تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3030روز قبل
زان مي صاف كزو پخته شود هر خامي
گر چه ماه رمضان است بياور جامي
*
*
يکشنبه 2/12/1383 - 18:9
آن ترك پريچهر كه قصد جان داشت

مانند پري چهره زمن پنهان داشت

*

گفتم دهن تنگ تو گوئي هيچ است

گفتا كه ازين هيچ طمع نتوان داشت
يکشنبه 2/12/1383 - 18:3
دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداي او شد و جان نيز هم
*
*
يکشنبه 2/12/1383 - 1:16
سحر با باد مي گفتم حديث آرزومندي
خطاب آمد كه واثق شو با لطف خداوندي
*
*
يکشنبه 2/12/1383 - 1:10
هزار دشمنم ار ميكنند قصد هلاك
گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك
*

*
شنبه 1/12/1383 - 1:56
آن ترك پريچهر كه قصد جان داشت
مانند پري چهره زمن پنهان داشت
*
گفتم دهن تنگ تو گوئي هيچ است
گفتا كه ازين هيچ طمع نتوان داشت
جمعه 30/11/1383 - 16:38
برو زاهد با ميدي كه داري
كه دارم همچو تو اميدواري
*
*
جمعه 30/11/1383 - 16:33
در هجر تو من ز شمع افزون گريم
يا نفحه ي گلزار ادب مي شنوم
*
جمعه 30/11/1383 - 1:14
صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم
تا بكي در غم تو ناله ي شبگير كنم
*
*
پنج شنبه 29/11/1383 - 1:16
ميسوزم از فراقت روي از جفا بگردان
هجران بلاي ما شد يا رب بلا بگردان
چهارشنبه 28/11/1383 - 19:7