاى آن به روى سقفها فروریخته بود و (اجساد و استخوان هاى اهل آن در هر سو پراكنده بود. او با خود) گفت: چگونه خداوند آنها را پس از مرگ زنده مى كند! (در این هنگام) خدا او را یكصد سال میراند، سپس زنده كرد و به او گفت: چه قدر درنگ كردى؟ گفت: یك روز یا بخشى از یك روز. فرمود: نه بلكه یكصد سال درنگ كردى. نگاه كن به غذا و نوشیدنى خود (كه همراه داشتى و با گذشت سالها) هیچ گونه تغییر نیافته است؛ ولى به الاغ خود نگاه كن (كه چگونه از هم متلاشى شده است. این زنده شدن تو پس از مرگ، هم براى اطمینان خاطر تو است و هم) براى اینكه تو را نشانه براى مردم قرار دهیم. اكنون به استخوان هاى مركب خود نگاه كن كه چگونه آنها را برداشته، به هم پیوند مى دهیم و گوشت بر آن مى رویانیم. هنگامى كه این حقایق بر او آشكار شد، گفت: مى دانم خدا بر هر كارى توانا است.

 

 

 

 

 


چهارشنبه 28/9/1386 - 14:17

ادامه مطلب....

8. قنواء

دختر رشید هجرى، یكى از شیعیان و پیروان على علیه السلام و خود از یاران با وفاى حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است1. وى دختر بزرگمردى است كه در راه محبت و دوستى امیرمؤمنان به طرز دلخراشى به شهادت رسید. از گفتار شیخ مفید برمى آید كه قنواء به هنگام ورود پدرش نزد عبیدالله بن زیاد شاهد قطع دو دست و دو پاى پدر خود بوده و به كمك دیگران بدن نیمه جان پدر را از دارالاماره بیرون آورده و به خانه منتقل كرده است. روزى قنواء به پدرش گفت: پدر جان، چرا این همه خود را به رنج و مشقت عبادت مى اندازى! پدر در جواب گفت: دخترم، پس از ما گروهى خواهند آمد كه بینش دینى و شدت ایمانشان از ما، كه این همه خود را به زحمت عبادت انداخته ایم، بیشتر است.2

د: بانوان منتظِر

چهارمین گروه یاوران امام زمان بانوان پرهیزكارى هستند كه پیش از ظهور بقیة الله رحلت كرده اند. به ایشان گفته مى شود امام تو ظاهر گشته است، اگر مایلى مى توانى حضور داشته باشى. آنان نیز به اراده پروردگار زنده خواهند شد.

رجعت زنان مربوط به گروه خاصى نیست و هر بانویى خود را با خواسته ها و شرایط زندگى در حكومت مهدى آل محمد علیه السلام تطبیق دهد ممكن است در آینده از رحمت خداوندى بهره مند گشته، براى یارى امام زنده شود. یكى از آن شرایط خواندن دعاى عهد است كه در فرد، نوعى آمادگى براى پذیرش حكومت آخرین ذخیره الهى ایجاد مى كند. به فرموده امام صادق علیه السلام : هر كه چهل صبح دعاى عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر هم پیش از ظهور آن حضرت از دنیا برود خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد... .3

انتظار فرج

یكى از شرایط حضور در حكومت بقیة الله و توفیق دیدار با آن حضرت انتظار فرج است؛ یعنى آمادگى كامل براى پذیرش حكومت حق و آراستن به آنچه كه مهدى علیه السلام مى گوید و مى خواهد. انتظار فرج یعنى نفى هر گونه سلطه از بیگانگان و مبارزه با افكار انحرافى و فساد اخلاق و در یك كلام، انتظار فرج یعنى بیزارى از دشمنان خدا و پیامبر و معصومین قدس سرهما .

بى سبب نیست كه انتظار از بهترین اعمال شمرده شده است، بلكه فرد منتظرِ دولت مهدى همانند كسى استكه در پیش روى رسول خدا شهید گشته و در خون خود غلتیده است و اگر بر همان حالت انتظار از دنیا برود بسان كسى باشد كه در خیمه مهدى فاطمه علیه السلام مى باشد.

