• Nombre de visites :
  • 97121
  • 24/10/2007
  • Date :

Hz ALİ (s.a)IN KISACA HAYATI

hz. ali (as)

Kimlik bilgisi Adı : ALİ

Künyesi: Ebul Hasan ve Ebu Turab

Lakabı: Emir ul Muminin

Baba adı : Ebu Talib

Anne adı:Fatıma Bint Esed

Doğum yeri:Mekke (Kabe)

Doğum tarihi: Amul filden 30 yıl sonra yani bisetten 10 yıl önce

Peygambere (saa) olan yakınlığı: Amcasının oğlu, Damadı, Kardeşi,Vasisi, Halifesi

Şehadet yılı : Hicretin 40.yılı Ramazan ayının 19.günü

Şehadet yeri :Kufe (cami mihrabında)

Şehadet sebebi :İbn Mülcemin secde esnasında zehirli kılıçla darbesi

  Çocukluk dönemi

  Hz Ali altı yaşına kadar Hz Peygamberin büyüdüğü evde yani babası Hz.Ebutalib"in himayesi altında büyüdü. Ama Mekke"de kuraklık çıkması nedeni ile Hz Ebutalib çocuklarının çokluğu nedeni ile onları büyütmeleri için yakın akrabalarına vermek zorunda kaldı ve Hz. Peygamber çocuklar arasında Hz Ali"yi seçti bu da O Hazretin Ali(as)"a olan sevgisini ve Hz Ali"nin Peygambere olan yakınlığını gösterir. Hz Ali çocukluk dönemini şöyle nakleder: Çocuktum henüz, o beni bağrına basar, yatağına alırdı;. beni koklardı; lokmayı çiğner, ağzıma verir yedirirdi. Ben de her an, devenin yavrusu",nasıl anasının ardından giderse, onun ardından giderdim; O her gün bana huylarından birini öğretir ve ona uymamı buyururdu. Her yıl Hıra dağına çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, başkası görmezdi. Ortalama 4 yıl sonra Allah Resulü"ne ilk ayet nazil oldu ve Hz Ali Ona ilk tabi olan kimse idi.O zamanın en zor şartlarında Peygamber"in yanında ve Onun emrinde idi

  Yine İnzar ayeti ismiyle meşhur olan En yakın aşiretini uyar(1) ayet-i kerimesi nazil olarak Peygamber-i Ekrem yakın akrabalarını uyarmakla görevlendirildiğinde, Hz. Resul akrablarını toplayarak onlara: Sizlerden kim, benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki, benim kardeşim, vasim ve aranızda halifem olsun? buyurduğunda, onların arasından yalnızca Hz. Ali (a.s) ayağa kalkarak imanını ibraz etmiş, buna müteakip Peygamber-i Ekrem de mübarek elini Hz. Ali"nin omuzuna koyarak: Bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir; onu dinleyin, ona itaat edin buyurarak o Hazret"in iman etmesini kabul etmiş ve İslam dininin ilk başından itibaren kendinden sonra Hz. Ali"nin geldiğini vurgulamıştır. Böylece Ali (a.s) Müslümanlar arasında ilk iman getiren ve hayatı boyunca Allah"tan başkasına tapmayan ilk şahsiyet olmakla birlikte, Hz. Resulullah (s.a.a)"dan sonra İslam dininin ikinci şahsiyeti oluvermiştir. (2)

  İnzar ayeti ve Kureyşin islama daveti
  Muhammed bin Cerir-i Taberi, Hz. Ali (a.s)"ın şöyle buyurduğunu naklediyor Resulullah (s.a.a) beni çağırdı ve şöyle buyurdu: Ya Ali! Allah-u Teala, kendi yakınlarımı inzar etmemi (uyarıp korkutmamı) emretmiştir. Sen bizim için bir yemek yap. Sonra Abdulmuttalib oğullarını, onlarla konuşmam için bir araya topla da iletmekle görevli olduğum şeyi onlara ileteyim.Ben de Resulullah"ın emri üzere onları bir araya topladım, Resulullah (s.a.a) onlara hitaben şöyle buyurdular: Allah-u Teala, sizi O"na davet etmekle beni görevlendirmiştir. Sizlerden hanginiz, aranızda benim kardeşim, vasim ve halifem olmak istiyor? Orada bulunanların hepsi sustular. Onların hepsinden yaşta küçük olmama rağmen; Ya Resulellah, ben senin yardımcın olmak istiyorum dedim. Resulullah (s.a.a) elini benim boynuma koyarak şöyle buyurdu: Bu şahıs, benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir; sözünü dinleyin ve emirlerine uyun.

