کد: 1070282

پرسش

سلام لطفا از خطاهای بازی تنیس روی میز 15 مورد نام ببرید(همراه با توضیح كامل)با تشكر

پاسخ

با سلام
خطاهای تنیس روس میز
خطای سرویس( 1- توپ کمتر از 16 سانتی متر به بالا پرتاب شود 2- انگشتان دست ازاد در هنگام پرتاب از هم باز باشد 3- دست بازی در هنگام سرویس زیر سزح بازی باشد 4- ضربه سرویس به میز سرویس زننده برخورد نکند 5- ضربه سرویس بعد از برخورد به میز سرویس زننده به میز گیرنده برخورد نکند )
خطای دبل ( 6- توپ 2 بار متوالی به میز برخورد کند 7- توپ دو بار به راکت برخورد کند)
8-اگر دست آزاد او در جریان بازی با سطح میز تماس پیدا کند
9-اگر بازیکن یا لباس با مجموعه تور(تور با گیره تور) برخورد کند.
10-اگر بازیکن یا لباس و یا راکت او با مجموعه تور(تور با گیره تور) برخورد کند.
11- توپ قبل از عبور از روی تور دریافت شود
و.....

مشاور : خانم کریمی | پرسش : چهارشنبه 4/2/1392 | پاسخ : يکشنبه 8/2/1392 | | نا مشخص | 24 سال | علمي، تخصصي | تعداد مشاهده: 1544 بار

تگ ها :

UserName