روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم (هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم)

——————————————————————-

اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی

روز مرد مبارک

——————————————————————-
حیف

حیف که خیلی نامردی.

.

.

.

وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم

——————————————————————-
روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم

روزت مبارک
——————————————————————-

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است

پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت وامامت

بر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک

ادامه اس ام اس ها در ادامه….

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟

روز مادر طلا فروشی ها شلوغ می شه

اما روز پدر جوراب فروشی ها ..

می دونی شباهشتون چیه ؟

پول هر دو از جیب بابا می ره

——————————————————————-
پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت  روز پدر مبارک

——————————————————————-
روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …

روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …

و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …

روز موجودی با محبت به نام پدر ..

پدر عزیزم روزت مبارک

——————————————————————-
تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است  پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم  پدرم روزت مبارک

——————————————————————-
پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .
——————————————————————-

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد .
——————————————————————-
پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

——————————————————————-

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . .
——————————————————————-

پدر جان ، نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است ، بدان که برای من بهترینی . روز پدر مبارک باد
——————————————————————-

پدرم راه تمام زندگیست ، پدرم دلخوشی همیشگیست . روزت مبارک باباجون
——————————————————————-

اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی

عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی

منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا

لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی

منبع مهــر ومحبت ، صــاحب لطف و کرم

افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد نور بر شما مبارک
——————————————————————-

در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه¬گر شــد

فاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــد

کعبه آن شب ، غـرقـه در نـور دل افـروز خـدا بـود

آسمان کعبه گویی ، مظــهر صــدها گهـــر شــد

عطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه¬ پیچید

تا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــد

مـژده میـــلاد مـولا ، می¬کنــــد از غم رهـــــــایم

زین بشارت کام امّت ، مملو از شهد و شکر شـد
——————————————————————-
علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد. و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت  روز پدر مبارک

——————————————————————-
آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر است

شحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر است

ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن

زانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر است

معنی قول علی بابها آسان مدان

کاین سخن را صدجهان معنی به هر باکی در است

سرسبحانی که پنهانست در نادعلی

هم به معنی مظهرش او هم به معنی مظهر است

——————————————————————-
من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من

من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من
——————————————————————-

پدرم

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد

سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد

لبی که زمزمه درد می کند شب و روز

به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد

روزت مبارک

——————————————————————-
ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .  روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم (هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم)  پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .  اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم توییروز مرد مبارک  پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خیالت برایم تکیه گاه است ... روزت مبارک .  علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک  روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگمروزت مبارک  بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .  تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و... بسیار سخت استپدرم روزت مبارک  میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت وامامتبر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک.  اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علیعـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علیمنشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفالعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علیمنبع مهــر و محبت ، صــاحب لطف و کرمافتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علیمیلاد نور بر شما مبارک  در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه گر شــدفاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــدکعبه آن شب ، غـرقـه در نـور دل افـروز خـدا بـودآسمان کعبه گویی ، مظــهر صــدها گهـــر شــدعطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه پیچیدتا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــدمـژده میـــلاد مـولا ، می کنــــد از غم رهـــــــایمزین بشارت کام امّت ، مملو از شهد و شکر شـد  آن شهنشاهی که بحر لا فتی را گوهر استشحنه دشت نجف شاه ولایت، حیدر استذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکنزانکه این آب حیات از چشمه سار دیگر استمعنی قول علی بابها آسان مدانکاین سخن را صدجهان معنی به هر باکی در استسرسبحانی که پنهانست در نادعلیهم به معنی مظهرش او هم به معنی مظهر است  وز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست ...روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته ...و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه ...روز موجودی با محبت به نام پدر ..پدر عزیزم روزت مبارک  من باعث فریادتمحافظ اسم پاکنمهمیشه در کنارتممردانه در رکابتمعشق من پدر منهمیشه در رویای مناخ که چقدر سخته برامبدون تو فردای منمن باعث فریادتمحافظ اسم پاکنمهمیشه در کنارتممردانه در رکابتمعشق من پدر منهمیشه در رویای مناخ که چقدر سخته برامبدون تو فردای من  پدرمبه یمن لطف تو بختم بلند خواهد شدسرم به خاک رهت ارجمند خواهد شدلبی که زمزمه درد می کند شب و روزبه یمن روی تو پر نوشخند خواهد شدروزت مبارک  مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرفقبله را قبله نما/ آمده میر نجف  میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت،اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد.  ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بودخاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بودحتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بودهر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!بال های خویش را دست توسل کرده بود  دل هر چه نظر به وسعت عالم تافتجز نور تو در عرصه ی آفاق نیافتهنگام نهادن قدم بر سر خاکدیوار حرم به احترام تو شکافت  زان سبب ماه رجب ماه خداستکه اندر آن میلاد شاه لافتی ستشد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:" چون که صد آمد نود هم پیش ماست"  حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شدروشن از نور رخش، ارض و سما و مکان شدخانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق

حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد

  زد عشق تو خیمه در دل ماحل شد زتو جمله مشکل مابا مهر علی و آل بسرشتاز روز ازل خدا دل ما---ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.  ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی استجان من، جانان من، روح و روان من علی لستتا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علیشکر لله حاصل عمر گران من علی است  هر کس که شود داخل حصن حیدرایمن بود از عذاب روز محشرجز مهر علی و آل چیزی نبودسرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر  ای تو کعبه را نگین/ یا امیر المؤمنینای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امینکن نظر ز روی لطف/ به تمام پدرانروز سیزده رجب/ ای امیر مؤمنان  تقدیم به پدر حقیقیمان، امام زمان-ارواحُنا فِداه:ای سفر کرده ی موعود بیا / که دلم در پی تو دربه در استجان ناقابل این چشم به راه / برگ سبزی به تو، روز پدر است  پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارونبا تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندونهر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوهاهنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا  ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسانای نام زیبایت همیشه اعتبارم / خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   

ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم

میدونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟ روز مادر طلافروشی ها شلوغ میشه اما روز پدر جوراب فروشی ها . . . میدونی شباهتشون چیه ؟ پول هر دو از جیب بابا میره .

پدرم با صمیم قلب از تو تشکر میکنم ، نه به خاطر اینکه به من محبت کردی و جوانمردیم آموختی ، نه به خاطر اینکه راه و رسم مردانگیم آموختی ، به خاطر اینکه با آن سیلی که به من زدی ، عشق و صفا و آزادگیم آموختی . پدر جان روزت مبارک .

سلام بابا جون . امروز که داشتم به تقویم نگاه میکردم متوجه یه چیز عجیب تو اون شدم ، نوشته بود : چهارشنبه 26 تیر 1387 ، 13 رجب 1429 ، 13 ژوئن 2008 مصادف با تولد امام اول شیعیان ، حضرت علی (ع) و روز پدر . خواستم ازتون بپرسم واقعا حقیقت داره یا نه !!؟؟

پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .

مسیج های جدید برای روز پدر ، مسیج مخصوص روز پدر ، مسیج ویژه روز پدر :

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست و برای بقیه سنین توصیه نمیشود ، حتی شما دوست عزیز : بابای من بهترین بابای دنیاست ، هی . بابای من روی سر همه باباهاست ، هی

پیام کوتاه مخصوص روز پدر ، پیام کوتاه برای روز پدر ، پیام کوتاه ویژه روز پدر :
بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .اس ام اس به مناسبت روز پدر ، sms به مناسبت روز
پدر ، تولد حضرت علی :
پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .پیامک های جدید فارسی به مناسبت روز پدر ، مسیج به مناسبت روز پدر :
پدر جان با تمام وجود دوستت دارم . روزت مبارک .پیامک های تبریک تولد حضرت علی ، پیامک به مناسبت تولد حضرت علی :
نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد .
اس ام اس های تبریک 13 رجب ، پیام کوتاه به مناسبت روز پدر ، روز پدر :
بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .

  روز مرد, sms روز پدر, sms ویژه تبریک تولد حضرت علی, sms ویژه تبریک روز پدر, اس ام اس 15 تیر, اس ام اس امام علی, اس ام اس روز مرد, اس ام اس ویژه تبریک روز پدر, اس ام اس ویژه تبریک ولادت حضرت علی, جملاتی برای تبریک روز پدر, روز امیرالمومنین, روز بابا, زور بوگ, پیامک 15 تیر, پیامک امام علی, پیامک روز مرد, پیامک روز پدر, پیامک ویژه تبریک تولد امام علی, پیامک ویژه تبریک روز پدر,اس ام اس روز پدر,اس ام اس روز مرد,اس ام اس تولد حضرت علی,اس ام اس تبریک به همسر,اس ام اس روز مرد جدید,اس ام اس تبریک مرد,اس ام اس روز پدر

---------- اس ام اس روز پدر ---------

پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست و برای بقیه سنین توصیه نمیشود ، حتی شما دوست عزیز : بابای من بهترین بابای دنیاست ، هی . بابای من روی سر همه باباهاست ، هی

---------- اس ام اس روز پدر ---------

بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته‌ات بوسه می‌زنم .

---------- اس ام اس روز پدر ---------

مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرف
قبله را قبله نما/ آمده میر نجف
میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت،
اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد.

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۲/ ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود
خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود
حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین!
حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود
هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین!
بال های خویش را دست توسل کرده بود

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۳/ دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت
هنگام نهادن قدم بر سر خاک
دیوار حرم به احترام تو شکافت

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۴/ زان سبب ماه رجب ماه خداست
که اندر آن میلاد شاه لافتی ست
شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:
" چون که صد آمد نود هم پیش ماست"

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۵/ حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد
روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد
خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ی حق
حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۶/ زد عشق تو خیمه در دل ما
حل شد زتو جمله مشکل ما
با مهر علی و آل بسرشت
از روز ازل خدا دل ما
ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۷/ ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است
جان من، جانان من، روح و روان من علی لست
تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی
شکر لله حاصل عمر گران من علی است

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۸/ هر کس که شود داخل حصن حیدر
ایمن بود از عذاب روز محشر
جز مهر علی و آل چیزی نبود
سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر

---------- اس ام اس روز پدر ---------

۹/ ای تو کعبه را نگین/ یا امیر المؤمنین
ای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امین
کن نظر ز روی لطف/ به تمام پدران
روز سیزده رجب/ ای امیر مؤمنان

حیفحیفحیف که خیلی نامردی....وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم  میدونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟ روز مادر طلافروشی ها شلوغ میشه اما روز پدر جوراب فروشی ها . . . میدونی شباهتشون چیه ؟ پول هر دو از جیب بابا میره  طبق فتوای جدید روز پدر در رشت یوم الشک اعلام شد  سخت ترین کار برای یه رشــــتی تو روز پدر چیست؟پیدا کردن دستگاه پدریاب تو بازار سیاه


 

دسته ها : sms
يکشنبه جهاردهم 4 1388

سلام دوستای گلم من دراین اپ فقط میخوام جواب نظرات شماروبدم:

1_saeidnn :من تهرانیم.امااکنون ساکن کرجم.

