• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حافظان و قاریان قرآن بخوانند!!

حافظان و قاریان قرآن بخوانند!!

هرکس سوره ای از قرآن را فراموش کند، آن سوره به صورتی زیبا و در درجه ای بلند در بهشت در برابرش آشکار می گردد. وقتی آن را می بیند، می گوید: تو کیستی که چنین زیبایی؟ کاش برای من بودی. سوره می گوید: مرا نمی شناسی؟! من فلان سوره ام. اگر ...

حافظان و قاریان قرآن بخوانند!!

بزرگترین سرمایه شما در زندگی چیست؟!

از گناه در برابر او حیا كنیم!

چرا سرمایه اصلی زندگیمان را ازدست داده ایم؟!

حساب شفاعت از پارتى‏بازى جداست

اولین درجه تقوا و بندگی خدا

از کجا بفهمیم جا پای شیطان می گذاریم؟!

قلّه قرآن را می شناسید؟

صفتی‌که‌اختصاص‌به‌صدراسلام‌ندارد

قول مشاور اقتصادی رئیس جمهور (مصاحبه)

قول مشاور اقتصادی رئیس جمهور (مصاحبه)

بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی تهیه شده که در زمان تهیه این بسته محمدعلی نجفی، دبیر و مسعود نیلی ریاست آن را بر عهده داشته است اما یک هفته بعد از ارائه این بسته اسحاق جهانگیری در حکمی مسعود نیلی مشاور اقتصادی ر
1 - 4 of 24
 
 
 
همان‌طور که درطرح‌های قبل آشنا شدید ATP از پیرروات و آن هم از گلوکز ساخته می‌شود. جالب است بدانید که از 30 مولکول ATP تشکیل شده در جریان اکسایش کامل گلوکز به دی اکسید کربن و آب تقریبا 26 مولکول در جریان فسفریله شدن اکسایشی ایجاد می‌گردند....