• Nombre de visites :
  • 3926
  • 24/10/2007
  • Date :

    İslâm’da Şia      

islâmda şia

Eser Adı:İslâm’da Şia

Yazar:Allame M. Hüseyin TABATABAÎ

Eserin Orijinal Adı: Şia Der İslâm

Çeviri:Kadir AKARAS   -  Abbas AKYÜZ

Yayınevi:KEVSER

  Yirmi birinci yüzyılın inançlar asrı olacağı bugünden kesinleşmiş durumdadır. Son yıllarda toplumlar üzerinde araştırma yapan psikologlar, insanların maneviyat boşluğu hissettiklerini ve bu boşluğu doldurmak için inanç arayışlarına girdiğini belirtmektedirler.

Yine son yıllarda sosyal-siyasal gelişmeleri gözlemleyen bilim adamları ve araştırmacılar, tüm ülkelerde din faktörünün toplumun yaşam tarzında önemli rol oynamaya başladığını gözler önüne sermektedir.

  Asrımızın iletişim çağı olduğunu da göz önünde bulundurursak, bu seyir daha hızlı bir şekilde gelişecek gibi görünmektedir. İnsanoğlu, yapısı gereği (fıtrî) doğruları arayan, doğrulara özlem duyan ve doğruları yaşama gayreti gösteren bir varlık olması hasebiyle taassuptan kurtularak, en doğru inanışı elde etmek için çaba harcayacak ve buna ulaşacaktır. Bu gerçeği görenler, inançlarını toplumlara sunma yarışına girmiş; hatta görülüyor ki, bir çok düşüncenin savunucuları eskimiş, bilim ve akla aykırı maddeleri inançlarından çıkarmaya çalışarak, en doğruyu sunma gayreti içine girmişlerdir.

Bu gerçekleri izleyen yönlendirici bilim adamları ve siyasiler, bu konuyu son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na getirip dinler arası diyalogu resmen başlatmış oldular.

  Kaynağını, mutlak doğru olan yüce Yaratıcının elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.a) indirdiği vahiyden alan İslâm dini, bu asırda evrensel kurallarıyla bütün düşünce ve dinleri gölgede bırakmış ve asrımıza damgasını vurmuştur. Kaynağı vahiy ve sünnet-i sahih olan İslâm dini, iki önemli ekolde kendini arz etmektedir. Bunlardan biri sosyal-siyasal ve ilmî alanda uzun yıllar konuşulan ’Ehlisünnet Ekolü’dür. Diğeri ise, Kur’an ve Sünnet-i Sahihin Ehlibeyt (hepsine selâm olsun) tarafından pratize edilmiş şeklini temsil eden ’Şia Ekolü’dür. Bu ekol yirminci asrın ikinci yarısında dünya gündemine oturdu ve hala en ciddi gündem konularından biri olmayı sürdürüyor.

  Şia ve Ehlibeyt Ekolü’nü tanıtmayı kendine gaye edinmiş olan yayınevimiz, bu doğrultuda Şia ideologlarının en yetkililerinden biri olan Allâme Tabatabai’nin ’ eserini yayınlamış ancak kısa zamanda bu eser tükenmiştir. Okuyucularımızın yoğun istekleri üzerine bu eserin üçüncü baskısını özlem duyana ve araştırmacı kitlemize sunmaktan mutluluk duymaktayız.

  Ümit ederiz ki, insanların birbirini kavgasız ve hoşgörü ortamında tanımasına vesile olur ve ideal kent özlemini gerçekleştirmiş oluruz.

Tevfik Allah’tandır


Gülzar-ı Haseneyn

Masumların Çehresi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)