درباره نویسنده

نام : زهرا
نام خانوادگی : اجلال گودرزی
تعداد مقالات : 4206
تعداد نظرات مقالات : 15442
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث/ دبیر جوانان در امور مساجد به مدت 3 سال/ دبیر امور فرهنگی بسیج به مدت 3 سال/ 4 سال فعال فرهنگی و علمی به عنوان مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله دختران ایران زمین در نهاد رهبری دانشگاه الزهرا/ 5 سال دبیری و مشاوره مذهبی در مساجد، مدارس و مباحث آزاد در کارگاه های خانوادگی و دینی و پاسخ به سؤالات دانشجویان در دانشگاه / دبیر بخش قرآن تبیان از سال 89 / تهیه مقالات مذهبی تبیان از سال 89

لیست مقالات نویسنده

مرتب شده بر اساس :

به صورت :