   Hicret
  Ali (a.s), Peygamber-i Ekrem"in hicretine kadar devamlı onunla birlikte olmuş, düşmanlarına karşı onu savunmuş, kafirlerin Allah Resulü"nü katletme kararı aldıkları hicret gecesi de Ali (a.s), canını feda etmek pahasına, Peygamber efendimizin yatağında yatmış ve Resul-ü Ekrem bu sayede gizlice evden ayrılarak emniyet içerisinde Medine"ye doğru yola koyulabilmiştir.(3) Hz. Resulullah"ın emniyete kavuşmasından sonra da o Hazret"in vasiyeti üzerine, Peygamber-i Ekrem"in nezdinde emanet olan halkın emanetlerini sahiplerine iade ederek annesini, Resul-ü Ekrem"in sevgili kızı Fatime-i Zehra"yı başka iki kadınla birlikte alıp Medine"ye doğru hareket etmiştir.(4) Resulullah (s.a.a)"in Medine"ye hicretinin peşice, Hz. Ali (a.s) da o şehre gitti. Hicretin ikinci yılında Hz. Fatimet"üz- Zehra ile evlendi. Bir yıl sonra da ilk çocuğu olan İmam Hasan (a.s) dünyaya geldi. Ali (a.s) Peygamber"in vefatında otuz üç yaşındaydı. Tüm dini faziletlere sahip olup, sahabe içerisinde her açıdan en seçkin mevkide olmasına ve Hz. Resulullah (s.a.a)"ın ümmete açıkça: Ben kimin mevlası (efendisi) isem Ali de onun mevlasıdır ve Ali benden sonra her mü"min erkeğin ve mü"me kadının velisidir(5) buyurmasına rağmen o Hazret"in genç olması ve Peygamber"in savaşlarında kafirlerden bir çoğunu öldürüp, onlardan düşman kazanması bahane edilerek hilafetten kenara itildi. Böylece o Hazret"in eli tüm genel olaylardan kesildiğinde evinin bir köşesine çekilerek özel kişileri eğitmeye başladı. Peygamber"in vefatından sonra 25 yıl üç halifenin hilafet zamanı geçti. Üçüncü halife Osman öldürüldüğünde halk Hz. Ali"ye (a.s) biat ederek onu hilafete seçti.

  Hilafet
  Hz. Ali (a.s) dört yıl dokuz ay süren hilafeti müddetinde Peygamber"in siretine uyup, hilafet"e inkılap ve kıyam ruhu verdi. Toplumda çeşitli ıslahlara baş vurdu. Elbette bu ıslahlar, bir kısım çıkar peşinde koşanların zararına olduğu için sahabeden bazıları, Ümm-ül Mü"minin Ayşe Talha Zübeyr ve Muaviye liderliğinde üçüncü halifenin kanını bahane ederek halifeye karşı çıkıp, çeşitli çirkin olaylara sebebiyet verdiler. O hazret bu fitneleri yatıştırmak için Basra yakınlarında Ayşe, Talha ve Zübeyr ile savaştı ve bu savaş, Cemel savaşı adında maruf oldu. Irak ve Şam sınırlarında Muaviye ile savaştı; bu savaş Sıffın savaşı adını aldı ve bir buçuk yıl devam etti. Nehrevan adıyla maruf olan muharebesinde de Hariciler ile savaştı.

  Şehadet
  Böylelikle o hazretin hilafet müddetice gösterdiği çabaların bir çoğu iç kargaşaları gidermek yolunda geçti. Çok geçmeden Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe mescidinde, sabah namazında, Hariciler tarafından yaralanıp iki gün sonra şehit oldu.(6)

----------------------
[1] - Şuarâ: 214
[2]- İrşad-i Şeyh Müfid, Tahran baskısı, 1377 yılı, s.4, Yenabi-ul Mevedde, s.122, Tefsir-i Taberi c. 19 s. 68, Dürr-ül Mensur c. 5 s. 97[3]- Fusul-ul Mühimme, s.28-30. Tezkiret-ül Havass, Necef baskısı, 1383 H. yılı, s.34. Yenabi-ul Mevedde, s.105. Menakıb-ı Harezmi, s.73-74.
[4]- Fusul-ul Mühimme, s.34.
[5] - Müsned-i Ahmet bin Hanbel 606, 906, 915, 1343, 2903, 17749, 18497, Sahih-i Tirmizi 2646, Sünen-i İbn-i Mace 113, 118 numaralı hadisler vs.
[6]- Menakıb-ı A-li Ebu Talib, c.3, s.312. Fusul-ul Mühimme, s.113-123. Tezkiret-ul Havass, s.172-183.

