• Nombre de visites :
  • 1818
  • 24/10/2007
  • Date :

Bir Ümmet Buluşması

kudus

     Kudüs ve Mescidi Aksa davası ümmetin ortak davasıdır. Bu yüzden birleştirici bir yanı var. Çok farklı akımlardan ve kesimlerden insanlar bu davanın oluşturduğu ortak zeminde bir araya gelebilmektedirler. Bu dava tarihte de birleştirici ve kaynaştırıcı rol oynamıştır.

      Cezayir"de düzenlenen Beşinci Kudüs Kongresi"nin de böyle bir rol oynadığını görüyoruz. Kırk beş farklı ülkeden yüzlerce insan ortak bir dava için aynı zeminde bir araya geliyor. Bunların birçoğu da bulundukları ülkelerde veya bölgelerde fikir ve hareket önderi durumundalar. Temennimiz bu birlikteliğin geniş kitlesel tabanlara da yayılması suretiyle ümmetin yeniden izzetine kavuşması için güçlerin birleştirilmesidir. Bunu başarabildiğimiz zaman işgalci Siyonist devletin ve Amerikan emperyalizminin aslında şişirilmiş bir balon olduğu daha net bir şekilde görülecektir.

Bu toplantılar bizim için de önemli fırsat olmaktadır. Bu vesileyle ümmetin fikir ve hareket önderleriyle tanışma, zamanla tanışıklığımızı güçlendirme, kalıcı bir dostluk ilişkisi kurma, dostluk ilişkisi kurduklarımızla hasret giderme ve yeni dostlar edinme fırsatı buluyoruz.

     Toplantıya katılanların hepsinin kıymetli ve zikre değer insanlar olduğuna inanıyoruz. Ancak bir yazıya tümünün ismini sığdırma imkânımız yok. Fakat bazılarının isimlerini özellikle zikretmekte yarar görüyoruz. Bunlardan bazılarının adlarını katılanlar arasında kimlerin yer aldığının bilinmesi için zikredeceğiz. Çünkü onlar Türkiye"deki İslâmî camiada da tanınıyorlar. Bazılarının adlarını da Türkiye"deki İslâmî camianın onları biraz daha tanıması, isimlerinin zihinlere yerleşmesi için zikretmek istiyorum.

     Katılanların başında Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi"yi zikretmek gerekir. Onun ismi artık bir bakıma Kudüs davasıyla özdeşleşmiştir. Kudüs Müessesesi"nin kurucuları arasında yer aldığı gibi Yönetim Kurulu"nun da başkanlığını yapıyor. Onun iştirak etmesi bizim için de kendisiyle bir kez daha görüşmek için fırsat oldu.

       İkinci önemli isim HAMAS Siyasî Birim başkanı Halid Meş"al"di. Halid Meş"al bu sıralarda yoğun bir diplomasi trafiğinde olmasına rağmen yine de Cezayir"deki Beşinci Kudüs Kongresi"ne iştirak etmeyi ihmal etmedi. Toplantıda hem basın mensuplarının hem de katılanların birinci derecede ilgi odağıydı. Bu yüzden onun Siyasî Birim başkanı olmasından epey öncesine giden bir tanışıklığımızın olmasına rağmen yanına yaklaşma fırsatı bulamadım. Allah"tan ki yemek esnasında o beni uzaktan fark etti de yanına çağırdı. Yoksa görüşme fırsatı elde etmekte bile zorlanacaktım. Meş"al açılış oturumunda yaptığı konuşmada oldukça önemli noktalara temas etti. İnşallah bu haftanın son yazısında onun konuşmasından aldığım notları size aktaracağım ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

      Katılanlardan biri de İran cumhurbaşkanı müsteşarı ve aynı zamanda Kudüs Müessesesi Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Ekber Muhteşemi"ydi.

      Diğer bazı isimler de şunlar: HAMAS Siyasi Birim üyelerinden Dr. Musa Ebu Merzuk, Ürdün"deki Müslüman Kardeşler cemaatinin genel murakıbı Sâlim Fellahât, Gazze İslâm Üniversitesi"nin eski rektörü ve Filistin"deki İslâmî mücadelenin önemli önderlerinden Prof. Dr. Muhammed Sıyam, Ürdün"deki Özel Zerka Üniversitesi"nin eski rektörü ve Ürdün İslâmî Çalışma Cephesi Partisi"nin eski başkanı Prof. Dr. İshak el-Ferhan, Ürdün eski Meclis başkanı ve Müslüman Kardeşler cemaatinin ileri gelenlerinden Abdüllatif Arabiyyat, yine Ürdün Müslüman Kardeşler cemaatinin ileri gelenlerinden ve Kudüs davasıyla ilgili önemli faaliyetleriyle ismini duyuran Suud Ebu Mahfuz, Irak Müslüman Âlimler Heyeti başkanı Hâris ed-Dâri, Malezya İslâm Partisi (PAS) genel başkanı Abdülhadî Ovanc, Fas"taki İslâmî hareketin ileri gelen cemaatlerinden olan Adalet ve İhsan Cemaati"nin önderlerinden Fethullah Arslan, Keşmir davasının Pakistan"daki temsilcilerinden ve Keşmir"deki İslâmî hareketin fikir önderlerinden Prof. Elifuddin Turabi, Lübnan"daki Hizbullah"ın Siyasi Meclis başkanı Hasan Hudruc, Cezayir Âlimler Birliği başkanı Abdurrahman Şeyban, Müslüman Kardeşler"in Lübnan kanadı sayılan Lübnan"daki Cemaati İslâmiye"nin lideri Faysal Mevlevi, HAMAS"ın eski resmi sözcüsü İbrahim Goşe, yine HAMAS"ın Lübnan temsilcisi Usâme Hamdân, Lübnan"ın ileri gelen siyasi liderlerinden Maan Beşşur, İslâm dünyasının tanınmış fikir adamlarından Münir Şefik. Kudüs"teki Ortodoks kilisesinin sözcüsü Dr. Atallah Hanna"nın gelmesi de işgalci saldırgan devlet tarafından önlenmişti.

      Toplantı bize aynı zamanda bunların dışında birçok eski dost ve tanıdıkla bir araya gelme, hasret giderme fırsatı verdi. 

Kaynak: Ahmet Varol-Vakit


Kudüs Günü’nün dostları, düşmanları ve dilsiz şeytanlar

İstanbul"da Kudüs çığlığı

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)