• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 18565
 • شنبه 4/11/1382
 • تاريخ :

گر صبر كنی زغوره حلوا سازی

1.     بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است.

2.     پایه ی نیك فرجامی و رستگاری بر صبر استوار است.

3.     پرهیزگاری و بی طمعی و بردباری چیزهایی است كه زندگانی با آنها آسان می شود.

4.     بردباری بهترین وسیله برای دفع هر نوع ناراحتی است.

5.     اشخاص شریف و درد كشیده ای وجود دارند كه با حداقل مهربانی قادرند رنج و درد خود را با شكیبایی تحمل كنند.

6.     بردباری ، بزرگ ترین استعداد فكر و ذهن آدمی است .

7.     كاملاً معتقد باشید كه هر فردی می تواند مرد بزرگی بشود، به شرط آن كه با نیروی اراده و صبر و شكیبایی كارها را انجام دهد .

8.     با صبر و بردباری ، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود.

9.     با بردباری می توان بیش از خشم نتیجه گرفت.

10. جهان متعلق به افراد صبور است.

UserName