• Nombre de visites :
  • 409
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam İnkılabı Rehberi'nin İslami Vahdet Üzerine Konuşmalarının Özeti

    16/01/2007

İslam İnkılabı Rehberi'nin İslami Vahdet Üzerine Konuşmalarının Özeti

    İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyid Ali Hamenei Ehl-i sünnet ve şia alimlerinin fikir teatisi toplantısına katılan konukları kabul edip, onlara hitaben bir konuşma yaptı.  Ayetullah Hamenei, İslam dünyasının birlik ve vahdetinin elde edilecek yüce bir hedef olduğunu kaydedip, İslam ülkeleri ve alimlerinin düşmanın fitnelerinin bilincinde olarak halkı irşat ve hidayet yükümlülüğünü yerine getirip, İslami vahdet ve kardeşliği pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.
    İslam inkılabı rehberi ayrıca, İslami vahdetin sağlanması halinde İslam ülkelerindeki yöneticilerin içinde bulundukları zaaf ve korkudan dolayı Amerika ve İngiltere'nin hegemonyasına sığınmayacaklarını belirtip, İslami düşünce ve mezhepler alanında görüş ayrılıkları ve içtihad farklılığının normal ve doğal bir süreç olduğunu kaydedip, çağımızda sömürgeci güçlerin, bilinçsizlikler, taassuplar, yanlış anlamaları kullanıp, Müslümanlar arası ihtilafları körüklediklerini söyledi.
    Ayetullah Hamenei, bölgemizde köklü bir sömürgeci mazisi olan İngiltere'nin müslümanlararası ihtilafları yaygınlaştırmada büyük bir birikim ve fitneci girişimler yapmaya sahip olduğunu kaydedip, sömürgecilikle mücadele eden İmam Humeyni, Seyid cemaleddin Ased Abadi, Şeyh Muhammed Abduh, Şerefeddin Cebel Amuli gibi seçkin şahsiyetlerin İslami vahdeti vurgulayıp, İslam dünyasına karşı tefrikacı saldırıları engellemeye çalıştıklarını belirtti.
    İslam inkılabı rehberi, müstekbir cepheye fitnecilerin Irak, Afganistan, Pakistan ve Lübnan'da ihtilaflar çıkarmaya çalıştıklarını, ihtilaf çıkarmaya özenen fitnecilerin ne şii, ne de Sünni olmadıklarını kaydedip, Amerika ve İsrail gizli servisleri ve istihbarat örgütleri, Irak'ta güvensizliği zirveye ulaştırmak için ihtilaflar yaratıp, aşırı güçleri kışkırttıklarını, Irak'ta Amerikalı askerlerin bulundukları bölgelerin en güvensiz bölgeler olduklarını belirtti.
    Ayetullah Hamenei, düşmanların İran İslam inkılabına karşı büyük fitneler yönelttiklerini kaydedip, şunları söylediNULLbr />    Amerika, İslam inkılabını şii inkılabı olarak tanıtıp, yalnızlaştırmaya çalıştı. Fakat İran İslam inkılabı, İslam ve Kur'an-ı Kerim inkılabı olup, tevhidi İslam değerlerinin bayrağını dalgalandırıp, islamın ilahi ve manevi değerlerini tebliğ etmeye çalışıyor. Bu konuda da başarılı olmuştur. Aslında İslam inkılabına karşı düşmanların besledikleri düşmanlık ve husumetin nedeni, İran İslam inkılabı ve İslam cumhuriyetinin Filistin, Afganistan, Lübnan ve diğer İslam dünyasındaki milletlerin İslami hareketini desteklemesidir. Aksi takdirde İslami İran'a karşı düşmanlıklar sözkonusu olmazdı.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)