چقدرسخت است گل ارزوهایت رادرباغ دیگری ببینی وهزارباردرخودت بشکنی وان وقت ارام زیرلب بگویی:گل من,باغچه نو مبارک.

سلامی به جدایی,سلامی به عشق,سلامی به دوستای بامعرفت!

سلام علیکم به شماهایی که خوندن مطلب ونظراتون دلگرمی میده,اول یه خواهش ازsonyarجان دارم عزیزم اگه هنوزبهم سرمیزنی اسم وبلاگتوبرام بذارممنون.

ازتون یه سوال دارم دلم میخوادنظرشمارودرموردش بدونم:

1-عشق چیه؟همه عشق هادووم میاره؟خاطراتی که باعشقت داشتی روچه جوری میشه فراموش کرد؟چه جوری میشه دل کسی روکه شکوندی دوباره به دست بیاری؟

ببخشیدازیه سوال بیشترشد!پیشاپیش بابت جواباتون ممنون....

......

روزاخری بهم گفت تااخرعمردوستدارم ولی بایدتنهات بذارم من لیاقت محبتهاتوندارم بهش گفتم بدون تومیمیرم گفت:سعی کن دووم بیاری واخرسربرام دعاکردکه خوش بخت شم نمیدونست که خوشبختیه من یعنی بااون بودن وازوقتیکه رفت خوشبختیه منم باخودش برد....

 به مادران خودبگوییدبرای دختران که عروسک میخرندبرای پسران

 نیزبخرندکه بعدهابه عقده ی نداشتن عروسک قلب پاک ومعصومانه ی

 دختران رابه بازی نگیرند...    


دسته ها : سوال
دوشنبه دوم 10 1387
X