تعداد مطالب : 233
تعداد نظرات : 50
زمان آخرین مطلب : 2885روز قبل

دیری است كه دل آن دل دلتنگ شدن ها
بی دغدغه تن داده به این سنگ شدن ها
آه ای نفس از نفس افتاده، كجا رفت
در نای نی افتادن و آهنگ شدن ها
كو ذوق چكیدن ز سر انگشت جنون كو؟
جاری به رگ سوخته چنگ شدن ها
زین رفتن كاهل چه تمنای فتوحی
تیمور نخواهی شد از این لنگ شدن ها
پای طلبم بود و به منزل نرسیدم
من ماندم و فرسوده فرسنگ شدن ها
 

يکشنبه 2/10/1386 - 10:16

جهان، قرآن مصور است
و آیه ها در آن
به جای آن كه بنشینند، ایستاده اند
درخت یك مفهوم است
دریا یك مفهوم است
جنگل و خاك و ابر
خورشید و ماه و گیاه
با چشم های عاشق بیا
تا جهان را تلاوت كنیم.

يکشنبه 2/10/1386 - 10:12

مسیحا نفس

پزشکان حاذق و مردان خدا را که صاحب نفس و کرامات خارق العاده باشند مسیحا نفس یا عیسی دم می نامند و از این دو اصطلاح و نظایر آن به منظور تجلیل و بزرگداشت آنان استناد و استشهاد می کنند.

اکنون ببینیم مسیحا کیست و از نفس گرمش چه آثاری بروز و ظهور کرده که به صورت ضرب المثل درآمده است.

منظور از مسیحا همان حضرت عیسای مسیح فرزند حضرت مریم و چهارمین پیامبر اولوالعزم می باشد که کیفیت تولد و شرح زندگانی طفولیتش را همه کس کمابیش می داند.
عیسی بن مریم هنوز از مرحلۀ دوازده سالگی نگذشته بود که همراه مادرش به بیت المقدس رفت و در حوزه های درس علمای بنی اسراییل وارد شد.مراتب نبوغ و استعدادش به جایی رسید که پس از قلیل مدتی در صف علما و محققان جای گرفت و چون لب به سخن می گشود گفتارش را همه تصدیق می کردند.طولی نکشید که با قوم بنی اسراییل به مباحثه و احتجاج پرداخت و در رد عقایدشان که در حول ماده و ماده پرستی دور می زد از هیچ چیز نهراسید. سپس همراه مادرش به ناصره بازگشت و در سن سی سالگی به مقام رسالت نایل آمد و فرشتۀ وحی بر او نازل شد.

با وجود آنکه یهودیان در منجلاب فساد و تباهی غرقه شده به گفتاری جز آنچه را که جمع مال و اندوختن سیم و زر بر آن مترتب باشد توجه نداشتند حضرت عیسی بر طبق فرمان الهی پیغمبری و رسالت خویش را بر آنها اعلام و آنان را به متابعت و پیروی از دین جدید دعوت کرد. از هر دری وارد شد و به هر وسیله ای متوسل گشت ولی در مقابل جبهۀ متحد و نیرومند روحانی نماهای بنی اسراییل کاری از او ساخته نبود. پس به جانب قرا و قصبات رهسپار گردید و از هر فرصتی برای تبلیغ رسالت و ارشاد و هدایت آنان به صراط مستقیم حق و حقیقت فروگذار نکرد. مردم دهکده ها که تحت تأثیر سخنان فریبنده و تبلیغات شوم سران روحانی بنی اسراییل قرار داشتند بر صحت مدعا و حقیقت رسالتش علامت واعجاز خواستند.

عیسی بن مریم که در مقابل آن گمراهانش چاره ای جز اعجاز ندید به تأیید الهی مرغانی از گل ساخت و به آنها جان بخشید تا به پرواز در آمدند. در جای دیگر کوران مادرزاد را نعمت بینایی بخشید و مبتلایان به بیماری برص را معالجه کرد.

