پيمان خدا

قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم

خداوند متعال فرمود: نمازهاي پنج گانه را بر امت توواجب كردم و با خود پيمان بستم كه هر كس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد، او را به بهشت داخل نمايم، و كسي كه مراقب آنها نباشد، من تعهدي نسبت به او ندارم.

كنزالعمال جلد7ص279


برچسب‌ها: اسرار نماز
      شنبه نوزدهم 12 1391  5:28 بعد از ظهر

ارزش نماز دراعمال

 

حضرت محمد صلي الله عليه وآله فرمودند:

كسي كه نماز را عمدا بدون عذربه جا نياورد تا وقتش بگذرد،اعمالش ازبين مي رود،سپس فرمود:فاصله بين بنده وكفر ترك نماز است.

بحارالانوار جلد82صفحه202


برچسب‌ها: وقت نماز - اسرار نماز
      پنج شنبه دهم 12 1391  11:49 بعد از ظهر

فلسفه ي اوقات نماز از منظر پيامبراكرم صلي الله عليه وآله

 

عده اي يهودي ، پيش پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله ) آمده و عالم ترين آنها ، مسائلي را سؤال كرد ، از جمله سؤال كرد كه : چرا خداوند عزوجل ، اين نمازها را در پنج نوبت در شبانه روز واجب نموده است ؟ رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) فرمود... اما وقت ظهر : براي آن است كه آفتاب به حلقه اي كه در وسط آسمان است وارد مي گردد ، در اين موقع فرشته اي كه در عرش خدا است به حمد الهي مشغول مي گردد و خدا بر من صلوات مي فرستد و خدا واجب كرد بر من و امتم در اين وقت نماز را همان طور كه در قرآن مي فرمايد : « نماز را از موقع ظهر تا سياهي شب به جا آورم و در اين ساعت است كه در روز قيامت عبور به جهنم مي نمايند و هر مؤمني كه در اين وقت در سجده يا ركوع يا قيام نماز باشد ، خداوند بدنش را بر آتش حرام مي كند» . اما نماز عصر : اين نماز در ساعتي است كه حضرت آدم از درخت ممنوعه خورد و خدا او را امر به خروج از بهشت نمود و دستور داد او و فرزندانش تا قيامت اين نماز را بخوانند و بر امت من نيز واجب نمود و از محبوب ترين نمازها پيش خدا است و به من امر كرد كه از ميان نمازها به نماز عصر توجهي بيشتر نمايم . اما نماز مغرب : در ساعتي است كه خدا توبه ي آدم را در حالي كه فاصله بين خوردن از درخت ممنوعه تا توبه كردن او سيصد سال بوده ، قبول نمود و در روزهاي آخرت هر روز مثل هزاران سال است و از وقت عصر تا عشاء آدم سه ركعت خواند ، يك ركعت براي خطاي خود و يك ركعت براي خطاي حواء و يك ركعت به عنوان توفيق توبه ، لذا خدا سه ركعت بر امت من در مغرب واجب نموده كه در اين ساعت ، دعا مستجاب مي شود و خدا وعده فرموده كه هر كه در اين ساعت از او بطلبد ، مستجاب نمايد . اما نماز عشاء : براي قبر يك نوع ظلمت است و روز قيامت نيز يك نوع تاريكي دارد . خدا مرا و امتم را امر كرده به نماز عشاء ، تا تاريكي قبر به روشنايي تبديل شده و به من و امتم عطا كند نورانيت در موقع عبور از پل صراط و هيچ گامي قدم بر نمي دارد به سوي نماز عشاء مگر اين كه خدا بدنش را بر آتش حرام مي كند و نماز عشاء قبل از من بر پيامبران گذشته نيز واجب بوده است . اما نماز صبح : چون خورشيد طلوع كند ، بر شيطان نيز طلوع مي كند ، پس خدا مرا امر كرد تا قبل از طلوع خورشيد ، نماز صبح را به جا آورم و قبل از اين كه كافري براي خورشيد سجده كند ، امت من براي خدا سجده كنند و هر چه زودتر از طلوع خورشيد نماز صبح گزارده شود نزد خدا محبوب تر است و نماز صبح نمازي است كه هم ملائكه شب و هم ملائكه روز بر آن شاهد هستند


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - وقت نماز - اسرار نماز
      چهارشنبه بیست و پنجم 11 1391  7:20 صبح

تكبيررسول الله صلي الله عليه وآله

امام صادق عليه السلام فرمودند:

رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم هنگام گفتن تكبيرةالاحرام وهمچنين هنگام گفتن تكبير براي ركوع ونيز بعداز برخاستن از ركوع،دست ها را براي گفتن تكبير تا برابر گوش ها بلند مي نمود.

دعائم الاسلام162:1

المستدرك144:4


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - اسرار نماز
      پنج شنبه نوزدهم 11 1391  11:21 صبح

سنت دعاكردن بعد از نماز

امام باقرعليه السلام فرمودند:

دعاكردن بعدازهرنمازواجب بافضيلت تر وثوابش بيشترازخواندن نماز مستحبي مي باشدوسنت هم برآن جاري شده است.

الفقيه328:1


برچسب‌ها: سنت پيامبر(ص) - اسرار نماز
      پنج شنبه نوزدهم 11 1391  7:9 صبح

بخشيده شدن گناهان

شيخ طوسي گويد: نماز رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم دو ركعت است،در هر ركعت بعداز سوره حمد،درحال ايستاده پانزده مرتبه سوره«اناانزلناه» را مي خواني،پانزده مرتبه ديگر در ركوع وپانزده مرتبه ديگر آن گاه كه سر از ركوع برداشتي،پانزده مرتبه در سجده اول وپانزده مرتبه پس از اين كه سر از سجده برداشتي وپانزده مرتبه در سجده دوم وپانزده مرتبه هنگامي كه سر از سجده دوم برداشتي وركعت دوم را نيز همين گونه مي خواني، هنگامي كه سلام نماز را دادي وتعقيبات را آن گونه كه دلت خواست خواندي ونمازت تمام گرديد،همه گناهاني كه بين تو وخداوند عزوجل بوده،بخشيده خواهد شد.

مصباح المتهجد:255

 


برچسب‌ها: كيفيت نماز - اسرار نماز
      چهارشنبه هجدهم 11 1391  6:48 صبح

X