• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4396
 • دوشنبه 1386/5/15
 • تاريخ :

رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان

مراسم رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد محمود فرشچیان برگزار گردید. در این مراسم از استاد محمود فرشچیان توسط بختیاری،استاندار اصفهان تقدیر شد.

 

 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
 • رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
  رونمایی از تابلوی شمس و مولانا اثر استاد فرشچیان
UserName