• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی:81202220
مشخصات لازم برای دسترسی به شبکه هوشمند تهران

شماره پشتیبانی:81202220

شماره اتصال به شبکه: 9092302300

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتمشهد :

شماره شبکه (اتصال):9712010

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 8403287 

 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم:

شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2909510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاراک:

شماره شبکه (اتصال): 9713001

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3662045- 3667206

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9710971

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2344612

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتیزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7255684

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتکرمان:

شماره شبکه (اتصال): 9712200

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2221191

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبندرعباس:

شماره شبکه (اتصال): 9713000

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3330407

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتقزوین:

شماره شبکه (اتصال): 9713312

tebyannetشناسه کاربری:

tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3321051

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشهرکرد:

شماره شبکه (اتصال): 9712245

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2261801

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتزاهدان:

شماره شبکه (اتصال): 9713002

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3219017-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتهمدان:

شماره شبکه (اتصال): 9714256

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 4227903

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاهواز:

شماره شبکه (اتصال): 9713007

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3366636

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتخرم آباد :

شماره شبکه (اتصال): 9713503

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3240043-3240038-40

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبیرجند:

شماره شبکه (اتصال): 9713100

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: -4449991-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبجنورد :

شماره شبکه (اتصال): 9712501

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2256224

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبابل :

شماره شبکه (اتصال): 9712222

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2297419

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشیراز:

شماره شبکه (اتصال): 9712046

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2333706-2350533

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتگرگان :

شماره شبکه (اتصال): 9712010

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2242001

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاردبیل :

شماره شبکه (اتصال): 9717122

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7717571

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتسنندج:

شماره شبکه (اتصال): 9712221

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 226804-5

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتتبریز :

شماره شبکه (اتصال):9715020

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:5233954

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: 2228873 ، 2238687

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :

شماره شبکه (اتصال):2239908

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:2225511 ،2224618

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:

شماره شبکه (اتصال):9717217

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 7233033

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235  

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2246212، 2249267

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:

شماره شبکه (اتصال):9713400

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 5558251 ، 3554231

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:

شماره شبکه (اتصال):6659901

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 6605288

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2200277

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:

شماره شبکه (اتصال):9712234

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3332124

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:

شماره شبکه (اتصال):9712421

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3225510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشکین شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:
شماره شبکه (اتصال):9712234
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی : 3332124

 

وب سایت های استانهای حوزه هنری
www.artabriz.ir استان آذربایجان شرقی
http://tebyan-urmia.ir استان آذربایجان غربی
Managment/Articles/www.artart.ir استان اردبیل
www.artesfahan.com استان اصفهان
www.artilam.ir استان ایلام
www.artbushehr.ir استان بوشهر
http://www.artehran.com استان تهران
http://www.artbirjand.ir استان خراسان جنوبی
http://www.artmashad.ir استان خراسان رضوی
http://www.artbojnoord.ir استان خراسان شمالی
http://www.artkhuzestan.ir استان خوزستان
http://www.artzanjan.ir استان زنجان
http://www.artzahedan.ir استان سیستان و بلوچستان
www.artfars.ir استان فارس
www.tebyan-qz.ir استان قزوین
www.qomart.ir استان قم
www.artsanandaj.ir استان کردستان
http://www.artkermanshah.ir استان کرمانشاه (٢)
www.kermanshahhonar.com استان کرمانشاه (١)
www.artyasuj.ir استان کهکیلویه و بویراحمد
www.artgolestan.ir استان گلستان
www.artlorestan.ir استان لرستان
www.artmazandaran.ir استان مازندران
www.artmarkazi.ir استان مرکزی
www.arthormozgan.ir استان هرمزگان
www.arthamadan.ir استان همدان
www.artyazd.com استان یزد
استان سمنان
استان کرمان

صفحه اصلی

UserName
عضویت در خبرنامه