• Nombre de visites :
  • 1625
  • 10/10/2009
  • Date :

Kızıl Destan 2

kerbela

        Sıra İslamın sancağına en büyük oku atacak soysuz oğlu soysuz Yezid’e gelmişdi.”Andolsun ki , dünyada tatmadığım zevk kalmadı “diyen mel-un Muaviye’nin oğlu  zalim Yezid.Ve bu sancağa vurulmak istenen bu en büyük darbeye karşı , rahmani duruşunu sergileme sırası güzelcikteydi.Yezid, Muhammed’ in dinini saltanat dinine dönüştürmeyi amaçlıyor ve Allahın emir ve yasaklarını çiğniyordu. Muhammed’ in getirdiği yasaklar artık caiz hale gelmiş ve İslam unutulmaya yüz tutmuştu.Rahmanın en sevgilisi Muhammed’in eliyle dalgalanan bu sancak ; zalimlerle savaşıyordu. Gelmiş , geçmiş ve gelecek olan tüm insanların en zalimine karşı , Muhammedi adımlar atma sırası güzelcikdeydi.Adı Hüseyin. Ondört gül içerisinde rengi kırmızı olan tek gül..Kanı rahmanın dini uğruna akmak için çağlayan ve akacağına dair ahdetmiş bir gönül.Takvalılar silsilesinde en mahzun ve en zalimce koparılan , soldurulan bir gül.

       İslam ağacının dalları budakları kesilmişdi , solmaya meyilleniyordu.Zalimler anlaşılan unutmuştu yüceler yücesi Rahmanın şu sözünü : ”Bu dini ben getirdim ve ben koruyacağım.” Muhammed’ in eliyle gönderilen bu İslam sancağı Hüseyin’ in eliyle tekrar dalgalandı. Mekke-i Mükerreme’de zuhur eden , Medine-i Münevvere’de yayılan İslam dini  KERBELA’da Huseynin eliyle korundu. Zalimlerin ellerinde solmaya yüz tutan bu ağaç Hüseyin’in , onuncu günde ; “Allahım teslimim emrine ve razıyım rızana” nidasıyla yeşerdi.” Allahım bu zalim topluluğun ellerinde nasıl bir duruma düştüğümü sen görüyorsun” sözü dışında; bütün kelimeler anlamını kaybetti o gün.

      Onuncu gün ; on dört gül içerisinde rengi kırmızı olan o tek gül rengini sararttı ve akıttı damarlarında akan o kızıl kanını.Rahmana aşık tüm yaratılmışlar adına aşikar etti  Hüseyin aşkını mahbubuna. İslam ağacını kanıyla suladı Hüseyin.Yılmadan , biran duraklamadan , başı dik , rahmani duruşunu sergiledi . Ve yetmiş iki kişiydiler zalime direnen , ölümü bile yenen ölümsüzler. Muhammed’ in ahlakının , güzelliğinin canlı duruşu olan oğlunu , hakka doğru yürüyen bu sayılı kervanın bayraktarı ve güven kaynağı olan kardeşini ,kardeşinin emaneti olan yiğenini ,anne kucağında henüz dil açmamış ve peygamber ashabının eş ve kız kardeşlerinin çocuklarının neşe kaynağı olan altı aylık bebeğini feda etti Kur-an’a . Gökyüzü o altı aylık bebeğin kanıyla  boyandı.İnsanlık aleminden seçilmiş yetmiş iki yiğit ; “Bin canımız olsa senin yoluna feda ederiz” dedikleri Hüseyin için vazgeçtiler dünyadan. Hüseyin’siz dünya onlar için amaçsız ve gayesiz yaşam idi…

        İslamı yoketmeye , Muhammedi unutturmaya , yeniden cahiliye adetlerine dönmeye , kadınları satılık eşya gibi tanıtmaya , kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye , taştan ve topraktan putlar yapıp onlara tapmaya ve yüceler yücesi rahmanın güzelliğini örtmeye çalışan zalim yezide karşı , İslam gemisine kaptanlık etti Hüseyin. Çünkü o ceddinin buyurduğu gibi kurtuluş gemisidir.”Huseyn kurtuluş gemisidir , ona binen kurtulur , binmeyen ise helak olur  gider.”(Hz.Muhammed (s.a.v)) .İslam dini uğruna nelerin yapılması gerektiğini ve rızasını kazanabilmek için rahmanın ; nelerden vazgeçilmesi gerektiğini canlandırdı Allah; tarihin en beyaz ve en temiz sayfasında.O denli canlandırdı ki Rabbi ondan razı , oda Rabbinden razı oldu.”

Ey huzura eren nefis,sen Rabbinden hoşnut , Rabbin de senden hoşnut olarak Rabbine dön.Gir kullarımın arasına.Gir cennetime.(Fecr 26-30)

         Onuncu gün , doğudan ve batıdan doğdu güneş …Kan ağladı toprak.Fırak tersine akmaya başladı ve utandı.Ağaç Hüseyin’e ağladı.Huseyin’in başını arkadan kestikleri hançer ağladı.Fakat başı kesilirken bile o mukaddes varlık ; karşısında ki bu zalim topluluğa iyiliği emretmeye devam ediyordu hâlâ. Makam ve mevki uğruna , zalimlerin ellerinde solduruldu o kıp kızıl gül , ümmeti gerçekleri bildikleri halde… Hak dinin o gün ki canlı duruşu; dünya da bile özgür kişiler olmayı bilemeyenlere karşı , ahtlerine vefa etmeyenlere karşı ve atalarının gittikleri sapkın yolu arzulayanlara karşı yaratıcısı olan Allah’ın güzelliğini ortaya çıkardı .Bü yüzden Hüseyin , tarih sayfalarından asla silinmeyecek o kıpkızıl kanıyla , kızıl destanını yazmış , mahbubuyla sürekli halvette olan ve duruşu kıyametedek insanlık aleminde , mazlumun zalime direnişine örnek olacak bir EKOLDÜR HÜSEYN …

        ALİ KAÇAN

 

 


Kızıl Destan 1

BENİ HUSEYN'E GÖTÜR

Muharrem

Aşura Kıyamını Anmak

Bir Kıyamı Kutsal Kılan Şartlar...

Aşura Kıyamının Manevi ve Ahlaki Cilveleri

ŞEHADET BİLİNCİ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)