وصال يار
توسط : khanoom Gool
لذتی که در فراق هست در وصال نیست چون در فراق شوقه وصال هست و در وصال بیم فراق

*******************************************************

دنبال کسی نباش که باهاش بتونی زندگی کنی دنبال کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی

یا حق
سه شنبه 13/6/1386 - 1:25
پسندیدم 0
UserName