2_مجید:ببخشیدتواین  مدت سرم خیلی شلوغ بود.حتی وقت اپ کردن راهم نداشتم.به وبلاگت دربلاگفاهم سرزدم.عالی بود.

3_حسین:شرمنده.بنده به هیچ وجه من الوجودشماروفراموش نمیکنم.به وبت سرزدم اماببخش نظرندادم.

3_tanha love:وبت عالی بود.فقط ببخش نظرندادم

4_شکایت:

چرادیگه نظرنمیدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موفق باشید

دسته ها :
سه شنبه دوم 4 1388

یارو زنگ میزنه فرودگاه و میگه:

شیراز تا تهرون چقدر راهه؟

کارمنده میگه: یه لحظه،....

میگه: خیلی ممنون و قطع میکنه !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

معتاده پیغام گیر می خره رو پیغامگیره

می ذاره: هشتم........ولی خشتم !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یه کار برات پیدا کردم تو مرغ داریه

کار سختی نیست فقط وقتی مرغ ها رو

سر می برن تو جوجه ها رو دلداری میدی!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

تحقیقات نشان داده که فقط 20% مردان

عقل دارد ... ... 80% بقیه زن دارند.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

شباهت مردها به سیم کارت اعتباری:

1-خیلی ارزونن

 2-زیاد اعتبار ندارن

3-دل خوش کنن و

4-کلاست رو اساسی میارن پایین!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یارو میگن سخت ترین کار دنیا چیه؟

میگه پر کردن نمکدون، بهش میگن چرا؟

میگه:آخه سوراخ هاش خیلی ریزه!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

آیا می دانید 90% افرادی که از طرح قرمز

ایرانسل استفاده می کنند ،

از بی خوابی رنج می برند؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به غضنفر میگن:سزاریان یعنی چی؟

میگه: بچه به شرط چاقو!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو چاق بوده میخواسته ماشین پژو 206

بخره. میره پشت فرمان بشینه ماشین رو

امتحان کنه، میبینه جا نمیشه، میاد پایین به

یارو فروشنده میگه: این ماشین که یک کمی

تنگه، یک شماره بزرگتر، پژو 207 ندارین؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


 

یارو همراه دو تا از دوستاش پلیس مخفی

میشن ،

نیروی انتظامی الان 4ساله

دنبالشون میگرده بهشون حقوق بده!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

عشق مثه پنیر می مونه:

زیادش آدمو خنگ می کنه !

اندازش به آدم تکامل میده !

و هیچکس هم تا حالا از بی پنیری نمرده!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو داشته با یه خره تخته نرد بازی میکرده

بهش میگن چرا داری با خر بازی میکنی

یارو میگه :همچینم خر نیست , دو هیچ جلو!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

پسره میره خواستگاری، پدر عروس میگه

مهریه دخترم صد بشکه بنزِینه !

پدر داماد میگه پسرم! پاشو بریم یک دختر

گازِسوز پیدا کنیم !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمتی از دست نوشته های یارو:

شب بود و خورشید به روشنی می درخشید

پیرمردی جوان تک و تنها همراه با خانواده اش

در سکوت گوش خراش شب قدم زنان

ایستاده بود!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یه روز سرد زمستون یکی اسب میبینه که

بخار از دهنش در میاد نزدیک میره میگه

جل الخالق اسب بخار که میگن اینه ؟!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

نمی دانم تا کدامین طلوع زنده خواهم ماند و کدامین غروب خواهم رفت اما دوست دارم تا آخرین لحظه ی بودنم تو را سر کار بگذارم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مشترک عزیز:

این sms را تنها افراد خوشتیپ و خوشگل

میتوانند بخوانند: &^$*%\"@×~

چیه؟! نکنه توقع داری بتونی بخونیش؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ابن سینا درس خوند دکتر شد ،

زکریای رازی درس خوند کاشف شد ،

ادیسون درس خوند مخترع برق شد ،
.
.
.
حالا تو علاف بشین اس ام اس بخون

ببینم به کجا میرسی؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

الهی شمع بشی پروانه شم دورت بگردم

بعدش فوتت کنم خاموش بشی هرهر بخندم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم
.
.
.
هل نشو،مینویسم تا دست خطم خوب بشه

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا بحال برای هیچکس

نفرستادم
.
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یکی دلش به حال ماهی گیر میسوزه

یکی ماهی!

ولی هیچکس به حال تو که

نوک قلابی نمیسوزه!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا به حال برای کسی

نفرستادم
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

تو عزیز ترین چیزی هستی که

در این دنیا وجود داره...

تو بهانه زیبای زندگی منی...

کاش همیشه باشی تا حسرت نداشتنت رو

هیچ وقت نخورم ...

اگر تو باشی ، دنیا مال منه...

چون می تونم با تو همه چیز بخرم ،

پول عزیزم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


میدونی من دوستت دارم ، من عاشقتم ،

من میمیرم برات ، می بوسمت....
.
.
.
چند تا میم داره؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون چیه که اولش منم، بعدش تویی

آخرش هم زبونه؟
.
.
درست گفتی: گل گاو زبونه !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه یه روز رفتی کنار پرنده ها دیدی

فرار نکردن فکر نکن ازت نترسیدن،

اونا تو رو جز آدم حساب نکردن!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دنیا دیگه مثل تو نداره
.
.
.
آخه نسل دایناسورها منقرض شده!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

هرگز ندیدم بر لبی، لبخند زیبای تو را

هرگز نمی گیرد کسی، در قلب من جای تو را

.
.
هیجان زده نشو پشت وانت نوشته بود !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یه حلقه ی طلایی اسمتو روش نوشتم

طلا نبود حلب بود سرت کلاه گذاشتم !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون بالا نشستی تحویل نمی گیری

یه اس ام اس نمیدی زنگ نمی زنی ،

حداقل یه نارگیل بنداز!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

جیگرم.....نفسم......قلبم

هم دلم
.
هم دستم
.
هم پام
.
درد میکنه،دکتر خوب سراغ نداری؟
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!


 

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************

 

اگه یه روز فکر کردی که یه نفر هر جا می ری دنبالته و هر مشکلی واست پیش میاد واسش مهمه و میخواد بهت کمک کنه مطمئن باش که اون من نیستم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به نیوتن گفتندبرای چی از افتادن سیب تعجب کردی نیوتن برای اینکه من زیر درخت گلابی نشسته بودم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! غضنفر میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من خر،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو زنگ میزنه ۱۱۰ میگه آقا پدال گاز و پدال ترمز و پدال کلاچ و فرمون و دنده رو دزدیدن! پلیس میگه ، برو صندلی جلو بشین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، . چون یه روز به آخرش میرسی . دوستت ندارم به اندازی خورشید، . چون غروب میکنه . دوستت دارم . به اندازی روت که هیچوقت کم نمیشه
=======================

گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده عاشقی بودم که میان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمین هستی برسم و پرواز کان نغمه سر دهم که... من شیدای تو وعاشقانه دوستت دارم

=======================

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو

=======================

عشق یعنی خون دل یعنی جفا عشق یعنی درد و دل یعنی صفا عشق یعنی یک شهاب و یک سراب عشق یعنی یک سلام و یک جواب عشق یعنی یک نگاه و یک نیاز عشق یعنی عالمی راز و نیاز

=======================

به روی گونه تابیدی و رفتی مرا با عشق سنجیدی و رفتی تمام هستی ام نیلوفری بود تو هستی مرا چیدی و رفتی

=======================

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن

=======================

روی یک طاقچه سنگی میون دو قاب رنگی بودن من وتو با هم داره تصویر قشنگی عکس تو تو قاب خاتم در حصار خالی از غم حتی در مرگ تن من نمی گیره رنگ ماتم

=======================

آفرینش روز و شب، زیبایی زمین و کهکشانها، درخشش ستارگان فروزان، همه حاکی از وجود پروردگار یکتاست، پس از او اطاعت می کنیم، چون او معین کرده که مرگ آغاز جاودانه هاست.