ابو بصیر از امام صادق روایت كرده كه آن حضرت روزى فرمود: آیا شما را خبر ندهم به چیزى كه خداوند عملى را بدون آن از بندگانش قبول نمى كند؟ گفتیم: آرى. فرمود: شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اقرار به آنچه كه خداوند فرموده، از دوستى ما و بیزارى از دشمنان و اطاعت و پیروى از ما. نیز داشتن ورع و پرهیزكارى و انتظار كشیدن براى قائم علیه السلام . آنگاه فرمود:به درستى كه براى ما دولتى است، خداوند آن را هر زمانى كه اراده كند برقرار مى سازد. سپس افزود: هر كس كه دوست دارد از یاران قائم علیه السلام ما باشد باید در انتظار به سر برد و خود را به ورع و محاسن اخلاق بیاراید، و اگر در همان حال بمیرد براى او اجرى همانند كسى است كه آن حضرت را درك كرده باشد.4

آخرین سخن

بانوى محترم، خواهر مسلمان !

اگر مى خواهید در زمره یاران امام زمان باشید... اگر مى خواهید یكى از آن پنجاه زن باشید... اگر مى خواهید یكى از آن چهارصد نفرى باشید كه همراه عیسى از آسمان فرود مى آیند، ... اگر مى خواهید به اراده پروردگار و براى دیدار گل روى مهدى فاطمه بار دیگر به دنیا باز گردید... اگر مى خواهید فرد مفیدى در حكومت مهدى علیه السلام باشید، بیایید از همین لحظه با قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیمان ببندید و رابطه خود را با او محكم كنید و خود را با برنامه ها و خواسته هاى مهدى علیه السلام تطبیق دهید. بدانید كه امام زمان جز راه جدش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام نمى رود.

به امید حضور و دیدار او

1. جامع الرواة، ج2، ص458؛ رجال شیخ طوسى، ص341.

2. اختصاص شیخ مفید، ص 73072.

3. سفینة البحار، ج2، ص294.

4. منتهى الآمال، ج2، ص486؛ به نقل از غیبة نعمانى.

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:55

ادامه مطلب...

4. امّ ایمن

از زنان پرهیزكار و خدمتكار حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم است. پیامبر به او مادر خطاب مى كرد و مى فرمود: «هذه بقیة اهل بیتى»:4 این زن، باقى مانده اى از خاندان من است. وى همواره در كنار زنان مجاهد، در جبهه جنگ به مداواى مجروحان مى پرداخت.1

ام ایمن از شیفتگان خاندان امامت بود كه در ماجراى فدك، حضرت زهرا علیه السلام او را به عنوان شاهد معرفى كرد. وى پنج یا شش ماه پس از پیامبر از دنیا رفت.2

 

خداوند به بركت مهدى آل محمد علیه السلام به هنگام ظهور، او را زنده مى گرداند تا در لشكر گاه امام به خدمت گماشته شود.

 

5. امّ خالد

در روایت دو بانو بدین نام مشهور شده اند: ام خالد احمسیه و ام خالد جهنّیه. شاید مقصود ام خالد مقطوعة الید (دست بریده) باشد كه یوسف بن عمر، پس از به شهادت رساندن زید بن على بن الحسین در كوفه، دست او را به جرم شیعه بودن قطع كرد. در كتاب رجال كشّى درباره شخصیت و مقام این زن فداكار از امام صادق علیه السلام مطلبى ذكر گردیده كه حایز اهمیت است. ابو بصیر گوید: در خدمت امام صادق نشسته بودیم كه ام خالد مقطوعه الید از راه رسید. حضرت فرمود: اى ابابصیر، آیا میل دارى كه كلام ام خالد را بشنوى؟ من عرض كردم: آرى اى فرزند رسول خدا، با شنیدن آن شادمان مى گردم.... در همان موقع ام خالد به خدمت امام آمد و سخن گفت. دیدم وى در كمال فصاحت و بلاغت صحبت مى كند. سپس حضرت پیرامون موضوع ولایت و برائت از دشمنان با او سخن گفت.4

6. زبیده

مشخصات كاملى از او نقل نشده است. احتمال دارد زبیده زن هارون الرشید باشد كه شیخ صدوق(ره) درباره اش گفته است: وى یكى از هواداران و پیروان اهل بیت است. هنگامى كه هارون دانست از شیعیان است قسم خورد كه طلاقش دهد. زبیده كارهاى خدماتى بسیارى داشت كه یكى آبرسانى به عرفات است. همچنین نوشته اند وى یكصد كنیز داشت كه پیوسته مشغول حفظ قرآن بودند و همیشه از محل سكونت او صداى تلاوت قرآن شنیده شد. زبیده در سال 216 ق. رحلت كرد.5

