• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 7943
 • دوشنبه 1389/11/4
 • تاريخ :

اعداد اعشاری

اعداداعشاری

موضوع:

تقسیم عددهای اعشاری با باقیمانده ی صفر

 

هدف:

 درک محل قرارگرفتن ممیز در عدد خارج قسمت با توجه به مقسوم و مقسوم علیه

 

شرح فعالیت:

وقتی دو عدد اعشاری بر هم تقسیم می شوند، اگر ممیز صورت جا به جا شود به نظر شما در جواب چه تغییری به وجود می آید؟

اگر ممیز مخرج جا به جا شود چطور؟

لغزنده را جا به جا کنید و برای سؤالات فوق یک قانون بیان کنید.

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

زاویه

زاویه

با نقاله زاویه های c و b,a را اندازه بگیرید. چه رابطه ای بین این سه زاویه برقرار است؟...
اعداد اعشاری

اعداد اعشاری

لغزنده ی a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد. لغزنده ی b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد. باحرکت دادن لغزنده ها حاصل تقسیم دو عدد تغییر می کند. لغزنده ها را تغییر دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید...
اعداد اعشاری

اعداد اعشاری

لغزنده a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد. لغزنده b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد. با حرکت لغزنده ها حاصلضرب دو عدد تغییر می کند...
UserName
عضویت در خبرنامه