=======================
می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم

=====================

خواب ناز بودم شبی.... دیدیم کسی در میزند.... در را گشودم روی او ...دیدم غم است در می زند... ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید وفا..غم با آن همه بیگانگی..... هر شب به من سر می زند

======================

هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی فدای یه تار موی گلی مثل تو

======================

هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند


بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

=======================

خوشبختی مثل یه پروانه است . وقتی دنبالش می‌دوی پرواز می‌کنه اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه

=======================

من همه ی قصه هام قصه ی توست اگه غمگینه اونم از غصه ی توست

=======================

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وقتی کسی ناراحتت می‌کنه 42 تا ماهیچه استفاده میشه تا اخم کنی، اما فقط 4 تا ماهیچه لازمه تا دستت رو دراز کنی و بزنی پس کله‌اش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیروز روز جهانی آوارگان بود, توقع داشتم یه تبریک خشک و خالی به ما میگفتی که یه عمریه آوارتیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو داشت گریه می کرد. باباش پرسید چی شده؟ گفت: عاشق شدم! باباش گفت حالا عاشق کی هستی؟ گفت: هر کسی که شما صلاح بدونی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


به یارو می گن بیا اینجا به انگلیسی چی می شه ؟ میگه : کام هیر. میگن حالا برو اونجا به انگلیسی چی میشه ؟ میگه: میرم اونجا میگم کام هیر. . . !!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبخند بهانه ای است برای زنده ماندن لحظه هایت سرشار از این بهانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


زندگی فرصت بس کوتاهیست...تا بدانیم که مرگ... آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست...مرگ هم حادثه است...مثل افتادن برگ که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک... نفس سبزبهاری جاریست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مهم نیست قشنگ باشی ،قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یک نفر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد آمد و دردی به دل عالم شد از روز ازل قسمت زن ها غم شد در دفتر خاطرات حوا خواندم جانم به لبم رسید تا آدم شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفرین به اون کسایی که روی دلا پا می ذارن تا که می بینن عاشقی میرن و تنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین ، رحم و مروت ندارن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایا میدونستی درصد ازدواج حلزون بین همه حیوانات از همه بیشتره چون هم خونه داره هم ماشین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به لاک پشت میگن چرا نماز نمیخونی ؟؟ میگه آخه لاک دارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو میره دکتر تغذیه واسه رژیم ، دکتره میگه فقط روزی سه تا نون میتونی بخوری،یارو میگه بعد از غذا یا قبل از غذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق آخرین اطلاعیه ی دادگستری خل بودن جرم نیست ........ آزادانه به کار خود ادامه دهید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انالله و انا الیه راجعون

فرستنده این پیام از دوریتان جان داد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه نفر میرن دزدی صابخونه بیدار میشه و دزدا میرن هر کدوم تو یه گونی قایم میشن! صابخونه میاد و به گونی اول لگد میزنه..صدای نون خشک در میاره! به دومی لگد میزنه .. صدای گردو در میاره! به گونی سوم لگد میزنه ... هیچ صدایی در نمیاد..دویاره محکمتر لگد میزنه... باز صدا نمیده!؟ دفعه سوم که لگد میزنه ترکه با عصبانیت میاد بیرون میگه بابا ..آرده ، آرد ..آرد صدا نداره میفهمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اگر عاشق شدی در شهر غربت سوار خر بشو برگرد ولایت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم ، که در همسایه‌ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ، نخستین نعره‌ی مستانه را خاموش آندم بر لب پیمانه میکردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرچند لطیف و سبز و با احساسی * * *معصوم و نجیب و پاک همچون یاسی

هرچند فرشته ای ولی میترسم* * * یکی روز بفهمم که تو هم الیاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی بود یکی نبود... زیر این سقف کبود... یه غریبه آشنا! دل و جونمو ربود... این جوری نیگام نکن !!! گل یاس مهربون... اون غریبه خودتی همیشه پیشم بمون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نیروی انتظامی گفت: در سال 85 ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم تا سال 87 تلفات جاده ای به صفر خواهد رسید و ان شااله تا سال 89 در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاصل ازدواجهای زیر رو میدونین چی میشه؟

 اگه یه مرغ با یه دلفین ازدواج کنه =====> بچشون مرفین میشه

اگه یه جغد با یه فوک ازدواج کنه =====>بچشون جوک میشه

اگه یه قو بایه قناری ازدواج کنه =====>بچشون قوری میشه

 اگه یه پروانه با یه شبتاب عروسی کنه =====> بچشون پرتاب میشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زندگی فرصت بس کوتاهیست

 تا بدانیم که مرگ  ؛ آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست

مرگ هم حادثه است...مثل افتادن برگ که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک...

 نفس سبزبهاری جاریست

-=-=-=-=-=-=-=-=

غضنٿر داشته تو صندق صدقه سنگ میداخته ازش می پرسن : چرا سنگ میدازی؟ میگه: کمک به فلسطین

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یارو سوار هواپیما بوده، میهماندار میگه: لطفا کمربندها رو ببندید. یارو میگه: مال من کش داره، باز هم ببندم؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یه بابایی میخواسته بنده خدا رو اسگل کنه، مبلغ روی چک رو می‌نویسند: «خدا تومان»! فرداش می‌بینه بنده خدا داره گونی گونی از بانک پول میاره بیرون! تحقیق می‌کنن میبینه: رئیس بانک یه یارو بوده!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگر سه شرط زیر انجام شود، بازی ورق آزاد می‌شود: شاه با یه چیز دیگه عوض بشه، بی‌بی با حجاب بشه، سربازها همه بچه مثبت بشن

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

یک روز یه غضنٿر کدو تنبل می خره می فرستش کلاس تقویتی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یکی میگن صورتی چه رنگیه؟ میگه قرمز یواش

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

توانابودهرکه دانابود نیست دکتری که خطش خوانابود

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به یه غضنٿر میگن با غم جمله بساز میگه الاغم

-=-=-=-=-=-=-=-=-

اس ام اس های عاشقانه

دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************

دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم

************************************

من یاد گرفتم ، که سالها طول میکشه که بین آدمها اعتماد بوجود بیاد ولی فقط یکمی سو ظن (نه دلیل) کافیه که همشو از بین ببره

************************************

معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم :یک بخش اما ازوقتی تورا شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه :1 عطش دیدن تو:2 شوق با توبودن :3 واندوه بی تو بود

************************************

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی اونا رو واسه ات بخونه

************************************

من عشق را در تو تو را در دل دل را موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

************************************

بی تو امشب باز یک گوشه نشستم در خیالم آمدم پیش تو و گفتم که خستم از همه چیز و همه کس به تو گفتم های های گریه کردم زار زار ناله کردم گفتم اینجا غصه دارم هیچکس را هم ندارم از همه چیز و همه کس من گسستم با همین دستهای بستم مثل اینکه کودک هستم از تو پرسیدم تو میدانی که هستم؟ تو به من خندیدی و گفتی که باز هم در این دنیای زیبا چشم بر خوبیها بستم
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالست بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج لالاست

************************************

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم.

************************************

در این دنیا کسی عاشق نمی مونه اخه هیچ کس از اون چیزی نمی دونه همه می خوان بگن که عاشق هستن ولی انگار همه دنیا پرستن کسی که عاشقه دنیا نداره اخه دل که با اون کاری نداره!!

************************************

مهم این نیست که تو اَد لیست مسنجرمون چند نفر اَدد شدن. مهم اینه که تو قلبمون فقط 1 نفر ادد شده باشه که با هم آن بشیم، باهم آرشیو زندگی رو دوره کنیم و با هم آف بشیم. امّا باید یادمون باشه پسورد دوستیمون رو جوری بسازیم که کسی نتونه هکمون کنه

************************************

اشکی که بی‌صداست پشتی که بی‌پناست دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست

************************************

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت.....گرفتی؟حالا اونی که تو دستته.همونو به صد تا دنیا نمیدم

************************************

کسی در باد می خواند تو را تا اوج می خواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم د لم تنگ است و بی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم

************************************
 

1-هر چندتا تو منو دوست داری من یه دونه بیشتر دوست دارم میدونی اینجوری خوبیش اینه که حتی اگه منو دوست نداشته باشی باز من یه دونه دوست دارم

************************************

2-گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم تا به گوش تو برسانند. می گفتی قاصدکها گوش شنوا دارند غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار . من اکنون صاحب دشتی قاصدکم. اما مگر تو نمی دانستی قاصدکهای خیس از اشک می میرند؟

************************************

فرشته ای از سنگ پرسید : چرا مانند خاک از خدا نمی خواهی که از تو انسان بسازد ؟ سنگ تبسمی کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم

************************************

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ... تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .. . تنهایی را دوست دارم زیرا.... در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد

************************************

شاید یه کسی شب ها برای اینکه خواب تورو ببینه به خدا التماس می کنه شاید یه کسی به محض دیدن تو دستش یخ می زنه و تپش قلبش مرتب بیشتر میشه مطمئن باش یه کسی شب ها به خاطر تو توی دریای اشک می خوابه ولی تو اون رو نمی شناسی

************************************

از غصه این درد ندانم چه کنم یا هست پناهی و ندانم چه کنم؟ وز دل بیمارم هر دم تا ز سحر ز شوق روی بی تابت چه کنم؟ چشم من شرم باد ، ز تو نظری با دل عشاق خویش ز دوریت چه کنم ؟ گرچه وصال آغازگر رویای ما بود با مرگت زین سر آغاز چه کنم ؟

************************************

هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی‌توانی او را ببخشی بدان که اشکال از کوچکی روح توست، نه از بزرگی گناه او

************************************

رسول خدا(ص): کسی که حاجت برادر مومن خود را برآورده سازد ، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانیده باشد)

************************************

میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت ؟ جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم . تو تنها نیستی . توکوله بارت عشق میزارم که بگذری، قلب میزارم که جا بدی، اشک میدم که همراهیت کنه، ومرگ که بدونی برمیگردی پیشم

************************************

آسمون به ماه میگه: عشق یعنی چی؟ ماه میگه: یعنی اومدن دوباره‌ی تو...، ماه میگه؟ تو بگو عشق یعنی چی؟ آسمون میگه : انتظار دیدن تو

************************************

زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم عشق قشنگ نیست ما قشنگش میکنیم دل ما تنگ نیست ما تنگش میکنیم دل هیچکس سنگ نیست ما سنگش میکنیم

************************************

آخر یه روز پرینت قلبم رو می گیرم تا باورت بشه که با هر نفسم صد بار می گم دوستت دارم-=-=-=-=-=-=-=-

