حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

نگاه کردن به کعبه عبادت است

چهارشنبه 28/9/1386 - 21:34
پسندیدم 0
UserName