7. حبّابه والبیّه

از زنان والامقامى است كه دوره زندگى هشت امام معصوم را درك كرد و پیوسته مورد لطف و عنایت ایشان قرار داشت. در یك یا دو نوبت به وسیله امام زین العابدین و امام رضا علیه السلام جوانى اش به او بازگردانده شد. اولین ملاقات وى با امیرمؤمنان علیه السلام بود كه از آن حضرت دلیلى بر امامت درخواست كرد. حضرت در حضور وى سنگى را برداشت و بر آن مهر خود را نقش كرد و اثر آن مهر در سنگ جاى گرفت و به او فرمود: پس از من هر كه توانست در این سنگ چنین اثرى بر جاى بگذارد او امام است. از این رو حبابه پس از شهادت هر امامى نزد امام دیگر مى رفت و آنان مهر خود را بر همان سنگ مى زدند و اثر آن نقش مى بست. نوبت كه به امام رضا علیه السلام رسید حضرت نیز چنین كرد. حبابه نه ماه پس از رحلت امام رضا علیه السلام زنده بود و پس از آن بدرود حیات گفت.6

روایت شده است كه وقتى حبابه به خدمت امام زین العابدین رسید یكصد و سیزده سال از عمرش سپرى شده بود. حضرت با انگشت سبابه خود اشاره اى نمود و جوانى اش بازگشت.7
1. چشم اندازى از حكومت مهدى علیه السلام ، ص76؛ تهذیب الكمال، ج35، ص329.
2. نقش زنان مسلمان در جنگ، ص20.
3. قاموس الرجال، ج10، ص387.
4. ریاحین الشریعه، ج3، ص381؛ به نقل از تنقیح المقال مامقانى.
5. تنقیح المقال، ج3، ص78.
6. سفینة البحار، ج1، ص204.
7. همان.
8. همان.

همچنین نوشته اند: صورت حبابه از زیادى سجود سوخته و از عبادت همانند چوب خشكیده اى شده بود.8

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:0

زنان سرافراز

اینك به اختصار به شرح حال برخى از زنان نامبرده اشاره مى كنیم.

1. صیانه ماشطه

او یكى از همان سیزده بانویى است كه در دولت حضرت مهدى علیه السلام زنده شده، به دنیا باز مى گردد. وى همسر حزقیل، پسر عموى فرعون، و شغلش آرایشگرى دختر فرعون بود. او همانند شوهرش به پیامبر زمان خود، حضرت موسى، ایمان آورده بود امّا همچنان ایمان خود را پنهان مى كرد.

نوشته اند: روزى وى مشغول آرایش دختر فرعون بود كه شانه از دستش افتاد و بى اختیار نام خدا را بر زبان جارى ساخت. دختر فرعون گفت: آیا نام پدر مرا بر زبان آوردى؟ گفت: نه، بلكه نام كسى را بر زبان آوردم كه پدر تو را آفریده است. دختر فرعون ماجرا را نزد پدر بازگو كرد و فرعون صیانه را احضار كرد و گفت: مگر به خدایىِ من اعتراف ندارى؟ گفت: هرگز! من از خداى حقیقى دست نمى كشم و تو را پرستش نمى كنم.

فرعون دستور داد تا تنور مسى برافروزند و همه بچه هاى آن زن را در حضورش در آتش افكنند. چون نوبت به طفل شیرخوارش رسید صیانه مى خواست به ظاهر از دین برائت جوید كه كودك شیرخوارش به زبان آمد و گفت: مادر صبر كن كه تو بر حق هستى! فرعونیان آن زن و بچه شیرخوارش را در آتش افكنده، سوزاندند و خداوند در اثر صبر و تحمل آن زن در راه دین، او را در دولت امام مهدى زنده مى گرداند تا هم به آن حضرت خدمت كند و هم انتقام خود را از فرعونیان بگیرد.