 

 

Kullanıcıların son yorumları
ecem korkmaz /div>
m.Bu yazı benim ödevime çok yardımcı oldu. Hepinize çok teşekkür eder saygılarımı iletiri
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 15 Ocak 2014
Mahmut köksal /div>
Dostum çokkkk sağolun iyiki varsınız :D
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 11 Aralık 2013
BUKET (SOYADIMI SÖYLELESEM OLURMU PAMPA) /div>
Benim işime yaradı sayelerinde 100 aldım ve çok rahatladım!!!.......
Tebyanın cevabı :
Perşembe 31 Ekim 2013
seyda nur /div>
Yaşasın alevilik.. Dünyanınen güzel mezhebidir.
Tebyanın cevabı :
Salı 14 Mayıs 2013
esra çelik /div>
Çok güzeldi Allah Peygamber"imizi öldürenlerin belasını verir inşallah. Ne diyeyim mekanı cennet olsun inşallahh :((((
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 11 Mayıs 2013
Emre Uzun /div>
Allah senden razı olsun benim canım Peygamberim sen herkese yardımcı ol
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 1 Mayıs 2013
İsimsiz Yorum /div>
çok iyi T.D.BİL ödevime yaradı
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 24 Nisan 2013
İsimsiz Yorum /div>
Harika
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 3 Nisan 2013
furkan karuc /div>
Çook iyi ve güzel
Tebyanın cevabı :
Perşembe 28 Mart 2013
İsimsiz Yorum /div>
Anlatım gerçekten mükemmel. ama efendimiz Ebu Bekr ve Ömer (r.a) içinde halifelik için bazı sözler söyledi. Yani Hz. Ali kenara itilmedi vakti gelince görev aldı
Tebyanın cevabı :
Salı 12 Mart 2013
İsimsiz Yorum /div>
Biraz uzun ama yinede çok güzeldi
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 16 Ocak 2013
simay gündoğdu /div>
Çok süper bayıldım ama doğumu felan yok :(
Tebyanın cevabı :
Cuma 4 Ocak 2013
gamze özkan /div>
SÜPERR OLMUŞ EN BÜYÜK HZ ALİ
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 15 Aralık 2012
kadir türkkenoğlu /div>
Arkadaşlar şahane hazırlanmış
Tebyanın cevabı :
Salı 11 Aralık 2012
emine kurt /div>
Çok iyi olmuş sağolun
Tebyanın cevabı :
Pazar 9 Aralık 2012
eslemebrar barotcu /div>
Çok uzun defterime yazmayı planlıyorum
Tebyanın cevabı :
Perşembe 6 Aralık 2012
YAK YMLH /div>
BENCE ÇOK GÜZEL
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 28 Kasım 2012
zeynep saygın /div>
Çok güzel
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 21 Kasım 2012
İsimsiz Yorum /div>
allah ondan razı olsun


Tebyanın cevabı :
Pazar 5 Ağustos 2012
İsimsiz Yorum /div>
bu yazı gercekten cok guzel anlamlı ve cok açıklayıcı benım anlamadığım nokta bu aleviler neyın hangı mesebın pesındeler kı?
Tebyanın cevabı :
Cumartesi 4 Ağustos 2012
cemil demirçelik /div>
ALLAH razı olsun. ağzınıza ve ellerınıze saglık. tesekkur ederım
Tebyanın cevabı :
Pazar 22 Temmuz 2012
İsimsiz Yorum /div>
Ben sağır ve dilsiz işitme engeliyim, Ya Ali gercekten cok güzeldir gözyasım tuttum daha. Ya Ali sallahu aleyhi resulluah...
Tebyanın cevabı :
Cuma 20 Temmuz 2012
İsimsiz Yorum /div>
bilgilendirdiginiz çok tşk edrim allah razı olsun saygılar
Tebyanın cevabı :
Salı 22 Mayıs 2012
beyza mert /div>
çok güzel hazırlanmış ama daha anlamlı yazabilirdiniz
Tebyanın cevabı :
Cuma 18 Mayıs 2012
İsimsiz Yorum /div>
bu paylaşım için çok teşekkür ederim
Tebyanın cevabı :
Salı 1 Mayıs 2012
sena gungordu /div>
çok saolun allah sizden razı olsun :)
Tebyanın cevabı :
Perşembe 26 Nisan 2012
Erkan Cöke /div>
Allahın Aslanı Hz.Ali !!!!!!
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 18 Nisan 2012
isimsiz isimsiz /div>
çoooooooooook güzel bir yazı
Tebyanın cevabı :
Çarşamba 18 Nisan 2012
selin berkay /div>
süper
Tebyanın cevabı :
Perşembe 12 Nisan 2012
JOHN DOALN UYMA /div>
çok teşekü ediyo ben alllah rAZİ OLSUN çok salun siz sayede arkedeş ödev yardım edim ben mükimbel very perfect
Tebyanın cevabı :
Perşembe 12 Nisan 2012
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (67)