• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
مجله حوزه
راه و رسم طلبگی
سیر و سلوک
نگاهی به حوزه
آموزش
مراکز حوزوی
علماء و روحانیون
کتابخانه تخصصی

درس ملاپرور

تنها و تنها اساتیدی در درازمدت شاگردان خوبی تقدیم جامعه علمی کردند و شاگردانی در درازمدت موفق شدند که به صورت منظم تدریس و تدرس آنها در سنوات متعدد پی گیر ادامه داشته است، نه...

ادامه...