دسته ها : sms
سه شنبه دوم 4 1388

آقای میرحسین داد سخن بر آورده اید که رسانه ها و مطبوعات باید از آزادی برخوردار باشند حال که اگر در بطن و واقعیت امر جستجو کنیم در خواهیم یافت که در دولت وقت شما اموری خلاف آزادی مشروع مطبوعاتی به تحقق پیوسته . مثبت مدعای ما سخنان آقای توکلی نماینده ی مجلس شورای اسلامی است ایشان که در دوره ی میر حسین موسوی در بطن امور قرار داشتند نسبت به عملکرد دولت موسوی میگویند:گزارش  اقتصادی سال 1363که دولت موظف است هرسال منتشر کند، با تاخیر منتشر شد. این گزارش طبق قانون برنامه و بودجه باید شهریور سال بعد منتشر می‌شد. این گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتدای آن هم مستند قانونی انتشار را ذکر کرده بود. این گزارش خلاصه‌ای داشت که من آن خلاصه را پسندیدم زیرا نقد دولت می‌کرد. البته در برخی جاها ظالمانه بود. من این گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ می‌کردم و آنجا را که ظالمانه تشخیص می‌دادم از نظام و دولت دفاع می‌کردم. انتشار این مقالات بقدری برای دولت تلخ آمد که آقای موسوی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محرمانه منتشر می‌کنند، در زمان جنگ به دشمن گرا می‌دهند. این درحالی بود که ما فقط گزارش اقتصادی سال را منتشر کردیم گزارشی که محرمانه نبود و طبق قانون باید برای اطلاع عموم منتشر می شد. الان من وقتی یاد آن روزها می افتم و شعارهای اخیر درباره گردش آزاد اطلاعات را می بینم، به خودم می گویم ان شا الله آقای موسوی واقعا از درون متحول شده باشند و این حرفهای قشنگ فقط شعار انتخاباتی نباشد چرا که این شعارها با عملکردشان خیلی سازگار نیست. در سال 62 وقتی برخی از اعضاء دولت یعنی بنده ، آقای عسگراولادی ، آقای پرورش ، آقای ناطق نوری ، آقای ولایتی، آقای مرتضی نبوی و آقای رفیقدوست با رویه‌های دولت سالارانه و سوسیالیستی برخی وزرا مخالفت ‌کردیم و متوجه شدیم که آقای موسوی در عمل از آن رویه‌ها و افکار انحرافی حمایت می‌کنند، بعد از چندین بار بحث و مذاکره ، من و آقای عسگراولادی که از مسوولان اقتصادی کابینه بودیم تصمیم گرفتیم خودمان استعفا دهیم تا تیم اقتصادی کابینه دچار دو دستگی نشود. قرار شد آقایان ناطق و پرورش بمانند و به دولت کمک کنند بعد از اینکه ما 2 نفر استعفایمان را تقدیم کردیم متوجه شدیم آقای موسوی ، آقایان مرتضی نبوی و ناطق نوری را به شکلی ناگهانی و غیرمحترمانه از کابینه اخراج کردند. دلیل اخراج آنها صرفا این بود که آنها به رویه‌ها و تصمیم‌های دولت سالارانه تیم‌ اقتصادی آقای موسوی اعتراض داشتند. در کابینه دوم نیز آقای پرورش و آقای رفیقدوست را معرفی نکردند. این قبیل برخوردهای آقای موسوی با جمله‌ای که از قول ایشان نقل کردید چندان سازگار نیست. ذکر گفته های سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز دراین  اثنا خالی از لطف نیست : موسوی در حالی نخست وزیر شد که تقریبا هیچگونه تغییری در کابینه وی نسبت به کابینه شهید باهنر دیده نمی‌شد و در واقع می‌توان گفت که کابینه موسوی ابتکار خودش نبود بلکه همان کابینه کوتاه مدت شهید باهنر و البته آیت الله مهدوی کنی بود.
سید مرتضی نبوی ادامه داد: زمانی که ما در دولت موسوی وزیر حضور داشتیم، به همراه چند نفر از دیگر وزرا با سیاست‌های اقتصادی دولت مخالف بودیم و این اختلافات در زمانی شدت گرفت و در نهایت منجر به این شد که موسوی در دور دوم نخست وزیری خود به جز ولایتی و عسگر اولادی بقیه وزرا را تغییر بدهد.اقای میرحسین شما در بیانات و گفته های خود از اندیشه و راه امام خمینی سخن راندید حال که  بدون اینکه امام را در جریان استعفا خود بگذارید، استعفا دادید  و برای اولین بار استعفای شما را در روزنامه جمهوری اسلامی که منتسب به خود وی بود، دیدیم و حتی چند روز پس از این استعفا، معلوم نبود که موسوی کجاست، لذا امام موسوی را فراخوانده و با لحنی وی را خطاب کردند که باید استعفای خود را پس بگیرید که بقیه ماجرا را می‌توان در صحیفه حضرت امام دید.اقای موسوی شما عملکرد خود را در دوران نخست وزیریتان بازنگری کنید .دور اول نخست وزیری شما آنقدر فجایع به وجود آورد(خطبه های هاشمی رفسنجانی :در دوران میر حسین تورم وضعیت بد اقتصادی فقر و ...) که در دور دوم رئیس جمهوری وقت نمی خواستند که موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس اعلام کنند رئیس جمهور وقت  از امام درخواست کردند که به ایشان حکم کنند تا موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند  تا در این صورت حجت نیز بر او  تمام شود، چرا که رئیس جمهور وقت میگفتند : بنده حجت شرعی برای معرفی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر ندارم. لذا این موضوع را را با امام (ره) مطرح کردند .از اظهار نظر امام (ره) اطلاع یافتند امام فرموده‌ بودند  به عنوان یک شهروند موافق هستم.  آنچه مسلم است ایشان موافقت خودشان را تنها در قالب یک شهروند بیان کردند اما در قالب رهبر انقلاب موافقت خودشان را در این باب تصریح نکردند .شما از بی قانونی  بودن دولت نهم سخن میگویید در حالی که مرتضی نبوی(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و احمد توکلی(نماینده ی مجلس) را صرفا به این خاطر که لایحه ی بودجه را برخلاف رغبت شما محرمانه به مجلس ندادند و در روزنامه ی رسالت منتشر کردند به دادگاه فراخواندید با در نظر گرفتن این مهم (این اقدام که لایحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود) مغایر با قانون بود.اقای میر حسین موسوی شما از تورم 25 در صدی دوات نهم میگویید حال که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه سال‌های 68، 69 و 70 به ارزیابی و نقد عملکرد شما پرداخته تعجب نکنید انان که امروز داعیه دار بر حق شما شده اند روزی از منتقدان سرسخت و برحق شما بوده اند آری هاشمی خطاب به شما میگوید من یک بار در جلسه‌ای گفتم ما الان پانصد میلیارد تومان طرح نیمه کاره داریم می‌دانید پانصد میلیارد تومان تقریباً 8 برابر بودجه امسال ماست که اینها همه در این برنامه باید تکمیل شود. ماندن اینها خیانت است همانطور که ماندن آنها باعث خسارت شده است. سال به سال گران‌تر می‌شوند تورم مال اینهاست اصل تورم را شما اینجا ببینید که ما اینقدر سرمایه‌گذاری بدون نتیجه کردیم. این تنها بخش ناچیزی است اگر استقراض چمد ملیونی شما را هم از بانک مرکزی به ان اضافه کنیم عمق فاجعه را بهتر میتوان جستجو کرد .اقای میرحسین ان جا که داد سخن گشودید و از لطمات و خسارت های وارده به اقتصاد کشور به دلیل بی برنامگی سخن گفتید به یاد اقتصاد دولت شما فتادیم ان جا که هاشمی رفسنجانی اقتصاد را ملقب به مریض بودن کرد .اقتصاد مریض متعاقبا  و به مراتب تبعاتی چون فقر را به دنبال خواهد داشت .اقای میرحسین از تورم 25 درصدی سخن میگویید و امار فقر میدهید حال که دوست و یار غمخوار شما هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه ی خود در سال 69 از فقر مضاعف در دولت شما سخن گفتند : سهم سرانه ما از تولید در سال 67، 23 هزار ریال بود که در اوج خوبی آن نزدیک به 40 هزار تومان بوده است، یعنی 53 درصد ما داشتیم و هر ایرانی در این دوران 50 درصد فقیر شده بود. فقر واقعی یعنی این و بقیه چیزها را آدم نمی‌فهمد. حالا خانه‌اش، فرشش، غذایش چطوری است، اینها را هر کسی می‌تواند در معیارهای اقتصادی تحمل کند و مسائل خاص خودش را دارد. اما فقر واقعی در اقتصاد کشور یعنی کم شدن تولید سرانه و ما دچار این مصیبت شده بودیم یعنی جامعه ایرانی را وقتی محاسبه کردیم درآمد هر فردش در مجموع تولیدات کشور تقریباً نزدیک 50 درصد کم شده بود که این فقر را خیال می‌کنیم که با فشارها و تقسیم‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و امثال اینها بتوانیم جبران کنیم که فقر جبران نمی‌شود. اگر دولت موفق باشد فقر را می‌تواند به صورت صحیح بین افراد تقسیم کند. اگر نظام توزیع درست باشد، هنرش این است که این فقر را تقسیم کند و همه کم بخورند، کم بپوشند که ما این کار را نتوانستیم انجام دهیم. شما در زمان جنگ دیدید که یک عده ماندند و نه در جنگ شرکت کردند و رفتند در بازار سیاه و از این چند نرخی‌ها استفاده کردند و آنها هم این فقر را نسبت به طبقه مستضعف قوی‌تر کردند. بنابراین طبقه مستضعف ما فقر مضاعف داشت.با این وجود  تورم 25 درصد دوات در مقابل نرخ تورم سال 66  که 7/27 درصد بوده و در سال 67،  که 89/28 درصد بوده رقم کلانی نیست اقای میرحسین این ها درد نامه هایی است که با سکوت 20 ساله ی شما در مقابل انحرافات بزرگی مثل روند لیبرال سرمایه‌داری و مفاسد اقتصادی دوران کارگزاران ، ماجرای شهردار تهران، ماجرای شهرام جزایری و پول گرفتن نمایندگان از وی، ماجرای 18 تیر ، تحصن برخی نمایندگان در مجلس علیه قانون اساسی، قتل‌های زنجیره‌ای، خصوصی‌سازی‌های آلوده دهه 70 و نظایر آن قابل دفاع نیست.

 لینک مرتبط:جزییات تازه از حلقه بسته مدیریتی در دولت موسوی و برخورد با تنها روزنامه منتقد

دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388

قابل توجه !

هشدار تیم رصد سایبری سپاه به آشوبگران مجازی

گروه رصد شایبری سپاه جهت پاکسازی فضای اینترنت از مسائل ایجاد اغتشاش و آشوب و همچنین نشر اکاذیب و شناسایی افرادی که علیه نظام و امنیت در وبلاگها و سایت های خود اگدام(!!) به توزیع و نشر مطالب میکنند و همچنین بر خورد با عوامل اغتشاشگر ، در نامه ای به آقای دکتر احمدی نژاد اعلام امادگی کامل کردند.


