روزی انیشتین لباس ژولیده ای پوشیده بود. همسرش او را ملامت کرد که دانشمندی چون تو نباید در انتخاب و پوشیدن لباس، این قدر سهل انگاری کند. انیشتین که انسان فروتنی بود گفت: این تأسف آور است که کیسه از محتوای خود ارزشمند تر باشد.

دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X