سلام

نیستم چند روزی

دارم میرم زیارت :)

 

دسته ها : عمومی
چهارشنبه 1388/11/14 9:59
 
 
پاییز آخرین رمقش می دهد زدست

امشب، شب تولد فصلی دگر بُوَد

نوروز دیگری است

یلدا رسد ز راه

آغاز فصل سرد زمستان و باد و برف

دراین هوای سرد،گرم است خانه ها

جمعند دورهم،دلها قرین مهر

درپیش روی ما، ظرفی پر از انار

آن سوی، هندوانه و آجیل و توت خشک

دیوان خواجه باز، دلها پر از نیاز

فالی و شعروشور، یلدا پراز غرور

پاییز سفر به خیر

زمستان خوش آمدی

«جاوید» باد سُنّت نیکوی این دیار

نوروز ِفصل سرد

یلدای مهر و عشق

 

* * * شب یلداتون مبارک * * *

 

دسته ها : عمومی - مناسبتی - شعر
شنبه 1387/9/30 7:28
X