• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • دما ثابت
 • براي يافتن رابطه بين فشار و حجم مقدار مشخص گاز مي‏توانيم با قرار دادن وزنه روي پيستون فشار گاز را در حجمهاي مختلف، اندازه بگيريم و چون گاز محبوس در تعادل گرمايي با محيط اطراف است مي‏توان گفت در موقع اندازه گيري حجم و فشار دماي گاز ثابت مانده است. ...
 • فشار ثابت
 • براي يافتن رابطه بين حجم و دما مي‏توانيد گاز را گرم كنيد و حجم گاز را در دماهاي مختلف، اندازه بگيريد و از آنجا كه وزن پيستون ثابت است بنابراين تمام اندازه‏گيريها در فشار ثابت انجام شده است. ...
 • حجم ثابت
 • براي يافتن ارتباط بين فشار و دما در حجم ثابت، وقتي سيلندر روي شعله قرار گيرد (مطابق شكل روبه‌رو) دماي گاز افزايش يافته و پيستون به سمت بالا حركت مي‏كند. ...
 • قانون گازها
 • در فصل‌هاي قبلي رفتار مواد جامد و مايع را در اثر گرم شدن و سرد شدن بررسي كرديم. اكنون مي‏خواهيم رفتار گازها را به صورت كمي و عددي بررسي كنيم. ...
 • انبساط غيرخطي آب
 • طبق رابطه چگالي با دما، هر چه دما كاهش يابد چگالي زياد مي‌گردد، بنابراين هر چه آب سردتر شود چگالي آن زياد شده و در نتيجه به عمق ظرف حاوي آب مي‌رود. ...
 • تغيير چگالي مواد در اثر تغيير دما
 • به نظر شما تغيير دما چه اثري بر جرم و چگالي دارد؟ بديهي است وقتي دماي جسمي تغيير مي‏كند حجم آن نيز تحت تأثير قرار گرفته و تغيير مي‏كند. ...
 • انبساط حجمي
 • اگر بادكنكي بر روي آب سرد باشد و به تدريج به آب گرما داده شود آنگاه چه اتفاقي براي بادكنك روي مي‌دهد؟
 • انبساط سطحي
 • تا اينجا انبساط طولي را در اجسام مختلف بررسي كرديم. البته بايد متوجّه باشيم كه اين انبساط در همه جهت‏ها در جسم روي مي‏دهد. ...
 • ترموستات
 • وقتي دو تيغه فلزي با جنسهاي مختلف را مطابق شكل زير بهم جوش داده يا پرچ كنيم يك ترموستات ساخته مي‏شود. ...
 • انبساط طولي
 • اگر وزنه‌اي به سيمي وصل شود و در نهايت از محلي آويزان گردد، بر اثر گرم شدن سيم چه مشاهده مي‌شود؟
 • دردسرهای انبساط و انقباض
 • آيا مثالها يا پديده‏هايي در زندگي روزمره خود سراغ داريد كه انبساط و انقباض ماده (بر اثر گرما) باعث دردسر شده باشد؟
 • تأثير گرما بر ابعاد جسم
 • شايد تا به حال برايتان پيش آمده باشد كه درب ظرفي را كه محكم شده (و به راحتي باز نمي‏شود) با ريختن آب گرم روي آن، به راحتي باز نموده باشيد. ...
 • صرفه‏ جويي انرژي
 • همانطور كه در عكس مقابل مي‏بينيد گرما از بيشتر جاهاي خانه (با درصد‏هاي مختلف) به بيرون عبور مي‏كند. ...
 • رابطه رسانش
 • همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، ما چهار رابطه كمي و يك ضريب تناسب به نمايندگي از جنس جسم داريم. ...
 • ‏اثر طول جسم
 • دوّمين عاملي كه مي‏خواهيم بررسي كنيم طول جسم است. وقتي مي‏خواهيد يك ذغال داغ را با انبر جابه جا كنيد، براي اينكه نسوزيد انبر كوتاه مناسبتر است يا انبر بلند؟
 • اثر گلخانه‏اي
 • يكي از مشكلات زيست محيطي اثر گلخانه‏اي است. آيا اين پديده ربطي به گرما دارد؟ چرا نام اين پديده را اثر گلخانه‏اي گذاشته‏اند؟
 • اثر رنگ در ميزان تابش
 • همه مواد در اثر تابش، دمايشان كاهش مي‏يابد و در اثر جذب مقداري از تابش اجسام ديگر، دمايشان زياد مي‏شود. ...
