• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 846
 • سه شنبه 1384/11/25
 • تاريخ :

آنالیز بازی از : مهدی ارژنگی نیا

. استقلال - ابومسلم

پرسپولیس - شموشک

2 – 1

تهران ورزشگاه آزادی

30 / 10 / 84

شموشک

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

262

77

185

تعداد پاسهای كلی

223

57

166

پاسهای صحیح

35

18

17

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

15

6

9

سانتر

1

1

---

سانتر صحیح

29

20

9

ضربه سر اول

11

7

4

ضربه سر صحیح

19

10

9

خطا

47

38

9

دفع توپ

20

12

8

لودادن توپ

9

6

3

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

3

---

3

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

2

---

2

آفساید

1

1) 1قرمز)

---

كارت زرد

47%

46%

48%

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

299

150

149

 تعداد پاسهای كلی

263

135

128

پاسهای صحیح

33

14

19

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

31

26

5

سانتر

10

9

1

سانتر صحیح

34

21

13

ضربه سر اول

13

7

6

ضربه سر صحیح

23

7

16

خطا

21

7

14

دفع توپ

27

19

8

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

4

1

3

شوت داخل چارچوب

5

3

2

شوت بیرون چار چوب

11

8

3

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

4

4

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

2

---

2

كارت زرد

53%

54%

52%

در صد مالكیت


آنالیز آماری بازی استقلال - ابومسلم

استقلال - ابومسلم

0 – 1

ورزشگاه ثامن

29 / 10 / 84

ابومسلم

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

150

70

80

تعداد پاسهای كلی

116

57

59

پاسهای صحیح

30

11

19

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

18

6

12

سانتر

11

4

7

سانتر صحیح

49

27

22

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

18

9

9

خطا

54

38

16

دفع توپ

28

16

12

لودادن توپ

12

8

4

گرفتن توپ

3

---

3

شوت داخل چارچوب

1

1

---

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

11

4

7

موقعیت خطرناك

5

2

3

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

2

2

---

آفساید

4

3

1

كارت زرد

---

---

---

کارت قرمز

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

219

98

121

 تعداد پاسهای كلی

177

79

98

پاسهای صحیح

39

18

21

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

38

21

17

سانتر

11

4

7

سانتر صحیح

39

20

19

ضربه سر اول

11

4

7

ضربه سر صحیح

20

8

12

خطا

28

9

19

دفع توپ

25

12

13

لودادن توپ

11

5

6

گرفتن توپ

7

---

7

شوت داخل چارچوب

9

5

4

شوت بیرون چار چوب

6

3

3

كرنر

8

2

6

موقعیت خطرناك

3

---

3

سرداخل چار چوب

2

2

---

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

3

1

2

كارت زرد

3

2

1

کارت قرمز

UserName