2. سمیه، مادر عمار یاسر

وى هفتمین نفرى بود كه به اسلام گروید و بدین سبب دشمن سخت به خشم آمد و بدترین شكنجه ها را بر او روا داشت.1

او و شوهرش یاسر در دام ابوجهل گرفتار آمدند و او نخست آنها را اجبار كرد كه پیامبر خدا را دشنام دهند، امّا آنها حاضر به چنین كارى نشدند. او نیز زره آهنى به سمیه و یاسر پوشانید و آنها را در آفتاب سوزان نگه داشت. پیامبر كه گاه از كنارشان عبور مى كرد آنها را به صبر و مقاومت سفارش مى نمود و مى فرمود: «صبراً یا آل یاسر فان موعدكم الجنة»: اىخاندان یاسر، صبر پیشه سازید كه وعده گاه شما بهشت است. سرانجام ابوجهل بر هر یك ضربتى وارد ساخت و ایشان را به شهادت رساند.2

خداوند این زن را به پاداش صبر و مجاهدتى كه در راه اعتلاى اسلام نشان داد و بدترین شكنجه را از دشمن خدا تحمل كرد، در ایام ظهور مهدى آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم زنده خواهد نمود تا تحقق وعده الهى را ببیند و در لشكر ولىّ خدا به یاوران آن حضرت خدمت كند.

 

3. نسیبه، دختر كعب مازنیه

او معروف به ام عماره و از زنان فداكار صدر اسلام است كه در برخى از جنگهاى پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم شركت جسته و مجروحان جنگى را مداوا كرده است. او در جنگ احد بهترین نقش را ایفا كرد. با دیدن صحنه فرار مسلمانان و تنها گذاشتن پیامبر به دفاع از جان شریف پیامبر پرداخت و در این راه بدنش زخمهاى فراوان برداشت.

پیامبر عزیز این فداكارى را ستود و به فرزندش عماره چنین فرمود: امروز مقام مادر تو از مردان جنگى والاتر است. پس از فروكش كردن جنگ، نسیبه با سیزده زخم سنگین به همراه دیگر مسلمانان به خانه برگشت و به استراحت پرداخت. با شنیدن فرمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم كه فقط مجروحان جنگ باید به تعقیب دشمن بشتابند، نسیبه از جاى برخاست و آماده رفتن شد، امّا به علت شدت خونریزى نتوانست شركت كند. همین كه پیامبر از تعقیب دشمن برگشت، پیش از آنكه به خانه برود، عبدالله بن كعب مازنى را براى احوالپرسى نسیبه و سلامتى وى به نزد او فرستاد و چون از سلامتى وى آگاه گشت شادمان موضوع را به پیامبر خبر داد.نسیبه از كسانى است كه براى یارى امام مهدى علیه السلام زنده خواهد شد.3

______________________

1. اسدالغابه، ج5، ص481.
2. ریاحین الشریعه، ج4، ص353.
3. مغازى واقدى، ج1، ص273.

چهارشنبه 28/9/1386 - 11:44

 

طبرى در دلائل الامامة، از مفضل بن عمر نقل كرده كه امام صادق فرمود: همراه قائم (آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) سیزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه كارى مى خواهد؟

فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بیماران را به عهده خواهند گرفت. عرض كردم: نام آنها را بفرمایید.

فرمود: قنواء، دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه، مادر عمار یاسر، زبیده ام خالد احمسیّه، ام سعید حنفیه، صیانه ماشطه، ام خالد جهنّیه.1

صیانه ماشطه در زمان حضرت موسى مى زیسته است و مادر عمار یاسر در ابتداى بعثت به شهادت رسید. حبابه در زمان على علیه السلام و قنواء در زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام و بقیه در زمان هاى دیگر زندگى مى كرده اند.

 

1. دلائل الامامة، ص260.

این گروه سیزده نفرى رجعت خواهند كرد و خداوند براى قدردانى از آنها، به بركت امام زمان آنها را زنده خواهد كرد.

در این روایت امام صادق علیه السلام از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را یاد مى كند. در كتاب خصایص فاطمى1 به نام نسیبه، دختر كعب مازینه، و در كتاب منتخب البصائر به نام وتیره و أحبشیه اشاره شده است.2

جز این سه نفر، نام دیگرى به میان نیامده است.

 

________________________

1. ریاحین الشریعه، ج5، ص41؛ به نقل از خصایص فاطمیه.
2. چشم اندازى از حكومت مهدى علیه السلام ، ص74؛ به نقل از بیان الائمه، ج3، ص338
چهارشنبه 28/9/1386 - 11:28

 

پنجاه زن از سیصد و سیزده نفر!

نكته شگفت در این دو روایت این است كه مى‏فرماید: سیصد و سیزده مرد گرد آیند كه پنجاه نفر ایشان زن هستند!

