• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
همه چیز ارزان می شود شک نکنید !!

همه چیز ارزان می شود شک نکنید !!

موقع انتخابت چه قدر قول هایی از کاندیدهای محترم می شنویم که بعداً فراموش کرده اند؟! چه قدر شده که فلان مسئول یا وزیر می گوید فلان چیز ارزان می شود اما خبری نمی شود ولی تازه گران تر هم می شود!! نامزد نمایندگی مجلس هزار شعار می دهد ولی دریغ از برآورده کر
1 - 4 of 24
 
 
 
موثرترین راه کنترل انگل آسکاریس رعایت اصول زیر می باشد:۱ – دفع بهداشتی مدفوع و جلوگیری از آلودگی خاک ، بخصوص در اطراف محل بازی و ورزش کودکان2 – محفوظ نگه داشتن غذاها از آلوده شدن با فضولاتی که امکان دارد به تخم انگل آلوده باشند .3 – کوتاه کرد ن مرتب ناخن ها بخصوص در کودکان،و جلوگیری از وارد کردن دست به دهان در کوردکان4 – از آنجا که انسان میزبان نهایی آسکاریس می باشد تشخیص و درمان افراد آلوده نه تنها موجب بهبود آنان می شود ، بلکه اقدام موثری در جهت قطع زنجیره انتقال بیماری است.اصول کلی درمان 5- ن