تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل

با سلام

دوستان عزیز همون طور که میدونید قراره از پول ملی چهار تا صفر برداشته بشه

نظرتون در مورد این کار چیه؟

و به نظرتون اسم پول جدید چی باشه؟

من که میگم واحد پول تومن باشه.

چهارشنبه 2/6/1390 - 22:26
همواره آدمیان، محیط و دایره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:21
هر كه در سیرت و رفتار پیشینیان بنگرد، یادآور می شود كه تا چه اندازه از همت مردان باز مانده است.((همدون قصار))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:20
سربازی كه می ترسد، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افكند.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:20
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.((بزرگمهر))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:19
آرزوهای ما، امیدهای ما، عشقها و هوسها و حتی وفای ما هم موجی بیش نیستند كه بر می خیزند و رشد می كنند و بالا می روند و بالاخره نقش زمین می شوند و در كرانه های زندگی لای شنها و ریگها فرو می روند.((جواد فاضل))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:19
شیرین ترین سخنان در زندگی، خوش آمد گویی بدون كینه زن به شوهر خویش است.((جورج ولز))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:18
نگاه آدمهای كوچك چه زود پر می شود و لبریز.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:17
بالاترین خوشی ها در شور و شوقی است كه انسان را به ماجراجویی ها و پیروزیهای بزرگ و فعالیتهای نوآورانه وادار می كند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:17
شانس هرگز كافی نیست.((اندرو ماتیوس))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:16