صفحه ها
دسته
دوستان من
دسترسی سریع
دانش و فناوری
تغذیه و سلامتی
عشق یا نفرت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 112789
تعداد نوشته ها : 233
تعداد نظرات : 16
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
زندگی بدون کار مردن پیش از وقت است
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
اینکه ما گمان میکنیم بعضی چیزها محال است بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
عجله کاری را که احتیط قد غن کرده است انجام میدهد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
دانش انسان را فروتن می سازد و نادانی موجب ادعا و خود ستایی می گردد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
اگر هروز کلمه ای به دانش خود بیفزایی پس از هر سال صدها کلمه خواهی دانست
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
با هر کس از خود او صحبت به میان آورید خواهید دید چندین ساعت حرفهایتان را گوش میکند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
غالبا از نادانی وحشتی نداریم از اینکه ما را نادان بدانند می ترسیم
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
اگر راستی از خطر می ترسیم بر خیزیم کاری بکنیم وگرنه ترس بی عمل ما را کوچک و خطر را بزرگ میکند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
زندگان مردگان هستند که ایام مرخصیسان را در این دنیا می گذرانند
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
هنگامی که کسی به تو اهانت کرد بکوش تا نفس خود را چندان ارتقا دهی که توهین و تحقیر به آن نرسد
دسته ها : سخنان پندآموز
پنج شنبه پانزدهم 12 1387
X