• Nombre de visites :
  • 3519
  • 24/10/2007
  • Date :

ÂL-İ MUHAMMED

ÂL-İ MUHAMMED

 

Âlem yüzüne saldı ziyâ Âl-i Muhammed

Seyfın şakıtıp geldi yine Âl-i Muhammed

Nâdan ne bilir, dânâ bilir Âl-i Muhammed

 

Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed

Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet.

 

Kemter kuluyum ben Ali'nin ol şâh-ı keremdir

Hasan başımın tâcı, Hüseyn gözümde nemdir

İmâm Zeynel Âbâ, Bâkır mihr-i haremdir

 

Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed

Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet.

 

İmâm Cafer-i Sâdık gibi olmaya irfân

İmâm Musâ-yı Kâzım gibi olmaya sultân

Cihan yüzünü görse değer Şâh-ı Horâsân

 

Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed

Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet

 

İmam Nakî gözlerime ayn-ı cilâdır

İmam Takî mâyesi ol mürg-ü hümâdır

İmam Askerî de derdimize ayn-ı şifâdır

 

Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed

Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet

Çün Mehdi zuhur ede, nihân kalmaya perde

Hâricîleri kesse gerek tig-ü teberle

"Seyyid Nesimî" medhin okur şâm u seherde

 

Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed

Fe-salli alâ mürşidinâ Şâh-ı velâyet.

            

                                       Seyyid Nesimî

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)