آنگاه که نگاه غریبانه ام رابا لبخندی آشنای خود کردی وآنگاه که باران چشمـــانم را با دسـت های پر مهرت زدودی ولـالـایی زندگی را در گوشم زمزمه کردی من کوچک بودم و از وسعت دل دریایــــی ات آگــــاه نبودم تو فانوس راهم شدی ومن معنای زندگی را در عمق چشمانت دیدم و...دوستت دارم ای مهربان مادر  

 

دسته ها :
پنج شنبه بیست و یکم 3 1388

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 2 1388
دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 2 1388
دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 2 1388
دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 2 1388

آن چشم کوتانگاهم رابفهمد

این شورعشق تازه راهم رابفهمد

کوتافروریزم بنای خلوت ودرد

کوتابیایدسوزآهم رابفهمد

اینجاکه تنهایم کنارگریه واشک

اونیست که شام سیاهم رابفهمد

می سوخت جانم لحظه لحظه بی فروغش

کوتاتباه گاهگاهم رابفهمد

درخاطرم نقش خیالش موج می زد

کسی نیست تارویای ماهم رابفهمد

درگوشه چشم نگاهی سایه افکند

آمدکه تاشور نگاهم رابفهمد

دسته ها : شعر
چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

 

 

تو ای نا مهربون با من                 کــمی هـم  مهـربـونی کن

یـه دنــیـا درد دل دارم                 کــمی هـم ، هـمزبونی کن

                                              

ببین دستام چه می لرزه               ببین زخمام چه می سوزه !!!

نــــگـاه مـات آدم هــــا                رو پوستم طعنه می دوزه ...

                                             

امون از این غریبی ها                امـون از بـغـض دیـریـنـه !!!

نـگو ایـن بار تحمّـل کن                نـگـو خواست خــدا ایـنـه !!!

                                               

نـذار کــه بـشکـنـه قلبم                تـا وقـتـی که تـو رو دارم

تـا وقـتی که به عشق تو               یــه دنــیـــــــا آرزو دارم

                                                 

           تو که رفتی غم دوریـت             خراب و خرد و پیرم کرد

           دوبـــــــاره درد تـنهایـی             توی دستـاش اسیــرم کرد

                                                         

تو کـــه رفتی دلم لـرزید             آخــه بـاور نـمـــی کـردم !!!

چه روزایی ! چه شبهایی !!        کــه با یـاد تو ســر کـردم !!!

                                              

          

    هــنـوزم خـستـه و تـنــها             می خونـم : از تـو با غـمـها

((  تـمنــّا می کـنم برگــرد         نمون بی من ، تو ایـن دنیـا  ))

 

                                              

هـنـوزم گـــل تو گـلدونه              تـو ایـوون بــوی بـارونـه

هـوا ایـنجا هـوای توست              تـا برگردی بـه این خونـه ...

دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 2 1388

عشق یعنی با تو خواندن از جنون
        عشق یعنی سوختنها از درون
                  عشق یعنی سوختن تا ساختن
                            عشق یعنی عقل و دین را باختن
                                         عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
                                        عشق یعنی گم شدن در باغ دل 
                                                     عشق یعنی تو ملامت کن مرا
                                                    عشق یعنی می ستایم من تو را
                                         عشق یعنی در پی تو در به در
                               عشق یعنی یک بیابان درد سر
                     عشق یعنی با تو آغاز سفر                               
           عشق یعنی قلبی آماج خطر                                              
 
عشق یعنی تو بران از خود مرا
          عشق یعنی باز می خوانم تو را
                  عشق یعنی بگذری از آبرو
                           عشق یعنی کلبه های آرزو
                                   عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
                                             عشق یعنی انتظار یک سلام 
                                               عشق یعنی دستهایی رو به دوست
                                        عشق یعنی مرگ در راهت نکوست
                               عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
                      عشق یعنی دل سپردن تا ابد 
           عشق یعنی سروهای سربلند                                        

عشق یعنی خارها هم گل کنند
     عشق یعنی تو بسوزانی مرا
              عشق یعنی سایه بانم من تو را 
                      عشق یعنی بشکنی قلب مرا

دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 2 1388

 

                    

                                         

بیا در یک شب آرام مهتاب

کمی هم صحبت یک یاس باشیم

اگر صد بار قلبی را شکستیم

بیا یک بار با احساس باشیم

بیا تا رنگ اقیانوس آبی است

برای موجها دیوانه باشیم

بیا در لحظه سرخ نیایش

چو روح اشک پاک و ساده باشیم

 

     

دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 2 1388

تو همون فرشته ای از جنس آدم  ،تو واسم نشونه از خدای عالم

تو همونی که تو خنده هام شریکی ، توی درد و غصه هام واسم طبیبی

تو همون رویای پاکی که توی شبهای من بود

تو یه قطره از خدایی

تو همون بودی و هستی ،که می خوام براش بمیرم

از خدا خواستم همیشه پیش تو آروم بگیرم ، تو واسم دنیای عشقی ، تو تموم لحظه هامی

تازه میشه روح و جونم ، وقتی که تو پا به پامی ، از خدا می خوام همیشه که کنار تو بمونم

عاشقم باش پروانه می شم تا کنار تو بسوزم 

وقتی چشمات گریه می کرد آرزوم بود که بمیرم

کاش بودم کنار ت ای گل ، تا که دستات و بگیرم

love
دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 2 1388
X