• آیا میدانستی سالیانه چهار میلیون نفر در آمریکا مورد حمله سگهاى خانگی قرار میگیرند که بیشترین این افراد را بچه ها تشکیل میدهند.
  • آیا میدانستی که بعضی از پرندگان چنان درجه حرارت بدنشان بالاست که مجبورند براى حفظ این گرما ، غذاى زیادى بخورند. بطوریکه اگر شما بخواهید باندازه این نوع پرندگان غذا بخورید باید در هر وعده غذا حداقل ده کیلو غذا بخورید.
  • آیا میدانستی که در بعضی از قطعات الکترونیکی، پلاستیکهاى بخصوصی استفاده میشود که گرانتر از طلای هم وزن خودش هست.
  • آیا میدانستی که شمار کروموزوم ها در هر سلول انسان چهل و شش عدد می باشد در صورتی که در اسب شصت عدد و در سگ پنجاه و دو عدد میباشد.
  • آیا میدانستی که چینها اولین ملیتی بودند که هزار سال قبل از میلاد داراى پرچم به شکل امروزى بودند.

  • دسته ها : دانستنی ها
    جمعه پنجم 7 1387
    X