• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 18098
 • شنبه 1388/2/12
 • تاريخ :

جملات قصار استاد مطهري

مطهري

به بهانه روز معلم

 

مکتب واقع بين و واقع گراي اسلام ، اقتصاد را زيربنا نمي داند اما نقش اساسي آن را نيز ناديده نمي گيرد .

( ده گفتار / ص 309) 

شعر فارسي و نثر فارسي در طول دوازده قرن، از مضامين قرآن و حديث به شدت متأثر بوده است اغلب مضامين عالي عرفاني و موعظه اي فارسي ، تحت تأثير قرآن و سنت راه تعالي را طي کرده است .

(مجموعه آثار ، ج 14 / ص 581)

جنبش تنباکو را علماي ايران آغاز کردند و با دخالت زعيم بزرگ مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي به پيروزي نهايي رسيد .

(نهضتهاي اسلامي / ص55)

بشر امروزي از نظر علمي و فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها بايد افتخار شاگردي اش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش ، يک « زنگي مست تيغ بران به دست » بيش نيست .

براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .

( سيري در سيره نبوي /ص 14) 

در مقابل قدرت علمي و فني بشر ، هيچ دژ تسخيرناپذيري جز روح و نفس آدمي وجود ندارد .

(سيري در سيره نبوي /ص 13) 

اسلام خود بنيانگذار يک تمدن عظيم است ودر تاريخ افتخارآميز خود دانشگاه ها به وجود آورد ودانشمندان نابغه به جهان تحويل داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد .

(سيري در سيره نبوي /ص20)

زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات وفطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .

(سيري در سيره نبوي / ص 24 ) 

وقت آن است که غرب مانند همه زمانهاي ديگر با همه تقدمي که در علوم و صنايع دارد فلسفه زندگي را از شرق بياموزد .

(اخلاق جنسي /ص 28) 

اگر روح اجتماعي وجود داشته باشد وجامعه زنده و جاندار باشد بدون شک در آن جامعه همدردي و همکاري وجود دارد .

(حکمتها و اندرزها /ص 229) 

شناخت صحيح شرط اول رشد است ؛ بايد ببينيم آيا از وجود امکاناتي که خداوند تبارک و تعالي در اختيار ما قرار داده و سرمايه هايي که در طول تاريخ پيدا کرده ايم آگاهي داريم .

( امدادهاي غيبي در زندگي بشر/ ص 135)

جهان بيني توحيدي کشش و جاذبه دارد، به انسان نشاط و دلگرمي مي بخشد هدفهايي متعالي و مقدس عرضه مي دارد و افرادي فداکار مي سازد .

( مجموعه آثار، ج2/ص 84)

توحيد صدوق خود دريافتي از معرفت است ودر مباحثات آن ، نه به شکل القاء يک سلسله مسائل تعبدي بلکه به صورت القاء يک سلسله بيانات استدلالي روشنگر و ترتيب صغرا و کبراي منطقي بحث شده است .

(مجموع آثار ، ج 6/ص 881) 

انسان يک پايگاه آزاد انديشه دارد که مي تواند به وسيله آن خود را از هر تأثيري مستقل نگه دارد ودر زبان اسلام از آن به «فطرت » تعبير شده است .

زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات وفطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .

( وحي و نبوت / ص 98) 

غلط ترين فکر اين است که ما همه اصلاحات جزئي و کلي را از مصلح و ظهور غيبي بخواهيم .

(ياداشتهاي استاد مطهري ، ج1 /ص 169 ) 

من خودم را شاگرد آقاي مطهري مي دانم ؛ البته بنده پيش استاد مطهري درس نخوانده ام ، اما يکي از عناصري که فکر اسلامي من را پايه گذاري کرده است سخنرانيهاي بيست سال پيش آقاي مطهري است .

( استاد در کلام رهبر / ص 101) 

اسلام دشمن بيکاري و بيکارگي است انسان به حکم اين که از جامعه بهره مي برد و به حکم اين که

کار بهترين عامل سازنده فرد و اجتماع و بيکاري بزرگترين عامل فساد است بايد کار مفيد انجام دهد .

( وحي و نبوت / ص 118)

اگر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدستر است چون جنبه شخصي تبديل مي شود به جنبه ملي و گسترش پيدا مي کند .