دوم آنكه: در روایتى كه نام یاران برشمرده شده است نام هیچ زنى وجود ندارد.1 در پاسخ این شبهه مى‏توان گفت: این چند نفر در زمره همان سیصد و سیزده نفر هستند. زیرا اولاً امام علیه السلام مى‏فرماید: «فیهم». یعنى در این عده پنجاه زن مى‏باشد.

دوم: شاید تعبیر مردان بدین سبب باشد كه بیشتر این افراد مرد هستند و این كلمه از باب فزونى عدد مردان، چنین ذكر شده است.

سوم: اگر مقصود همراهىِ خارج از این عده بود امام مى‏فرمود: «معهم»، نه اینكه بفرماید «فیهم». زیرا این سیصد و سیزده نفر مانند عدد اصحاب بدر برشمرده شده‏اند و همه یاران و فرماندهان عالى رتبه و از نظر مقام و قدرت در حد بسیار بالایى هستند كه برخى با ابر جا به جا مى‏شوند و اینها بدون شك با بقیه مردم آن فرق بسیار دارند. بنا بر این اگر بگوییم آنها جزو همان سیصد و سیزده نفر هستند رتبه و موقعیت ویژه قائل شده و اگر در زمره یاران دیگر حضرت هستند از امتیاز كمترى برخوردارند.

ادامه دارد.....

چهارشنبه 28/9/1386 - 11:5

ادامه مطلب......

من حامله هستم. از این رو آن كنیز را به دست أبى الشوارب، قاضى وقت، سپردند تا از او مراقبت كند. در مدتى كه صیقل زیر نظر قاضى نگهدارى مى‏شد دستگاه خلافت با مرگ عبید بن خاقانى و شورش صاحب الزنج رو به رو شد و صیقل از وضعیت آشفته سود جست و فرار كرد.1

حال سزاوار است بدانیم زنان در حكومت قائم آل محمد علیه السلام چه مى‏كنند، چه كسانى هستند، چند نفرند، از كجا مى‏آیند و چه مسؤولیتى بر عهده دارند. بر اساس برخى از روایات، حضور و نقش این زنان از نظر و موقعیت، چهار گونه است:


الف: حضور پنجاه زن در بین یاران امام

اولین گروه از زنانى كه به محضر امام مى‏شتابند آنهایند كه در آن ایّام مى‏زیسته‏اند و همانند دیگر یاران امام علیه السلام به هنگام ظهور در حرم امن الهى به خدمت امام علیه السلام مى‏رسند. در این باره دو روایت وجود دارد:

روایت اول: امّ سلمه ضمن حدیثى درباره علایم ظهور، از پیامبر روایت كرده است كه فرمود: «یعوذ عائذ منزنان الحرم فیجتمع الناس الیه كالطیر الوارده المتفرقه حتى یجتمع الیه ثلاث مأة واربعة عشر رجلاً فیه نسوة فیظهر على كل جبار و ابن جبار...»2 یعنى: در آن هنگام پناهنده‏اى به حرم امن الهى پناه مى‏آورد و مردم همانند كبوترانى كه از چهار سمت به یك سو هجوم مى‏برند به سوى او جمع مى‏شوند تا اینكه در نزد آن حضرت سیصد و چهارده نفر گرد آمده كه برخى از آنان زن مى‏باشند كه بر هر جبار و جبار زاده‏اى پیروز مى‏شود.3
روایت دوم: جابربن یزید جعفى، ضمن حدیث مفصلى از امام باقر علیه السلام در بیان برخى نشانه‏هاى ظهور نقل كرده كه: «و یجیى‏ء والله ثلاث مأة و بضعة عشر رجلاً فیهم خمسون امراة یجتمعون بمكة على غیر میعاد قزعاً كقزع الحزیف یتبع بعضهم و هى الایة التى قال الله اینما تكونوا یأت بكم الله جمیعاً ان الله على كل شى‏ء قدیر...»4 به خدا سوگند، سیصد و سیزده نفر مى‏آیند كه پنجاه نفر از این عده زن هستند كه بدون هیچ قرار قبلى در مكه كنار یكدیگر جمع خواهند شد. این است معناى آیه شریفه: هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر مى‏كند. زیرا او بر هر كارى توانا است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 11:0

