header

شبنم وصال

home
list
archive
درباره وبلاگ
آمار وبلاگ

تعداد بازدیدها :

4511

تعداد نوشته ها :

5

تعداد نظرات :

1

امير مؤمنان‌(ع) و معيارهاي‌ روابط‌ اجتماعي‌

ای‌ پسرم‌، نفس‌ خود را میزان‌ میان‌ خود و دیگران‌ قرار ده‌، پس‌ آنچه‌ راکه‌ برای‌ خود دوست‌ داری‌، برای‌ دیگران‌ نیز دوست‌ بدار و آنچه‌ را که‌برای‌ خود نمی‌پسندی‌، برای‌ دیگران‌ مپسند. ستم‌ روا مدار، آن‌ گونه‌ که‌دوست‌ نداری‌ به‌ تو ستم‌ شود. نیکوکار باش‌، آن‌ گونه‌ که‌ دوست‌ داری‌به‌ تو نیکی‌ کنند؛ و آنچه‌ از دیگران‌ زشت‌ می‌شماری‌ برای‌ خود نیززشت‌ بدان‌؛ آنچه‌ نمی‌دانی‌ نگو، گرچه‌ آنچه‌ می‌دانی‌ اندک‌ است‌؛ آنچه‌دوست‌ نداری‌ به‌ تو نسبت‌ دهند، دربارة‌ دیگران‌ مگو. بدان‌ که‌خودبزرگ‌بینی‌ و غرور، مخالف‌ راستی‌ و آفت‌ عقل‌ است‌؛ نهایت‌کوشش‌ را در زندگی‌ داشته‌ باش‌ و در فکر ذخیره‌ سازی‌ برای‌ دیگران‌مباش‌. آنگاه‌ که‌ به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ شدی‌، در برابر پروردگارت‌ از هرفروتنی‌ خاضع‌تر باش‌.
(0) نظر
X