در پنبر ماده ای به نام تیرامین وجود دارد که اگر در مغز جمع شود ، باعث کندی ذهن میشود،
البته این ماده توسط یک نوع آنزیم موجود در بدن انسان میتواند کاتابولیسم شود، ولی این آنزیم تا حد مشخصی فعال می باشد. فعالیت بیشتر این آنزیم باید میزان مس را در بدن زیاد کرد، و این کار با خوردن گردو که حاوی مقداری مس است ،انجام میدهند. همین دلیل در متون دینی خوردن گردو به همراه پنیر توصیه شده است.


منبع: بانک اطلاعات گردشگری


چهارشنبه چهارم 10 1387
X