نقش زنان در دوران غیبت صغری

در دوران سخت غیبت صغرى، در روزهایى كه شیعیان پس از دویست و شصت سال با یك آزمایش بزرگ رو به رو بودند و بایست با غیبت امام خو كنند، یك زن به عنوان مفزع و پناه معرفى مى‏شود و آن مادر بزرگوار امام حسن عسكرى علیه السلام است. در این دوره، اگر چه امام هادى علیه السلام و امام حسن عسكرى علیه السلام زمینه غیبت را از پیش فراهم كرده بودند و شخصیتهاى مورد اعتمادى همانند عثمان بن سعید عمرى و پسرش محمد بن عثمان را به عنوان وكیل معرفى كرده بودند، به دلایلى از موقعیت مادر امام حسن عسكرى علیه السلام ، معروف به جده ، استفاده شد و وى پناه شیعه معروف گردید. از گفتگوى احمد بن ابراهیم با حكیمه دختر امام جواد علیه السلام برمى‏آید كه پس از گذشت دو سال از رحلت امام حسن عسكرى علیه السلام همچنان بسیارى از كارها به دست مادر بزرگوار امام حسن عسكرى علیه السلام انجام مى‏شده است ولى در حقیقت از طرف حضرت حجة بن الحسن علیه السلام و به فرمان آن حضرت صورت گرفته است.


شیخ صدوق رحمه الله از احمد بن ابراهیم نقل كرده است كه در سال 262 بر حكیمه دختر امام جواد علیه السلام وارد شدم و از پس پرده با وى سخن گفتم و از او درباره اعتقادش به امامان پرسیدم. او همه آنها را یكا یك شمرد و آنگاه حجة بن الحسن بن على را نیز نام برد... .

از او پرسیدم: این فرزند كجاست؟ گفت: در پس پرده غیب است. گفتم پس شیعه به چه كسى پناه ببرد؟ گفت: به جدّه، مادر امام حسن عسكرى علیه السلام . سپس افزود: این دستور از سوى امام حسن عسكرى و به پیروى از امام حسین علیه السلام صورت گرفته است. زیرا امام حسین علیه السلام در ظاهر براى حفظ جان فرزندش امام سجاد، به خواهرش زینب كبرى علیه‏السلام وصیت كرد و در نتیجه تا مدتى هر آنچه از امام زین‏العابدین علیه السلام صادر مى‏شد به حضرت زینب علیه‏السلام نسبت داده مى‏شد تا امر پنهان باشد1 و حساسیت‏ها نسبت به امام سجاد علیه السلام كمتر شود. این امتیاز براى جدّه باقى بود تا آنكه كسانى مانند عثمان بن سعید و دیگر سفرا و نایبان خاص امام علیه السلام در بین شیعیان شناخته شدند و منزلت یافتند.

پس از شهادت امام عسكرى علیه السلام یك بانو، نظر دستگاه خلافت بنى عباس را نسبت به تعقیب امام تغییر داد. نوشته‏اند پس از گزارش جعفر كذّاب، كه در خانه امام حسن عسكرى علیه السلام فرزند خردسالى از آن حضرت باقى مانده است، آنها به خانه امام هجوم بردند و پس از دستگیرى صیقل (یكى از كنیزان امام) فرزند خردسال را از او مطالبه كردند. او نخست انكار كرد و آنگاه براى اینكه موضوع براى آنها پوشیده ماند گفت :..........


ادامه دارد............
چهارشنبه 28/9/1386 - 10:49

زمین از انسان در ماه حفاظت می‌كند!

دانشمندان خبر خوشی برای فضانوردانی دارند كه رویایی راه رفتن بر سطح كره ماه را در سر می‌پرورانند: میدان مغناطیسی زمین از ماه نوردان در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت می‌كند.
دانشمندان به تازگی دریافته‌اند كه در هر ماه تقریبا هفت روز میدان مغناطیسی زمین از ناحیه خاصی از كره ماه در برابر ذرات باردار و انرژتیك از جانب خورشید حفاظت می‌كند.
این پژوهشگران می‌گویند وقتی نوار استوایی ماه در زیر پوشش میدان مگنتوسفر زمینی قرار می‌گیرد، ذرات مگاالكترون ولت بسیار ناچیزی می‌توانند به این منطقه از سطح ماه برسند.
پژوهشگران خاطر نشان كردند: با این كه توفان‌های خورشیدی برای فضانوردان در سطح ماه خطرناك است اما هنوز برای آنها فرصتی وجود دارد كه در زیر این سپر زمینی پناه بگیرند.

منبع:نسیم رضوان

سه شنبه 27/9/1386 - 10:33