.( جهاد /ص 70) 

رسول خدا با آنکه پيغمبر بود و مردم توقع نداشتند رأي و نظر آنها را بخواهد براي اين که به مردم شخصيت دهد ، همواره با آنان مشورت مي کرد .

(حکمتها و اندرزها /ص 120) 

زنان در طول تاريخ تنها مولد و زاينده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلکه الهام بخش و نيرو دهنده و مکمل مردانگي آنها نيز بوده اند .

(آينده انقلاب اسلامي ايران / ص 225) 

دموکراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده ودر غرب يعني حيوانيت رها شده؛ بنابراين آزادي و دموکراسي در قاموس اسلام جنبه انساني دارد و در غرب جنبه حيواني .

( آينده انقلاب اسلامي ايران / ص 272)

دشمنان با اين که امام حسن عسکري را سخت تحت تعقيب داشتند و گاهي به زندان مي بردند ، وقتي که با حضرت روبرو مي شدند ، نمي توانستند در مقابل ايشان خضوع نکنند.

(سيري در سيرة ائمه اطهار /ص 214) 

بشر در زندگي خاص خود اعم از زندگي فردي و اجتماعي احيانا مشمول لطفها ورحمتهاي خاصي مي شود که او را دستگيري مي کند و از سقوط نجات مي دهند .

(امدادهاي غيبي در زندگي /ص 71) 

آزادي معنوي يعني آزادي فکر از خرافات و اوهام و آزادي اراده از وابستگيهاي حيواني .

(ياددا شتهاي استاد مطهري / ج 1 / ص 98 )

قرآن مي گويد براي اينکه رعب شما به دل دشمن بيفتد وخيال تجاوز به ساحت شما را در دماغ خود نپرورد، نيرو تهيه کنيد و نيرومند باشيد .

غلط ترين فکر اين است که ما همه اصلاحات جزئي و کلي را از مصلح و ظهور غيبي بخواهيم .

( جهاد/ ص 28)

اقبال در عين فراگيري علوم و فنون غربي از هر گونه غربگرائي و شيفتگي نسبت به «ايسم » هاي غربي ، مسلمانان را برحذر مي داشت .

(نهضتهاي اسلامي / ص 48) 

قرآن در پيوند انسان با خدا زيباترين بيانها را آورده است خداي قرآن برخلاف خداي فلاسفه يک موجود خشک و بي روح و بيگانه با بشر نيست ؛ خداي قرآن از رگ انسان به انسان نزديکتر است .

( وحي و نبوت /ص 93)

براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .

(يادداشتهاي استاد مطهري ، ج9 /ص 51) 

اگر خداوند به وسيله بعضي از افراد بشر جلو بعضي ديگر را نگيرد خرابي وفساد همه جا را مي گيرد ارتشي که وظيفه اش جلوگيري از تجاوز است ، وجودش لازم و ضروري است.

(جهاد /ص 16 ) 

اگر در عرصه خلاقيت و سازندگي ، زمينه را «انسان » فرض کنيم هيچ هنرمندي و صنعتگري به پاي پيامبران نمي رسد .

(سيري در سيره نبوي / ص 12 )

در ميان عوامل فساد اخلاق و تضعيف روحيه و در ميان عواملي که در زندگي ايجاد بدبختي وناتواني مي کنند ، چيزي به اندازه تنعم و نازپروردگي مؤثر نيست .

(بيست گفتار /ص 193)

 

تنظيم براي تبيان: شکوري

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
کاش تو را شناخته بودیم! (کنکاشی در ابعاد ناشناخته امام خمینی)

کاش تو را شناخته بودیم! (کنکاشی در...

کاش تو را شناخته بودیم! (کنکاشی در ابعاد ناشناخته امام خمینی)
آیا دنیا و آخرت مقابل هم‎اند؟

آیا دنیا و آخرت مقابل هم‎اند؟

آیا دنیا و آخرت مقابل هم‎اند؟
نسخه آیت الله بهجت برای پسر جوان

نسخه آیت الله بهجت برای پسر جوان

نسخه آیت الله بهجت برای پسر جوان
فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد

فیضی از شاگرد به استاد
UserName
عضویت در خبرنامه