عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • تقسیم کنید
  • در اینجا باید اعداد را بر 9 تقسیم کنم و هنگاهی که با ماوس روی مربع های رنگی بایستید اعداد در حال تغییر را می توانید ببینید پس با توجه به عدد 36 که بر 9 تقسیم کردم روی عدد 4 کلیک می کنم تا روی مربع زرد رنگ ثابت شود، به همین ترتیب بقیه اعداد را تقسیم می ..
  • تبدیل گرم به کیلوگرم
  • تبدیل گرم به کیلوگرم به کمک فلش اموزشی به این صورت که باید مقدار گرم و کلیگرم صحیح را به یکدیگر وصل کرد.
  • بازی ضرب اسکیت
  • این بازی به دانش آموزان کمک می کند تا عمل ضرب را به خوبی یاد بگیرند به این صورت که باید جواب ضرب را پیدا کنند تا اسکیت
  • بازی تقسیم
  • مساحت شکل برابر عدد مقسوم، عدد مقسوم علیه برابر عرض مستطیل ، عدد خارج قسمت برابر طول مستطیل می باشد...
  • جدول اعداد
  • در مطالب قبل با جمع اعداد آشنا شده اید، حال در اینجا باید دو عدد را جمع کنید و حاصل جمع را در جدول به صورت افقی و عمودی قرار دهید تا کل جدول پر شود و برای مطمئن شدن از درستی حاصل جمع های نوشته شده روی دکمه (Check Answers) که همان بررسی جواب می باشد کلید..
  • اشکال هندسی
  • در این آموزش تعاملی گردآوری شده دانش آموزان مقطع متوسطه با اشکال هندسی و مفهوم آن (تعدا ضلع، تعداد زاویه و خط تقارن) بیشتر آشنا خواهند شد...
  • کسر متعارفی
  • در مطالب قبل نیز با کسر آشنا شده اید و با توجه به خط کسری شکل ها را رنگ آمیزی کرده اید، حال اینجا باید شکل های رنگ آمیزی شده را با کسری که نشان داده می شود تطبیق دهید...
  • جمع و تفریق
  • روش جدید جمع و تفریق اعداد سه رقمی برای جمع و تفریق اعداد سه رقمی می بایست از سمت چپ شروع کنیم یعنی ابتدا صدتایی ها را جمع یا تفریق کرده سپس ده تایی ها و در آخر هم یکی ها را اضافه و یا کم کنیم...
  • بازی تبدیل اعشار به کسر
  • یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده که دانش آموزان باید با کمک وصل کردن مستطیل ها به هم جواب درست را به دست آورند
  • ارزش مکانی اعداد
  • نمایش ارزش مکانی روشی برای نمایش اعداد است که در آن ارزش رقم ها با قرار گرفتن در مکان های مختلف (مانند یکان، دهگان، یا صدگان و ...) تغییر می کند. به عبارتی دیگر، برخلاف شیوه های نمایش دیگر مانند عددنویسی رومی، مرتبهٔ بزرگی رقم ها به ترتیب آن ها ب...
  • بازی جمع قورباغه
  • در این بازی سعی شده دانش آموزان با بازی قورباقه با عمل جمع اشنا شوند به طوری که هر جواب صحیح یک یک خانه سبز درون بازی دارد.
  • زاویه
  • زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسه است و به ناحیه ای از صفحه گفته می شود که بین دو نیم خط که سر مشترک دارند محصور شده است. در اینجا با انواع زاویه و اندازه گیری آنها آشنا می شوید...
  • بازی تقسیم
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه اول با تقسیم دو عدد بر هم و مفهوم آن آشنا خواهند شد...
  • بازی جمع
  • هدف از این بازی آموزشی آشنایی خوب دانش آموزان مقطع ابتدایی با محاسبات ریاضی به خصوص(جمع ) می باشد...
  • بازی با اشکال هندسی
  • یک بازی ساده و در عین حال جذاب به منظور تمرین مبحث هندسه برای تقویت قدرت عملکرد دانش آموزان در این مبحث می باشد
  • بزرگ تر، کوچک تر، مساوی
  • پیشتر نیز با اعداد صحیح و اعشاری آشنا شده اید، وقتی یک عدد صحیح خرد می شود، یک عدد اعشاری به دست می آید. عدد اعشاری، عددی بین دو عدد صحیح است...
  • تبدیل واحد
  • تبدیل یکاهای اندازه گیری یا تبدیل واحدهای اندازه گیری به تبدیل یکاهایی که کمیت یکسان دارند گفته می شود...
  • حدس بزن
  • دانش آموزان مقطع ابتدایی با مفاهیم (بزرگ تر، کوچک تر، مساوی، نامساوی) آشنا خواهند شد. علاوه بر آن به خوبی با دسته بندی نیز آشنا خواهند شد. ...
