• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
در مورد دعا باید بدانید که خداوند ما را امر به دعا کرده و فرموده است "ادعونی استجب لکم" و در روایات تأکید فراوانی به دعا شده است و باید توجه داشت که جهان بر اساس نظام علت و معلولی اداره می شود و به وجود آمدن هر پدیده ای حتما به دنبال وجود علت آن پدیده است و در این نظام دعا هم یکی از اسباب و علل ایجاد خواسته ی ماست، بنابراین تأثیر زیادی در سرنوشت ما دارد و نشان دهنده ی اختیار انسان در رقم زدن سرنوشت خودش است؛ اما در مورد دعا باید به نکاتی توجه شود: 1- دعا کردن آداب و شرایطی دارد که باید مراعات ش