زرنگی

1

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی

پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم

پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است

پسر: آهان اگر اینطور است، قبول است


2

پدر به دیدار بیل گیتس می رود

پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم

بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند

پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است

بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است


3

پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود

پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم

مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم!

پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!

مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد

و معامله به این ترتیب انجام می شود

نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید

چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید.

دسته ها : خواندنیها
يکشنبه پانزدهم 10 1387
یک روزنامه انگلستان مسابقه خوانندگان را برگزار کرد و قول داد به کسی که در
این مسابقه پیروز شود، جایزه کلانی خواهد داد. سوأل مسابقه این بود که یک
بالون حامل سه دانشمند بزرگ جهان است. یکی از آنها دانشمند علم حفاظت
از محیط زیست و یکی از آنها دانشمند بزرگ انرژی اتمی و یکی دیگر دانشمند
غلات است. همه کارهایشان بسیار مهم است و با زندگی مردم رابطه نزدیک
دارند و بدون هر کدام زمین با مصیبت بزرگی مواجه خواهد شد. اما بدلیل کمبود
سوخت، بالون بزدوی به زمین می افتد و باید با بیرون انداختن یک نفر، ازسقوط  
خودداری کند. تحت همین وضعیت شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟
 

بسیاری پاسخ های خود را ارسال کردند. اما وقتی که نتیجه مسابقه منتشر شد، همه با تعجب دیدند که پسر کوچکی این جایزه کلان را کسب کرده است.

دوستان عزیزم اگر شما هم یکی از حوانندگان این روزنامه بودید چه پاسخی به این سؤال می دادید؟

منتظر جوابتون هستم.

دسته ها : خواندنیها
يکشنبه پانزدهم 10 1387
X