امروزه خیلی از افراد معتقدند وقتی دچار تنش و نگرانی هستند یا هیجان‌زده می‌شوند، جویدن آدامس در آنها احساس آرامش ایجاد و انرژی مازاد آنها را تخلیه می‌کند. شاید به همین دلیل است که بیشتر افراد خصوصا جوانان از طرفداران پر و پا قرص آن هستند. ولی خیلی از آنها هم نمی‌دانند که جویدن آدامس تا چه حد در سلامت آنان اثرگذار است! قرن‌هاست که از آدامس برای تمیز کردن دهان یا خوشبو کردن تنفس استفاده می‌کنند و در گذشته نیز از آدامس‌ها جهت مصارف دارویی بسیار استفاده می‌شده است. برخی از تحقیقات نیز نشان داده است که جویدن آدامس بخش جلوی شبکه کورتکس مغزی را فعال‌تر می‌کند و موجب پردازش بهتر اطلاعات مغز انسان می‌شود.

 

 نقل  از  جام جم  آنلاین

 


پنج شنبه بیست و هشتم 9 1387
X