 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شجاع و دلاور ایران ، متاسفانه جریانات منحرف از اصول و ارزشهای انقلاب که در طول چند سال گذشته در پشت سر همه اغتشاشات در کشور حضور داشته اند بر اساس مستندات بدست آمده پیش از انتخابات در صدد ایجاد بحران در کشور بوده و اغتشاشات این روزها که موجب تعدی ارازل و اوباش به جان ومال و ناموس مردم شده است ، نتیجه برنامه ریزی و طراحی یک سناریوی از پیش طراحی شده از طرف آنهاست.

 

بحث انتخابات و میزان رای و فرد برنده تنها یک بهانه برای ایجاد ناامنی و اغتشاش بوده است و در همین رابطه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته با بررسی دقیق فضای سایبر کشور به موارد متعددی از سایتهای خبری منحرف برخورده که با تغییر رویکرد و ایجاد سایتها و وبلاگهای متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبلیغ اغتشاشگری و ایجاد آشوبهای خیابانی پرداخته و با دروغها و تهمت های ساختگی و سازماندهی کردن شورشها به اقدامات غیر قانونی خود در زمینه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن می زنند.

 

این مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی(رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...)همانند فعالیت های مخرب خود در شبکه های مضلین مورد حمایت واقع می شوند بیانگر کینه توزی و حرکت بی انصافانه و ضد مردمی رسانه های غربی و در یک کلام دشمنی با ملت ایران می باشد.

 

فرزندان شما در این مرکز با شناخت کامل عوامل اصلی این شبکه های اینترنتی مخرب به زودی تمام مستندات لازم را به سمع و نظر مردم عزیز ایران رسانده و به کسانی که در فضای سایبر نسبت به تبلیغ آشوبگری و تهدید مردم و شایعه پراکنی اقدام می نمایند هشدار داده که اقدامات قانونی ما می تواند برای آنها بسیار سنگین باشد و از آنها می خواهیم نسبت به حذف محتویات مطالب اینچنینی اقدام نمایند.

مطمئنا خون جوانان این مرز و بوم که در اغتشاشات اخیر توسط ارازل و اوباش به شهادت رسیده اند این مرکز را در برخورد قاطع و قانونی مصمم تر می نماید.

 

 

مرکز جرائم سازمان یافته

 

                                                                  
__________________________________

 


 


موسوی آیا به راستی تو سیدی؟! آیا به راستی تو خود را فرزند پیامبر می دانی؟!!تو که شال سبز به گردن انداختی و گفتی فرزند زهرایم و راهم راه حسین (ع) است، هنوز آتش خیانتت به اوج نرسیده بود که منکر شهادت حضرت(س) شدی. گفتی میخواهی ایران را سبز کنی؟! شعارت را هم گفتی یک یا حسین تا .... و حال ببین حامیان کشته و مرده ات چه میکنند و ببین پارچه ای را که نام مبارک زهرا بر آنن نگاشته شده و کنار آتش خود نمایی میکند بار دیگر با دشمنان زهرا (س) را به ما بشناساند که چه بسیار شنیده ام که قاتلان حضرت زهرا در صورت اصحاب و نزدیکان پیامبر بودند و لی با تنها دختر پیامبر چه کردند؟!!
چه زیبا برات گفت ان شاعر شیرین کلام که
سیدی تنها به رنگ سبز نیست
هیچ دانی مادر سادات کیست؟!
دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388
تاریخ تکرار میشود!

میر حسین موسوی:نتایجی که برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد بهت‌آور است؛ مردمی که در صف‌های طولانی اخذ رای شاهد ترکیب آرا بودند و خود می‌‌دانند که به چه کسی رای داده‌‌اند با حیرت تمام به شعبده‌‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نگاه می‌کنند. آنان اینک بیش از همیشه به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است. اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌‌دهم که تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد.

امام خمینی: من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاین مزخرفات، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون ، برگردید به قرآن کریم ،‌ بهانه درست نکنید که اسباب این بشود که شما همه به انزوا کشیده بشوید. من به بسیاری از شما علاقه دارم و میل دارم که همه به قانون عمل کنند و همه در جای خود باشند و چنانچه این‌طور نباشد،‌ مسئله طور دیگر خواهد شد. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

میر حسین:به مسوولان توصیه می‌‌کنم بیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست. آنان بیش از هر کس دیگر از این حقیقت باخبرند که در این کشور انقلابی بزرگ و اسلامی صورت گرفته است. کم‌ترین پیام انقلاب ما این است که مردم آگاهند و در برابر کسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد

امام خمینی:نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به اینها ، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادن به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 378)

تعدادی از اغتشاش گران در حوالی خیابان آزادی به سوی مهد کودک "آوای باران " تیراندازی کردند که بر اثر آن مادر و دختری که پشت درب ساختمان مهدکودک بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

امام خمینی:اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند،‌ این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام قدم به قدم پیش می‌رود،‌ این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان،‌این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می‌کند. اگر قانون در یک کشوری عمل نشود

کروبی: نتایج اعلام شده برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چنان مضحک و شگفت است که در بیان و بیانیه نمی آید و باید فکر دیگری کرد . این شیوه رای گیری و شمارش آرا یادآور شمارش آرا مرحوم مدرس است

امام خمینی: کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها. اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم ، این‌ها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رای من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

میر حسین: اینجانب امروز طی نامه‌ای تقاضای خودرا مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارایه کردم و این کار را تنها راه حل برای بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می‌دانم. ما از مسوولان درخواست کرده‌ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشوربه ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند.

امام خمینی: قانون معنایش این است که{ همه} چیزها {را} به حسب قانون اسلامی ، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است ، همه را ،‌وظیفه‌اشان را قانون معین کرده‌. بعد از این که قانون وظیفه را معین کرد ، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، این همان وظیفه ای است که برای ابرقدرتها باید انجام بدهد این آدم انجام داده،‌ ولو خودش نمی فهمد، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است،‌لکن خودشان ملتفت نیستند.
(صحیفه امام جلد 14 صفحه 415)

دسته ها : انتخابات
دوشنبه اول 4 1388
ذهن من خالیست ازهردغدغه     خالیست ازفریادهای گنگ ونامفهوماسمان خالیست ازستارگان سرگردان                          خانه ام خالیست بی تو!                             خالی ات تنهاییم رابیشترکرد                                     خالی ات خاکسترم کرد                                         خالی ات دردمندم کرد                                                                                                       بی توهیچ پرنده ای پروازنمیکندبی تودلهامرده است  زندگی پاییزاست درهارابایدبست            پای دراین خانه نبایدگذاشت                 اینجاخانه تنهایی است خانه مرگ است                  خانه ایست که دردعشق نافرجامی راچشیده                          خانه ایست شاهدعشق,شاهدغم,                                            شاهدمرگ...                                               خانه ایست شاهدنگاههای دروغاجرهارنگ غم دارد     وحوضچه ان پراست ازابهای سیاه بدگمانی        وباغچه ای که پراست ازدرختان شک وتردید                   وسایه بانی ازدروغ ونفرتخانه ویرانه ایست که دلش میخواهد                    غبارش راکناربزند                         وزیرلب بارهاوبارهامیگوید                               ای کاش من هم خانه عشق بودم!
دسته ها : واماعشق
يکشنبه سی یکم 3 1388

گضنفر جان سلام! ما اینجا حالمام خوب است. امیدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. این نامه را من میگویم و جعفر خان کفاش براید مینویسد. بهش گفتم که این گضنفر ما تا کلاس سوم بیشتر نرفته و نمیتواند تند تند بخواند،‌ آروم آروم بنویس که پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند.

 وقتی تو رفتی ما هم از آن خانه اسباب کشی کردیم. پدرت توی صفحه حوادت خوانده بود که بیشتر اتفاقا توی 10 کیلومتری خانه ما اتفاق میافته. ما هم 10 کیلومتر اینورتر اسباب کشی کردیم. اینجوری دیگر لازم نیست که پدرت هر روز بیخودی پول روزنامه بدهد. آدرس جدید هم نداریم. خواستی نامه بفرستی به همان آدرس قبلی بفرست. پدرت شماره پلاک خانه قبلی را آورده و اینجا نصب کرده که دوستان و فامیل اگه خواستن بیان اینجا به همون آدرس قبلی بیان.

آب و هوای اینجا خیلی خوب نیست. همین هفته پیش دو بار بارون اومد. اولیش 4 روز طول کشید ،‌دومیش 3 روز . ولی این هفته دومیش بیشتر از اولیش طول کشید

گضنفر جان،‌آن کت شلوار نارنجیه که خواسته بودی را مجبور شدم جدا جدا برایت پست کنم. آن دکمه فلزی ها پاکت را سنگین میکرد. ولی نگران نباش دکمه ها را جدا کردم وجداگانه توی کارتن مقوایی برایت فرستادم.

پدرت هم که کارش را عوض کرده. میگه هر روز 800،‌ 900 نفر آدم زیر دستش هستن. از کارش راضیه الحمدالله. هر روز صبح میره سر کار تو بهشت زهرا،‌ چمنهای اونجا رو کوتاه میکنه و شب میاد خونه.

ببخشید معطل شدی. جعفر جان کفاش رفته بود دستشویی حالا برگشت.

دیروز خواهرت فاطی را بردم کلاس شنا. گفتن که فقط اجازه دارن مایو یه تیکه بپوشن. این دختره هم که فقط یه مایو بیشتر نداره،‌اون هم دوتیکه است. بهش گفتم ننه من که عقلم به جایی قد نمیده. خودت تصمیم بگیر که کدوم تیکه رو نپوشی.

اون یکی خواهرت هم امروز صبح فارغ شد. هنوز نمیدونم بچه اش دختره یا پسره . فهمیدم بهت خبر میدم که بدونی بالاخره به سلامتی عمو شدی یا دایی.

راستی حسن آقا هم مرد! مرحوم پدرش وصیت کرده بود که بدنش را به آب دریا بندازن. حسن آقا هم طفلکی وقتی داشت زیر دریا برای مرحوم پدرش قبرمیکند نفس کم آورد و مرد!‌شرمنده.

همین دیگه .. خبر جدیدی نیست.
قربانت .. مادرت.

راستی:‌گضنفر جان خواستم برات یه خرده پول پست کنم، ‌ولی وقتی یادم افتاد که دیگه خیلی دیر شده بود و این نامه را برایت پست کرده بودم.

