• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • خدا
 • خدای خوب و مهربان
 • پاکیزگی
 • وقتی که من بیدار می شم، مشغول چند تا کار می شم
 • سلام
 • سلام بگو همیشه، یه وقت نگی نمی شه
 • سلام
 • سلام عزت آرد ، خیر و سعادت آرد
 • خدا
 • جواب تو آسمونه، هر بچه های می دونه، خدای مهربونه