 • تابش
 • چرا در بعد از ظهر روزهاي تابستان ترجيح مي‏دهيد در سايه قدم بزنيد و در زمستان ترجيح مي‏دهيد در معرض آفتاب باشيد؟
 • وارونگي هوا
 • اثر جريان هاي همرفتي در جاهاي مختلف ديده مي‏شوند. ...
 • همرفت
 • چرا وقتي انتهاي يك ميله را در دست مي‏گيريم و سر آن را در شعله آتش قرار مي‏دهيم دستمان مي‏سوزد، در حالي كه اگر دست خود را بدون تماس با ميله در همان فاصله قبلي كه از شعله داشت، قرار مي‌داديم دستمان نمي‏سوزد؟
 • انتقال گرما
 • در فصل‌هاي قبلي با گرما و تأثير آن بر مواد آشنا شديم. اكنون مي‏خواهيم راههاي انتقال گرما را بررسي كنيم. ...
 • دماي ذوب و جوش
 • نقطه ذوب دمايي است كه در آن دما يك جسم شروع به ذوب شدن مي ‏كند. .....
 • تصعيد و چگالش
 • در بعضي مواقع يك جسم جامد مستقيماً به گاز و يا يك گاز مستقيماً به جامد تبديل مي‏شود. ...
 • تغيير حالت
 • تشكيل برف و قنديل‌هاي يخ از مصاديق انجماد مي‌باشد. ...
 • گرما و انرژي مكانيكي
 • اولين ماده ‏اي كه ظرفيت گرمايي ويژه آن اندازه گرفته شد چه بود و اين كار چگونه انجام پذيرفت؟ .....
 • ظرفيت گرمايي ويژه
 • همانطور كه مي‏دانيد دادن گرما به جسم باعث افزايش دماي آن مي‏شود اما سؤال اينست كه: افزايش دما چه رابطه‏اي با مقدار گرماي داده شده دارد؟ ....
 • تعادل گرمايي و دماي تعادل
 • بعضي از افراد وقتي براي رفتن به جايي عجله دارند و از طرفي يك چايي داغ انتظار آنها را براي خورده شدن مي‏كشد! كمي آب معمولي به چايي اضافه مي‏كنند. چرا؟ ...
 • تفاوت گرما و انرژي دروني
 • وقتي مقداري آب را روي شعله قرار مي‏دهيم دماي آن بالا مي‏رود. آيا انرژي دروني آب نيز افزايش مي‏يابد؟.....
 • ترموكوپل
 • آيا از جريان الكتريكي مي‏توان به عنوان دماسنج استفاده كرد؟ ...
 • دماسنج الكترونيك
 • به نظر شما آيا مي‏توان از يك مقاومت الكتريكي بعنوان يك دماسنج استفاده كرد؟ ....
 • انواع دماسنج
 • به نظر شما چند نوع دماسنج وجود دارد؟ هر كدام چه كاربردي مي‌تواند داشته باشد؟ ...
 • درجه بندي كلوين
 • بنابراين بر اساس اين مقياس دماي يخ در حال ذوب ٢٧٣ درجه كلوين و دماي آب جوش ٣٧٣ درجه كلوين به دست آمد. ...
 • رسانش
 • چرا وقتي انتهاي يك ميله را در دست مي‏گيريم و سر آن را در شعله آتش قرار مي‏دهيم دستمان مي‏سوزد. .....
 • درجه بندي فارنهايت
 • بين اين دو دما را به ١٠٠ قسمت مساوي تقسيم نمود و هر قسمت را يك درجه فارنهايت ناميد. ...
 • درجه بندي سلسيوس
 • نقطه ثابت پاييني دماسنج را دماي يخ در حال ذوب انتخاب كرد و عدد صفر را به آن نسبت داد. ...
عضویت در خبرنامه