باور عمیق و آگاهانه و خردمندانه او به اسلام ، سبب شده بود تا بر خلاف بسیاری مصلحان و رهبران سیاسی کشورهای تحت ستم ،مقلد اندیشه ها و روشهای سیاسی غربیان نباشد .او به خویشتن اعتماد داشت زیرا به خدای خویش اعتماد داشت . اعتماد به نفس او ناشی از اعتماد او به پروردگارش و خودباوری او ثمره خداباوری وی بود . او خود میگوید :

(( ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید بپاخیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسلام مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و مجد اسلام را اعاده کنید و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید . برفرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب  و غربزدگی مبارزه نمائید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و شرقزده بتازید و هویت خویش را دریابید که روشنفکران اجیر شده بلائی برسر ملت و مملکتشان آورده اند که تا متحد نشوید و دقیقا به اسلام راستین تکیه نمائید ،بر شما آن خواهد گذشت که تاکنون گذشته است . امروز زمانی است که ملت ها چراغ راه روشنفکرانشان شوند و آنان را از خودباختگی در مقابل شرق و غرب نجات دهند که امروز روز حرکت ملتهاست و آنان هادی هدایت کنندگان تاکنوند....ای اقیانوس بزرگ مسلمانان ! خروش برآورید و دشمنان انسانیت را در هم شکنید که اگر به خدای بزرگ رو آورید و تعلیمات آسمانی را وجهه خود قرار دهید ،خدای تعالی حنود عظیم او با شماست .))

در جای دیگر میگوید :

(( هیچ ملتی نمیتواند استقلال پیدا کند الا اینکه خودش ،خودش را بفهمد و تا زمانی که ملتها خودشان را گم کرده اند و دیگران را به جای خودشان نشانده اند ،نمی توانند استقلال پیدا کنند .کمال تاسف است که کشور ما حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد و این فرهنگ و حقوق را نادیده گرفته و به دنبال غرب است .چنان غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده است که گمان میکنیم غیر از غرب ، دیگر هیچ چیز نیست . این وابستگی فکری ،عقلی و مغزی غربی ،منشا اکثر بربختی های ملتها و ملت ما نیز هست و تا این غربزدگی از ملت ها و مغزهای ملت زدوده شود وقت طولانی لازم است.....شرق ،فرهنگ اصیل خود را گم کرده است وشما که میخواهید مستقل و آزاد باشید باید مقاومت کنید....جوانان ما ،دانشمندان ما اساتید دانشگاه های ما از غرب نترسند ،اداره کنند در مقابل غرب قیام کنند و نترسند  ))

باور به خود و به توانایی های خود و توانایی های ملت خود سبب شده بود که امام ، از تهدید دشمنان دائر بر منزوی کردن ایران نترسد و خطاب به ملت بگوید :

((تا منزوی نشوید نمی توانید مستقل بشوید . از انزوا ما چه ترسی داریم ، ما آن روزی که منزوی  نبودیم همه گرفتاریها را داشتیم ، حالائی که منزوی هستیم ، مستقل هم هستیم ))

همین روحیه و استقلال باعث شده بود که امام گاهی در عالم سیاست پیروزی را نه تنها در متابعت نظر غربیان نداند ، بلکه درست بر خلاف نطر آنان عمل کند و به پیروزی برسد .


دسته ها : امام خمینی(ره)
يکشنبه ششم 11 1387
X