چهارشنبه بیست و هفتم 3 1388
 آه.....................
 اینقدراه کشیدم زجهان سیرشدم
                      صورتم گرچه جوان است زدل
            پیرشدم....

کاش خداسه چیزرانمی افرید...

   عشق   ,غرور  ,دروغ

انسان ازروی غروربه عشق خوددروغ می گوید..........


 توکه چشمان قشنگت خونه ی صدتاستاره است ,توکه لبخند 

 طلایی واسه من عمردوباره است,پس بیاتاکه بازهم کنارهم

  باشیم....

bye...

دسته ها : واما عشق
چهارشنبه بیست و سوم 2 1388
فال میوه درخت
(خرداد تا 4 تیر) درخت سیب (عشق 24)

فردی آرام، گاهی اوقات خجالتی، بسیار جذاب و دلربا با رفتاری مناسب و سنجیده، ماجراجو و بی باک، حساس و ... دوست دارید که دیگران را دوست داشته باشید و سایرین هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسیار بخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ها هستید.

( 25 اردیبهشت تا 3 خرداد) ( 22 آبان تا 1 آذر) درخت ون ( بلند پروازی)

فوق العاده جذاب، پرانرژی، خودجوش و پر مسئولیت هستید.انتقاد را دوست ندارید. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمینان هستید. به پول اهیمت می دهید. خواستار توجه از سوی دیگران هستید و به پشتوانه و حمایت احساسی نیاز دارید.

(22 آذر تا 1 دی) درخت راش ( خلاقیت)

فردی با سلیقه،کسی که به ظاهر خودش اهمیت زیادی می دهد. یک برنامه ریز خوب برای زندگی و کار و مسائل اقتصادی، فردی که بدون لزوم بی گدار به آب نمی زند. منطقی و مونس و یاری بی نظیر در زندگی به شمار می روید.

(26 تیر تا 4 مرداد) ( 25 دی تا 3 بهمن) درخت سرو ( اعتماد به نفس)

فردی با توان و قدرت فوق العاده، کسی که می داند چطور خود را با شرایط مختلف در زندگی وفق بدهد.هدیای غیر منتظره را دوست دارد و از سلامتی بدنی برخوردار است. خجالتی نیست و اعتماد به نفس دارد. سخنرانی برجسته، فردی مصمم و با اراده، کمی عجول و بی طاقت و دوست دارد که دیگران را تحت تأثیر قرار بدهد. با استعداد، سخت کوش و اغلب خوش بین است و قادر است سریع تصمیم بگیرد.

(15 تا 24 اردیبهشت) ( 12 تا 21 آبان) درخت شاه بلوط ( درستکاری)

هیکل و اندامی خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهی بالا، یک طراح و سیاستمدار است. به راحتی آزرده خاطر می شود. بسیار حساس، کوشا، گاهی اوقات برتر از دیگران عمل می کند و گاهی در ارتباطات خود با سایرین سوء تفاهم برایش بوجود می آید. خانواده مدار و از لحاظ فیزیکی روی فرم است.

(14 تا 23 مرداد) ( 9 تا 18 بهمن) درخت سدر ( وفاداری)

فردی قوی، عضلانی، انعطاف پذیر، کسی که آنچه زندگی به اجبار به او می دهد می پذیرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعی می کند ساده و خوش بین باشد.دوست دارد از نظر مالی مستقل عمل کند. مهربان و عاطفی، از تنهائی متنفر، با وفا و گاهی اوقات هم به زودی عصبانی می شود. با احتیاط، تحصیل علم و دانش و کمک به دیگران را دوست دارد.

(16 تا 25 تیر) ( 12 تا 24 دی) درخت نارون ( بزرگواری)

قیافه و ظاهری خوب دارد و در پوشیدن لباس خوش سلیقه است. تقاضا و خواسته های او در حد اعتدال است. کم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمی کند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمایی بشود اما نه اینکه از دیگران اطاعت کند. شریکی درستکار و با وفا و دوست دارد برای سایرین تصمیم بگیرد. بزرگوار و نجیب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردی کارآمد است.

( 14 تا 23 خرداد) ( 12 تا 21 آذر) درخت انجیر ( حساسیت)

فردی مستقل، درستکار، با وفا که از ضد و نقیض گویی و بحث متنفر است. زندگی و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حیوانات لذت میبرد. اجتماعی و شوخ طبع است و دوست دارد که بعد از ساعت های طولانی کار سخت استراحت کند و از استعداد هنری و هوش بالایی برخوردار است.

(5 تیر تا 15 تیر) ( 2 تا 11 دی) درخت صنوبر ( رمز و راز)

فوق العاده با سلیقه است و نمی تواند تنش و فشار عصبی را تحمل کند. زیبایی را دوست دارد. گاهی افسرده می شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت که دوست دارد نزدیکان خود را حمایت و مراقبت کند با افراد غریبه هم به همان شکل رفتار میکند. نسبتاً کم ادعا، سخت کوش، با استعداد، فداکار، دور از خودپسندی و فردی که دوستان زیادی دارد و بسیار قابل اعتماد است.

( 24 شهریور تا 3 مهر) ( 22 تا 30 اسفند) درخت فندق ( خارق العادگی)

جذاب و گیرا، شوخ طبع، بسیار فهمیده و فردی که می داند چطور روی دیگران تأثیر ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعی، فعال، مردمی و اغلب اوقات دمدمی مزاج، درستکار، کمال گرا و در رعایت عدل و انصاف قاضی خوبی است.

( 13 تا 22 شهریور ) ( 11 تا 21 اسفند) درخت لیمو ترش ( شک و تردید)

یا هوش و سخت کوش است و آنچه را زندگی به او می دهد می پذیرد. البته بعد از آنکه سعی می کند شرایط بد را به خوب تغییر بدهد. از فشارهای عصبی نفرت دارد. از مسافرت و تعطیلات کوتاه لذت میبرد. ممکن است خشن به نظر بیاید اما واقعاً روحی لطیف دارد. همیشه آماده جانفشانی برای افراد خانواده و دوستان است. بسیار بااستعداد است اما برای استفاده و بهره بردن از آنها باید زمان پیدا کند. خصلت رهبری بالایی دارد و فوق العاده وفادار است.

( 4 تا 13 خرداد) ( 2 تا 11 آذر) درخت ممرز ( خوش سلیقگی)

زیباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سلیقه و فداکار است وزندگی را تا جایی که ممکن باشد راحت می گیرد. زندگی را به سوی منطق و انضباط سوق می دهد. به دنبال مهربانی و تقدیر از دوستان است. تصمیم گیری برای او سخت است و فردی بسیار قابل اعتماد به شمار می رود.

( 11 تا 20 فروردین) ( 14 تا 23 مهر) درخت افرا ( استقلال فکری)

فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت و ابتکار، خجالتی و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متکی به نفس، به دنبال تجارب جدید و گاهی عصبی است اما حافظه و ذهنی قوی دارد و به آسانی یاد می گیرد و همیشه می خواهد اثری خوب روی دیگران داشته باشد.

( 23 شهریور) درخت زیتون ( عقل)

عاشق مهربانی و رأفت، منطقی و متعادل است و از خشونت دوری می کند. بردبار و شکیبا،با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبی رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوری می کند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهیخته لذت می برد.

(24 مرداد تا 2 شهریور) ( 19 تا 30 بهمن) درخت کاج ( صلح وآشتی)

عاشق مصاحبت و شرکت در گفتگوهایی است که به توافق منجر بشود. باید در زندگی آرامش داشته باشد. عاشق کمک کردن به دیگران است و تخیلی پویا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. همیشه ملاحظه دیگران را می کند. با همه خیلی دوستانه رفتار می کند. احساسات لطیفی دارد و به عاطفه و اطمینان خاطر نیاز دارد.

( 1 تا 14 اردیبهشت) ( 5 تا 13 مرداد) ( 4 تا 8 بهمن) درخت سپیدار (تردید و عدم ثبات)

جذاب به نظرمی آید. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مهربانی و جوی خوشایند نیاز دارد. بسیار مشکل پسند و غالباً تنها است و طبعی هنرمندانه دارد. هماهنگ کننده خوبی است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشارکت دارد.

( 1 تا 10 فروردین) ( 4 تا 13 مهر) درخت زبان گنجشک ( حساسیت)

سرشار از جذابیت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند. عاشق زندگی، فعالیت و حتی پیچیدگی ها است. مستقل، خوش سلیقه، پراحساس،یار و هم صحبتی خوب است. کسی که تمایل به عفو و گذشت ندارد.

(21 تا 31 فروردین) ( 24 مهر تا 11 آبان) درخت گردو ( اشتیاق و شور)

نجیب و با دید وسیع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازی او نامحدود است. فردی غیرقابل انعطاف، شریکی استثنائی اما بدقلق است. همیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر و باهوش، بسیار پر حرارت اما گاهی اوقات مغرور است.

( 3 تا 12 شهریور) ( 1 تا 10 اسفند) درخت بید مجنون ( اندوه)

فردی که دوست دارد از فشارهای روحی دور باشد. زندگی خانوادگی را دوست دارد و سرشار از امید و رؤیا است. جذاب،بسیارمهربان،عاشق زیبایی، با استعداد زیاد در موسیقی، عاشق سفر به نقاط غیرمعمول،خستگی ناپذیر، غیرقابل پیش بینی، درستکار و فردی که می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد اما نه هنگامی که در تنگنا باشد. حس ششم خوبی دارد و عاشق خنداندن دیگران است

 
 

طالع بینی روز های هفته

شنبه
این افراد در برخورد با طوفان های زندگی، زود جا خالی نمی کنند. برای موفقیت و خوشبختی می جنگند و در آخر آن را به دست می آورند. باید کناره گیری و دوری کردن از اجتماع را کنار بگذارند. از چشم تنگی و خساست اجتناب کنند و تا می توانند با مردم به شوخ طبعی و اخلاق خوب رفتار کنند.

یکشنبه
یکشنبه روزی بسیار خوش یمن و میمون است . افرادی که در این روز به دنیا می آیند اغلب در زندگی ثروتمند و موفق خواهند شد. هر کجا می روند، شانس به دنبال آنهاست. افرادی خوش بین و بشاش هستند، اما خود را خیلی جدی می گیرند. باید مراقب باشند که گرفتار غرور و خودبینی نشوند.

