• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
صوب
5 دفعه
صوب
1 دفعه
صوب
2 دفعه
صوب
1 دفعه
صوب
2 دفعه
صبع
1 دفعه
صبع
1 دفعه
صوب
3 دفعه
صوب
1 دفعه
صوب
3 دفعه
صوب
2 دفعه
صوب
1 دفعه
صوب
2 دفعه
صوب
3 دفعه
صبو
1 دفعه
صوب
1 دفعه
صبح
3 دفعه
صبح
1 دفعه
صبر
1 دفعه
صوب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
12 دفعه
صبح
8 دفعه
صحب
41 دفعه
صحب
11 دفعه
صحب
1 دفعه
صدق
2 دفعه
صدق
1 دفعه
اصر
1 دفعه
صرر
1 دفعه
اصر
1 دفعه
اصر
1 دفعه
صفو
1 دفعه
صغر
1 دفعه
صغر
1 دفعه
صفو
1 دفعه
اصل
1 دفعه
صلب
1 دفعه
صلو
1 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
2 دفعه
صلح
2 دفعه
صلح
6 دفعه
صلح
2 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
4 دفعه
صلح
1 دفعه
اصل
1 دفعه
صنم
1 دفعه
صنم
2 دفعه
صنم
1 دفعه
صوت
1 دفعه
صوت
1 دفعه
صوف
1 دفعه
اصل
1 دفعه
صوب
1 دفعه
اصل
4 دفعه
ضوأ
1 دفعه
1 دفعه
ضيع
1 دفعه
ضحک
1 دفعه
ضرر
1 دفعه
ضعف
2 دفعه
ضعف
2 دفعه
ضغث
2 دفعه
ضغن
1 دفعه
ضغن
1 دفعه
ضلل
6 دفعه
ضلل
9 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضيع
1 دفعه
طوع
1 دفعه
طوع
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرف
2 دفعه
طلع
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طوع
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
2 دفعه
طوع
1 دفعه
طوع
8 دفعه
طوع
1 دفعه
طغي
1 دفعه