روستاییان گمراه بنی اسراییل به این اندازه قانع نشده از او خواستند چنانچه اموات را از گور در آورد و زنده کند به رسالت و پیامبریش ایمان خواهند آورد.حضرت عیسی هر قدر آنها را از خواهش چنین معجزاتی برحذر داشت و عجز و انکسار خویش را که بشری ناتوان است و فقط وحی بر او نازل می شود به آنان گوشزد کرد فایده نبخشید. پس با حالت تضرع دست نیاز به سوی خدای قادر متعال دراز کرد تا این آخرین حجت را بر گمراهان ظاهربین اتمام نماید. ایزد بی چون مسئولش را اجابت فرمود و حضرت عیسی آخرین معجزۀ باهره را بر آنان عرضه داشته مردگان را به اذن و فرمان خدای بزرگ زنده ساخت و اجساد پدر و مادر و برادر و سایر اقارب و بستگانشان را از ورفنای گور بیرون کشیده جان بخشید.
پیداست که این گونه امور صرفاً در ید قدرت قادر تواناست و هیچ کس جز به تأیید الهی قادر به انجام چنین اعمالی نیست.

کاری به فرجام کار نداریم که قوم بنی اسراییل با وجود مشاهدۀ این همه اعجاز و حجتها به عصیان و گمراهی ادامه داده او را ساحر و جادوگر خواند و جز عدۀ معدودی به او نگرویدند. غرض از تمهید و تنظیم مطالب بالا این بود که این همه معجزات حضرت عیسی بن مریم یعنی معالجۀ بیماران، نعمت بینایی بخشیدن به کوران و نابینایان و بالاخص زنده کردن مردگان موجب گردید که عبارت مسیحا نفس و اصطلاح دم عیسی زبانزد خاص و عام شد و از آن در موارد لزوم استشهاد و تمثیل می کنند. 

يکشنبه 2/10/1386 - 8:9

بعضی ها وقتی كاری داشته باشند دوستت هستند بعضی ها وقتی گیر می كنند دوستت هستند بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند بعضی های دیگر هم به طور كلی هستند ولی آدم نیستند آنهای دیگری هم كه آدم هستند نیستند

  

شنبه 1/10/1386 - 11:57

آیا می دانید؟!

یک سوم عمر را در خوابیم و دو سوم عمر را در خواب غفلت!

شنبه 1/10/1386 - 10:20

دست عشق از دامن دل دور باد!
می توان آیا به دل دستور داد؟


می توان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟


موج را آیا توان فرمود: ایست!
باد را فرمود: باید ایستاد؟


آنکه دستور زبان عشق را
بی گذاره در نهاد ما نهاد


خوب می دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی بایست داد

 

شنبه 1/10/1386 - 10:12

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/13.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/14.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/15.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/16.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/17.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/20.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/23.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/02.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/03.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/04.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/05.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/06.jpg

http://www.parsfile.com/pics/Different%20types%20of%20chickens/09.jpg

شنبه 1/10/1386 - 9:54

 26. بریدن کلام دیگران

قطع نمودن سخن دیگران، ناخوشایند است، چنان ناخوشایند که سبب ناهماهنگی عملی در برقراری روابط متقابل اشخاص و تفاهم گفتاری می شود.

پیامبر در حدیثی فرموده است: هر آنکس که کلام برار مؤمن خویش را قطع نماید، چنین است که به صورتش آسیب وارد کرده است.

امام باقر (ع) نیز در حدیثی فرموده است: سخن کسی را قطع مکن.

شنبه 1/10/1386 - 9:36

 25. بد گویی

«بد گویی» چیزی معادل بد زبانی است که از حالتی عام به حالتی خاص انصراف دارد.

قرآن می فرماید: خداوند بد گویی آشکار را دوست نمی دارد، مگر از کسی که ظلم شده و او شنوا وداناست.

 

شنبه 1/10/1386 - 9:35

 24. بدعت گذاری

صدور «بدعت» از زبان را می توان اوج شقاوت آن محسوب داشت، زیرا زبان در وارد شدن به دنیای دین، راهی جز «صدق» پیش رو ندارد و هر گاه آن تک گزینه را مراعات نکند، کارش فاصله ای با «جنایت» نخواهد داشت. بدعت از نظر عقل و شرع محکومیت انکار ناپذیر و شدیدی دارد و مرتکب شونده ی آن، بدترین فرد معرفی شده است.

در حدیثی از پیامبر می خوانیم: هر گاه بعد از من، دارندگان شک وبدعت را مشاهده نمودید، برائت خود را از آنان آشکار نمایید.

شنبه 1/10/1386 - 9:33