دوشنبه
بچه ی متولد روز دوشنبه، پولدار و ثروتمند نخواهد شد، اما از گرسنگی هم نخواهد مرد. همیشه به دنبال آرامش و خوشبختی است. باید یاد بگیرد که کمی باثبات تر باشد و خیلی تحت تاثیر حرف های دیگران قرار نگیرد. معمولاً از عقل خود تبعیت می کند و مراقب خیالات خود هست.

سه شنبه
متولدین سه شنبه زندگی آسوده ای نخواهند داشت. باید برای خوشبختی و موفقیت خود همواره بجنگد تا بتواند جاه طلبی های خود را ارضاء کند. باید مراقب باشد که گرفتار سلطه جویی و تعصب نشود.

چهارشنبه
بچه ی متولد چهارشنبه ذاتاً هنرمند و هنرگراست. باید اجازه بدهد تا استعدادهایش شکوفا شود. می تواند در زمینه های کسب درآمد هم موفق باشد، اما باید از افراط و زیاده روی در این مورد خودداری کند.
 

پنجشنبهکسی که پنج شنبه به دنیا آمده است، باید در همین روز نیز ازدواج کند. فقط از این طریق است که میتواند اطمینان حاصل کند که زندگی زناشویی خوبی در انتظار اوست. نباید در کارها زیاده روی کند و تا می تواند باید قدرت شخصیتی خود را بالا ببرد. اگر سخت کوشانه کار کند و از تنبلی دوری کند، مطمئناً موفق خواهد شد.

جمعه
این روزِ آدم های عادی است. افرادی که در این روز به دنیا می آیند، زندگی بسیار ساده و معمولی را پشت سر خواهند گذاشت و به همان زندگی نیز راضی و خرسندند. فقط باید مراقب باشند تا زندگیشان دچار پوچی نشود.

 
 
دسته ها : فال
شنبه پانزدهم 1 1388
 موضوع انشا: کامپیوتر

کامپیوتر چیز بسیار خوبی می‌باشد و برای ما خیلی لازم داریم. پدرم به من قول داده که برای هر نمره بالای 12 در کارنامه‌ام یک تکه از آن را بخرد.

پدرم در کامپیوتر خیلی می‌فهمد و حتی توانسته یک بار به
اینترنت
وارد شود! مادرم در برخورد با کامپیوتر خیلی شاس می‌باشد و روزی 2 بارموس من را با جارو و بیل می‌زند، حتی تازگی‌ها در خانه ما تله موش هم کار گذاشته است به همین خاطر انگشت شصت هر دو پای پدرم قطع شده می‌باشد.

پدرم شبها به کافی شاپ می‌رود و چت می‌کند! مادر و پدر، همیشه در حال چک و لقد می‌باشند و مادرم به پدرم می‌گوید: تو مگه خودت خواهر مادر نداری که می‌روی با دخترهای خارجکی چت می‌کنی؟

پدر من تازگی‌ها در اورکات می‌باشد و من میدانم که اورکات خیلی بی‌ناموس می‌باشد و شنیده‌ام که خیلی دختر دارد و خیلی بدحجاب می‌باشند.

پدرم چند روزیست که موس مرا قایم کرده و میگوید مزاحم درس خواندن من می‌باشد. خواهرم خیلی وقت است شوهرش را کرده و الان هم بچه دارند. من گاهی به خانه آنها می‌روم و از آنجا کانکت می‌کنم و با آی‌دی
دخترانه با پدرم چت
می‌کنم و لاو می‌ترکانم. پدرم خیلی دروغ می‌گوید و در کامپیوتر می‌گوید بچه جردن بوده است و یک روز صبح بلند شده و دیده در جوب دروازه دولاب است. او میگوید: آب زده ما رو آورده پایین.

کامپیوتر بسیار مفید است و من آن را خیلی دوست دارم.این بود انشای من!

دسته ها : طنز
شنبه بیست و چهارم 12 1387
  طالع بینی دانشجویی

متولدین فروردین ماه: دختر یا پسر فرقی نمی کند، شما باید بدانید چون در ماه اول سال به دنیا آمده اید و کنکور ارشد در ماه آخر سال (اسفند) برگزار می شود، روز امتحان دیر از خواب بیدار می شوید، بعد در ترافیک گیر می کنید واحتمالاً از کوچه که رد می شوید زنی با یک سطل آب کف از شما استقبال خواهد کرد (به عبارتی بدرقه) از تمام این مخاطرات که بگذرید، جلوی حوزه امتحانی متوجه گم شدن کارت ورود به جلسه تان می شوید بنابراین توصیه می شود بیخود دنبال دردسر نروید و از هرگونه تلاشی برای رسیدن به مقاطع بالاتر دانشگاهی خودداری کنید!


متولدین اردیبهشت ماه: اول، قدم نورسیده را به مامان و بابا تبریک می گوییم. تو اگر دختر باشی، اسمت یا نیره است یا حکمیه و اگر پسر باشی اسمت یا هوخشتره است یا آریوبرزن (البته گوسفندان اسمهای دیگری هم دارند)، متولدین این ماه خیلی بی جنبه اند، آخر لزومی ندارد به بقالی سر کوچه تان پز بدهی که بعد از یازده سال فوق قبول شده ای، خبر قبولی را احتمالاً در مراسم خاکسپاری یکی از بستگان می شنوی و چنان قهقه ه ای میزنی که گورکن با بیل و صاحب عزا با دسته بیل به دنبالتان خواهند دوید.


متولدین خردادماه: همانطور که از اسم ماه تولدتان پیداست، دچار درس خواندن افراطی از نوع طالبانی می باشید (همان خرخوان خودمان) دخترهای خردادی یک روز قبل از کنکور ارشد برایشان خواستگاری پیدا می شود (آنهم کچل پلاک لیزری نمره قبرس)، پس بهتر است که دنبال بختشان بروند و فرصت را به پسرهای خردادی بدهند (که برای پنجمین بار امتحان می دهند).


متولدین تیرماه: یک خبر خوش به شما خواهد رسید. لطفاً جنبه داشته باشید، هیچ ربطی به کنکور ارشد ندارد چون هنوز دو سه ماهی تا امتحان باقی مانده، احتمالاً خبر دوقلو زاییدن گاو پدربزرگتان می باشد یا تصویب طرح افزایش وامهای دانشجویی. فعلاً بهتر است بی خیال فوق شوید. هر وقت گاو پدربزرگتان تخم دو زرده گذاشت، آنوقت در امتحان شرکت کنید. مطمئن باشید قبول می شوید.


متولدین مردادماه: داوطلب گرامی ستاره بخت شما در دسترس نمی باشد. لطفاً جهت اطلاع بیشتر با دفتر نشریه یه چیزی بهتر، بخش طالع بینی و فالگیری، تماس بگیرید.


متولدین شهریور: اشتباه نکنیم باید رشته ی هنر باشید دختر یا پسر خوبم هیچ گنجی بهتر از یک تیپ عجیب و غریب و هیچ عزتی بالاتر از اینکه موهایت را دم اسبی ببندی، وجود ندارد. ناصحم گفت: «که جز تیپ چه هنر داشت هنر؟» گفتم: ای ناصح عاقل هنری بهتر از این فوق به چه درد می خورد؟! مهم تیپه، که آخرشی.


متولدین مهرماه: متولدین مهرماه، یا پسرند یا دختر (البته یک سری موجودات دیگر را هم شامل می شود، که مد نظر ما نیستند)، دخترها بعد از گرفتن لیسانس در کارگاههای قالیبافی مشغول به کار خواهند شد و پسرها اگر پشتکار داشته باشند، به شاطر خوبی تبدیل می شوند. بنابراین خانمها در رشته فرش و آقایان در رشته بسکتبال در امتحان فوق قبول خواهند شد.


متولدین آبان ماه: تو احتمالاً یا ترانه پانزده سال داری و یا سکینه شانزده سال و یا اصغر یازده سال، پس توصیه می شود که هر وقت به سن قانونی رسیدید، بروید سراغ این جور امتحانها، فعلاً شیرتان را بخورید.


متولدین آذرماه :ای جووونمم..... عجب اختر بختی دارید آذریها! پسرهای متولد آذر، روز امتحان عاشق می شوند و شکل خانه های سیاه پاسخنامه بی شباهت به قلب (نیزه اش فراموش نشود) نخواهد بودالبته نیاز به درس خوندن ندارن چون آذریها خیلی با هوشن واما خانمها شما در دانشگاه هوشنگ آباد سفلی در یک رشته نیمه پاره وقت شبانه با مدرک معادل، تحت نظر دانشگاه پیام نور (البته با گواهی
ISO هفت و هشت هزار) قبول خواهید شد. لابد توقع دارید تحویلتان هم بگیرند. (مواظب خودت باش نابغه!)


متولدین دی ماه: دوست عزیز متأسفانه طالعتان خیلی بد است. شما یا شش سال پشت کنکور می مانید یا هشت سال. اگر شش سال پشت کنکور ماندید که حتماً دوسال دیگر هم خواهید ماند و سال هشتم قبول می شوید، ولی روز اعلام نتایج دچار عارضه قبلی (منظور همان قلبی است) خواهید شد و جان به جان آفرین تسلیم خواهید کرد. با توجه به هزینه زیاد کفن و دفن خواهشمندیم روی دست پدر و مادر خرج نیندازید، ماه همین جوری شما را دکتر قبول داریم!!


متولدین بهمن ماه: متولدین این ماه باید قبل از اینکه صبح زود از خواب بیدار شوند، توی رختخواب نرمش سنگین انجام داده، بعد 35 دقیقه خمیازه بکشند (کمتر از حد اعتیاد) و مجدداً بخوابند. این کار را تا شب قبل از امتحان به مدت شش ماه انجام دهید تا روز امتحان بدون استرس، به سئوالات پاسخ دهید. قبولی شما را آن هم با رتبه تک رقمی تضمین می کنیم.


متولدین اسفند: عزیز دلم، اسفند، بدترین زمان ممکن برای به دنیا آمدن است، ـ آخه، عزیز من،ماه قحطی بود ـ چون امتحان کارشناسی ارشد در این ماه برگزار می شود. پسرهای متولد اسفند، احتمالاً به واسطه ضعف در ریاضی پس از چند ترم آب خنک خوردن در پژوهشکده ی ماهانی به همان مدرک لیسانس راضی می شوند و دختر خانمها اگر کمتر سریالهای بیمزه تلویزیون را نگاه کنند،
قبولی ارشد جلوی پای آنهاست، اگر نمی بینند به چشم پزشک مراجعه کننند.
دسته ها : طنز
شنبه بیست و چهارم 12 1387

خدایا!