  • کسر اعشاری
  • کسرهای متعارفی که دارای مخرج های ( 10 - 100 -1000 ) و مخرج های دیگر( 10) باشند. می توانیم به صورت کسر اعشاری بنویسیم برای تبدیل یک عدد کسری به نماد اعشاری کافی است صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم کنیم و خارج قسمت را درنظر بگیریم...
  • بازی تنیس(جمع کنید)
  • جمع یکی از چهار عمل اصلی در حساب و جبر مقدماتی است، که به فرآیند تعیین نتیجهٔ کل حاصل از روی هم گذاشتن دو یا چند عدد اطلاق می شود...
  • بازی حافظه
  • ساعت وسیله ای ابتکاری یا وسیله قرار دادن حرکات روزانه نجومی که برای اندازه گیری و تعیین زمان از آن استفاده می شود و در اینجا با زمانی که هر ساعت نشان می دهد آشنا شده و حافظه کوتاه مدت خود را می سنجیم...
  • شمارش
  • مجموعه عدد های صحیح مجموعه ای است شامل تمام عدد های صحیح این مجموعه را با حرف Z که از کلمه آلمانی zahlen نشان می دهند و شماره یکی از مفاهیم ریاضیات می باشد...
  • دسته بندی اعداد
  • معمولی ترین روش برای شمارش اشیاء دسته بندی به صورت یکی، ده تایی، صدتایی، هزارتایی و ... می باشد این نمایش ارزش مکانی اعداد را (دستگاه شمارش ده دهی ) می نامند...
  • حل مسئله های ریاضی
  • دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با شمارش، اعداد، بردار و دسته ها بیشتر آشنا شوند.
  • عدد نویسی و شمارش
  • شمارش صحیح اعداد و نشان دادن با چوب خط (دسته های جدا شده، مثلا دسته پنج تایی، چهارتایی و ...
  • بازی با اعداد
  • این بازی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در نظر گرفته شده است....
  • عدد نویسی
  • با مفهوم مجموعه عدد های صحیح که مجموعه ای است شامل تمام عدد های صحیح این مجموعه را با حرف Z که از کلمه آلمانی zahlen به معنی عدد صحیح گرفته شده است، نمایش می دهند آشنا شده اید....
  • آموزش کسر با رنگ آمیزی
  • دانش آموزان عزیز در این بازی شکل هایی برای شما نمایش داده می شود، شما می توانید با کلیک کردن روی شکل و رنگ آمیزی خانه ها، (به تعدادی که مایل هستید) خط کسری مقابل شکل را نیز با توجه به رنگ آمیزی که انجام داده اید کامل کنید ...
  • کسر متعارفی
  • در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک شکلات را به قسمت های مساوی بین دو یا چند نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم...
  • جمع با جدول ارزش مکانی
  • با ارزش مکانی آشنا شده اید و می دانیم که به جای 10 تا یکی می شود یک بسته 10 تایی قرار داد و نیز به جای هر 10 بسته 10 تایی یک بسته 100 تایی و به این ترتیب به جای 10 بسته 100 تایی می شود یک بسته 1000 تایی قرار داد....
  • دسته بندی اعداد با شکل
  • این بازی ساده به معلمان کمک می کند تا دروس مربوط به دسته بندی اعداد را بهتر به دانش آموزان آموزش دهند.
  • نمایش ارزش مکانی
  • روشی برای نمایش اعداد است که در آن ارزش رقم ها با قرار گرفتن در مکان های مختلف (مانند یکان، دهگان، یا صدگان) تغییر می کند....
  • جمع کسر با مخرج های نامساوی
  • دانش آموزان دوره متوسطه به خوبی با مفهوم کسر و جمع کردن عددهای کسری که مخرج آنها یکسان نمی باشند و مضرب مشترک آشنا می شوند....
  • جمع و تفریق با محور
  • محور اعداد ابزار بسیار کارآمدی برای توضیح کارکرد جمع و تفریق به عنوان دو عمل گری است که برعکس هم رفتار می کنند. افزون بر این جمع و تفریق اعداد منفی نیز به سادگی روی محور اعداد نمایش داده می شود. ...
  • حشرات
  • حشرات رده ای از بی مهرگان هستند که بزرگ ترین گروه را در میان گروه بندپایان به خود اختصاص می دهند. بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آن ها به هم پیوسته اند. حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستند...
  • کسر
  • در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم یا یک سیب را به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم....
  • جدول شگفت انگیز
  • با این جدول شگفت انگیز میتوان همه ی مشکلات ریاضی را به راحتی با تمرین و تکرار برطرف نمود
  • تعداد تعادل
  • با مفاهیم بزرگتر، کوچکتر، مساوی، نامساوی، آشنا خواهند شد و با چهار عمل اصلی نیز آشنا می شوند...
  • آشنایی با کسر
  • هدف بازی آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفهوم کسر...