تعداد مطالب : 85
تعداد نظرات : 62
زمان آخرین مطلب : 3026روز قبل

آرزویم این است: نرود اشك در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز، و به اندازه هر روز تو عاشق باشی، عاشق آن كه تو را می‌خواهد، و به لبخند تو از خویش رها می‌گردد، و تو را دوست دارد به همان اندازه كه دلت می‌خواهد!

چهارشنبه 12/10/1386 - 23:11

آدمی فقط در یك صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه كند و آن هنگامیست كه بخواهد دست دیگری كه بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند كند

 

شنبه 1/10/1386 - 14:58
 

اگر روزي كسي از من بپرسد كه ديگر قصدت از اين زندگي چيست به اوگويم كه چون ميترسم از مرگ مرا راهي به غير از زندگي نيست

يکشنبه 11/6/1386 - 11:42

اگر کسي را دوست داشته باشي ،نمي توني توي چشم هاي اون زل بزني... نمي توني دوريش را تحمل کني... نمي توني بهش بگي که چقدر دوستش داري... نمي توني بهش بگي چقدر بهش نياز داري ... واسه همينه که عاشق ها ديوونه ميشن

يکشنبه 11/6/1386 - 11:31

اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آن راخرج لطافت يك لبخند كنيم

( شكسپير)

يکشنبه 11/6/1386 - 11:24
 

بودنم را هيچ کس باور نداشت هيچ کس کاري به کار من نداشت بنويسيد بعد مرگم روي سنگ با خطوطي نرم زيبا وقشنگ انکه خوابيده در اين گور سرد بودنش را هيچ کس باور نکرد

يکشنبه 11/6/1386 - 11:18
 

گفتي که مرا دوست نداري گله اي نيست بين من و عشق توولي فاصله اي نيست گفتم که کمي صبر کن و گوش به من کن گفتي که نه بايد بروم حوصله اي نيست پرواز عجب عادت خوبيست ولي حيف تو رفتي و ديگر اثر از چلچله اي نيست گفتي که کمي فکر خودم باشم و آنوقت جز عشق تودر خاطر من مشغله اي نيست رفتي تو خدا پشت و پناهت به سلامت بگذار بسوزد دل من مساله اي نيست

يکشنبه 11/6/1386 - 11:12

امشب شب آخره که مزاحمت شدم......خورشيد فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم......بدرقه لازم ندارم ميرم عزيز ترينم.......نذار بمونه زير پات...قلبم و بردار از زمين.....دوست دارم براي تو يه حرف خيلي ساده بود......غافل از اينکه دل من منتظر اشاره بود

جمعه 9/6/1386 - 13:38

دنیا این جوریه دیگه: اگه گریه کنی میگن کم آوردی ، اگه بخندی میگن دیوونست ، اگه دل ببندی تنهات میزارن ، اگه عاشق بشی دلتو میشکنن ، با این حال باید لحظه ای را گریست ، دمی را خندید ، ساعتی را دل بست و عمری عاشقانه زیست

جمعه 9/6/1386 - 13:33

عشق با غرور زيباست ولي اگر آن را به قيمت فرو ريختن ديوار غرور گدايي کني ،آنوقت است که ديگر عشق نيست صدقه است

جمعه 9/6/1386 - 13:28