بهت احتیاج دارم عزیزترین کسم  بیماره ودوهفته است که ندیدمش خودت که بهترمیدونی...بدون اون میمیرم...

خدایا!کمکم کن,دلتنگی خیلی سخته,انتظارخیلی دردناکه,خدایاتنهای تنهاشدم به جزتودیگه کسی روندارم که بخوام باهاش دردودل کنم...

نسبت به من بی تفاوت شده دیگه بودن یانبودنم براش فرقی نمیکنه...یه زمانی خیلی دوسم داشت.ازموقعی که ندیدمش منم ازیادش برده,امامن نمیتونم فراموشش کنم,گاهی بهش زنگ میزنم اماچه فایده...؟؟؟

تحمل رفتارسردخیلی سخته,مخصوصاوقتی که یه نفربرای عزیزشدن خودش زیراب بزنه...

وای خدای من دارم دیوونه میشم,هیچ کس دیگه به فکرم نیست حتی خودتوهم منوفراموش کردی...

دیگه جواب ناله هامونمیدی,جواب اشکهایی که میریزمونمیدی زودترراحتم کن من بدون اون میمیرم,خودشم اینومیدونه اماباورنداره................

من بدون اون میمیرم.............

میمیرم.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستتدارم

*عشقم*

دسته ها : دلم گرفته
چهارشنبه جهاردهم 12 1387

سلام به دوستای گلم خوبید,خوشید

دیگه سرنمیزنیدنکنه فراموشم کردید,باشه اشکالی نداره منکه شماروفراموش نکردم...

حداقل ازحسین عزیزتوقع نداشتم

به هرحال ازتون ممنون

موفق باشید

باااااااااااااااااااااااااااااااای

دسته ها : سلام
سه شنبه سیزدهم 12 1387

هیچگاه نخواسته ام که فراموشت کنم,یعنی نتوانسته ام

تودرخون وجان من جریان داری.میخواهم ازتوسرودی بسازم که عاشقانه ترین نگاهها رادربرداشته باشد.

گلهایت رابه من بده

                میخواهم وقتی نیستی خانه ام سرشاراززنبق........باشد........

دیگه دارم نامیدمیشم یه زمانی خیلی هابهم سرمیزدنداماحالا.....

خوش حال میشم نظرات وپیشنهاداتونوبخونم.

قربون همه ی شمادوستای گلم

 

 ylin

دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387

 عشق...

عشق یعنی شب نخفتن تاسحر

عشق یعنی سجده هاباچشم تر

عشق یعنی انتظاروانتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار...

چشمهابرای تماشاست

اگربگذارند...

وتماشای توزیباست

اگربگذارند...

درکوچه بن بست نگاه من وتو

چیزی جزسکوت نیست

وحرفی برای گفتن نیست

جزاه کشیدن.

گریه تو,

چشمه ایست,برای جاری شدن من

خنده تو,

اتشی است,برای سوختن من...

دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387

1-عشق ازدیدحاج اقا:استغفرالله بازازاین حرفهای بی ناموسی زدی.(جمله عاشقانه:خداوندهمه جوانهارابه راه راست هدایت کند.)

2-عشق ازدیددخترحاج اقا:اه...خدای من یعنی میشه بدون اینکه بابام بفهمه من عاشق بشم.(جمله عاشقانه:ندارد.)

3-عشق ازدیدیه ریاضی دان:عشق یعنی دوست داشتن بدون فرمول.(جمله عاشقانه:اه عزیزم به اندازه سطح زیرمنحنی دوستدارم)

4-عشق ازدیدبقال سرکوچه:والادوره ماعشق مشغ نبودننمون رفت واین سکینه خانوم روواسه ماگرفت.(جمله عاشقانه:سکینه شام چی داریم...)

5-عشق ازدیداصغرکاردی(درزندان):مرامتوعشقه,عشقی.(جمله عاشقانه:چاقوخوردتیم لوتی...)

6-عشق ازدیدیه دخترمدیوم کلاس وکمی بی غم:اه عزیزم کاش الان پیشم بودی بغلم میکردی,سرمومیزاشتم روشونه هات....(جمله عاشقانه:دوستدارم عزیزم...)

7-عشق ازدیدمادربزرگم:این حرفای بدونزن,راستی این دختراقدس خانوم خیلی دخترخانوم وباکمالاتیه,تازه تحصیل کرده هم است...(جمله عاشقانه:بریم خواستگاری..)

8-عشق ازدید.....(خودتون الان میفهمیدازدیدکی):عزیزم توکه عاشقمی پس چراهزینه عمل کردن دماغمونمی پردازی......واسه ناهاربریم سورنتو,سالی بادوستش هم قراره بیاد,دوست سالی واسش یه ماتیز(به قول بعضی هادوومنگل)گرفته توحتی حاضرنیستی واسه من که این همه دوستدارم حتی یه پرایدبخری.(جمله عاشقانه:عزیزم گوشی سونی میخوام و...راستی دوستت هم دارم)

9-عشق ازدیدکسیکه باراوله که عاشق میشه:عزیزم باورکن بدون توحتی یه لحظه هم نمیتونم زندگی کنم,توواسم همه دنیاهستی...(جمله عاشقانه:فدات شم عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم)

10-عشق ازدیدکسیکه باراولش نیست:عزیزم خیلی دوستدارم,باورکن به خاطرتوشب هاباپای برهنه میخوابم.(جمله عاشقانه:اه عزیزم دیرم شده بایدبرم)

11-عشق ازدیدیک راننده:رادیات(رادیاتور)عشق من ازبرایت جوش امده,باورنداری برامپرم بنگر(بالهجه شوفری بخوانید)(جمله عاشقانه:عیزم دوست دار...بوبوغ)

12-عشق ازدیدبعضی ها:اه خدایعنی میشه بیادخواستگاریم...(جمله عاشقانه:یاشاه عبدالعظیم 1000تومن نذرت میکنم بیادخواستگاریم)

13-به دلیل نحسی ازنوشتن معذوریم(حتی شمادوست عزیز)

14-عشق ازدیداراذل واوباش:عشق مشغ سیخی چند,بروبچه سوسول دلت خوشه,خونه خالی نداری...(جمله عاشقانه:بوبوغ..خانم بیابالاخوش میگذره)

15-عشق ازدیدیک مهندس الکترونیک:عشق همان دوست داشتن است وقتی درav open loop ضرب میشود,البته دراین ناحیه انسان به صورت غیرخطی عمل میکند(جمله عاشقانه:عزیزم تومنودروسط منحنی مشخصه بایاس کردی)

16-عشق ازدیدبابام:اخه پسرعشق واست نون واب میشه...حالابگوببینم پدرش چیکاره است؟(جمله عاشقانه:بروبادخترحاج اقاازدواج کن)

17-عشق ازدیداحمدک:عشق تنهاهدف افرینش هستی است,زیراانسان تنهاموجودی است که عاشق میشه(جمله عاشقانه:.................)

18-عشق ازدیدمادرها:وامگه توامسال کنکورنداری,عشق واسه بعد.مگه توامسال فلان نداری,عشق واسه بعد...مگه توامسال بهمان نداری عشق واسه بعد.......(جمله عاشقانه:جملات عاشقانه ای هنوزبیان نشده)

19-عشق ازدیدکسیکه درعشق شکست خورده:عشق یعنی کشک(جمله عاشقانه:بروکشکتوبساب)

دسته ها : واماعشق
پنج شنبه اول 12 1387

یادمان باشدازامروزخطایی نکنیم

گرچه درخویش شکستیم صدایی نکنیم

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش سازوندایی نکنیم

یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشد

طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387

این بارهم تورامی جویم

درهیاهوی یک التهاب ناب

که صداقت رامعنامی کند

تورااغازمی کنم

به روی برگهای سپید

تابرگهای دفترزندگییم

ارام ارام ازروح ترانه هایت لبریزشوند

بازمی گردم به اغاز

به ابتدای نگاه تو

به اوج احساسهای بی نشان

دوست داشتن

رمزی برای رهایی ازتکراری است

دوست داشتن

رسیدن به اوج جاودانگی باورهای ماست

ولی افسوس...

ان زمانکه بایددوست بداریم کوتاهی می کنیم

ان زمانکه دوستمان دارندلجبازی میکنیم

وبعد...

برای انچه ازدست رفته اه می کشیم

پس هیچ وقت

            دریغ نکنیم

برای دوست داشتن

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387

sms ازدیارباقی

روزی مردی به سفرمی رودوبه محض ورودبه اتاق هتل,متوجه

می شودکه هتل به کامپیوترمجهزاست.تصمیم می گیردبه همسرش

ایمیل بزند.نامه رامی نویسدامادرتایپ ادرس دچاراشباه می شود

وبدون اینکه متوجه شودنامه رامی فرستد.دراین حین درگوشه ای

دیگرازاین کره خاکی,زنی که تازه ازمراسم خاکسپاری همسرش

به خانه بازگشته بودبااین فکرکه شایدتسلیتی ازدوستان یااشنایان

داشته باشه به سراغ کامپیوترمی رودتاایمیل های خودراچک کند.

اماپس ازخواندن اولین نامه غش می کندوبرزمین می افتد.پسراو

باهول وهراس به سمت اتاق مادرش می رودومادرش رابرنقش

زمین می بیندودرهمان حال چشمش به صفحه مانیتورمی افتد:

گیرنده:همسرعزیزم

موضوع:من رسیدم

می دونم که ازگرفتن این نامه حسابی غافلگیرشدی.راستش انهااینجا

کامپیوتردارندوهرکس به اینجامیادمیتونه برای عزیزانش نامه بفرسته.

من همین الان رسیدم وهمه چیزراچک کردم.همه چیزبرای ورودتوروبه

راهه.فردامی بینمت.امیدوارم سفرتوهم مثل سفرمن بی خطرباشه.

وای چقدراینجاگرمه!!!

دسته ها : smsازدیارباقی
دوشنبه هفتم 11 1387
X